ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!
האתר בתקופת הרצה וחלק מהתכנים עדין נמצאים רק באתר הישן, מוזמנים לבקר גם שם

אסוף את המעשים

 • צוות לב לדעת
צוות לב לדעת
תצוגת כיתה מלאה
אסוף את המעשים
לב השיעור
פתיחה
מפגש
לימוד ודיון - מהו האסיף?
התבוננות
הפנמה
כתיבה - הוידוי במשלים
אסיף
סדר העבודה
מילים ולחן: ישי ריבו מבוסס על 'סדר העבודה' מתוך תפילת יום הכיפורים.
נכנס למקום שנכנס ועמד במקום שעמד רחץ ידיו רגליו טבל עלה ונסתפג בא ממקום שהוא בא והלך למקום שהלך פשט בגדי החול לבש בגדי לבן וכך היה אומר אנא השם כפר לחטאים לעוונות ולפשעים שחטאתי לפניך אני וביתי ואם אדם היה יכול לזכור את הפגמים את החסרונות את כל הפשעים את כל העוונות בטח כך היה מונה, אחת, אחת ואחת אחת ושתים אחת ושלש אחת וארבע אחת וחמש ישר היה מתייאש כי לא יכול היה לשאת את טעם מרירות החטא את הבושה את הפספוס את ההפסד והכהנים והעם העומדים בעזרה כשהיו שומעים את שם השם המפורש יוצא מפי כהן גדול היו כורעים משתחווים ונופלים על פניהם ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד פסע למקום שפסע פניו לקודש אחוריו להיכל ללא רבב היו שוים פיו ומעשיו בא ממקום שהוא בא והלך למקום שהלך פשט בגדי לבן לבש בגדי זהב וכך היה אומר אנא השם כפר לחטאים לעוונות ולפשעים שחטאתי לפניך אני וביתי ואם אדם היה יכול לזכור את החסדים את הטובות את כל הרחמים את כל הישועות בטח כך היה מונה, אחת, אחת ואחת אחת ושתים אחת מאלף אלפי אלפים ורב רבי רבבות נסים נפלאות שעשית עמנו ימים ולילות והכהנים והעם העומדים בעזרה כשהיו שומעים את שם השם המפורש יוצא מפי כהן גדול היו כורעים משתחווים ונופלים על פניהם ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד יצא ממקום שיצא ורעד במקום שעמד פשט בגדי זהב לבש בגדי עצמו וכל העם והכהנים היו מלווים אותו לביתו ויום טוב לאוהביו כי נסלח לכל עדת ישראל אשרי העם שככה לו אשרי העם שהשם אלוקיו אשרי העם שככה לו אשרי העם שהשם אלוקיו אשרי העם... כאהל הנמתח בדרי מעלה מראה כהן כברקים היוצאים מזיו החיות מראה כהן כדמות הקשת בתוך הענן מראה כהן כחסד הניתן על פני חתן מראה כהן והכהנים והעם העומדים בעזרה כשהיו שומעים את שם השם המפורש יוצא מפי כהן גדול היו כורעים משתחווים ונופלים על פניהם ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד
שימו לב! נצרכת הכנה מקדימה של 'חבילה עוברת'.
אחרי חשבון הנפש הנוקב שמזמנים לנו ימי התשובה, עם חג הסוכות מגיעה ההזדמנות הברוכה לאסוף את הצלחותינו ויבולנו הברוך מהשנה החולפת, לשמוח בהישגנו, ולהודות לה' על הברכות הרבות שזכינו להן השנה, בעמל ובחסד.
לב השיעור: איך ניתן לקיים את מצוות האסיף?
פתיחה: איסוף - מעבר מימים נוראים לסוכות

אנחנו נמצאים בימי החגים. נפתח בשיתוף מצד התלמידים:

 • איך עבר עליכם יום כיפור?
 • איך עברו עליכם התפילות?
 • האם הצליחו לצום?
 • מי פה ניסה בכלל?

נתמקד בשאלות על התפילה:

 • מהן התחושות העיקריות שליוו את התפילה שלהם?
 • מה היתה האווירה בבית הכנסת?
 • איך הרגשתם שם?

נכתוב על הלוח כל תחושה שתוזכר, ובתם הסבב, נמנה את התחושות, ונסכם את האוירה הכללית העולה מהן. נציין כי כל הרגשות והתחושות שעלו (פחד, אשמה, רצון לתקן, צער, חרטה, בקשת מחילה, תקוה לסליחה וכו’ וכו’) חשובות מאד, וכולן חיוניות בתוך תהליך התשובה. ב”ה, זכינו לעבור את יום הכיפורים, להתוודות על חטאינו, למנות אותם שוב ושוב: “אשמנו, בגדנו, גזלנו…”   ולבקש עליהם מחילה. יחד עם בואו של חג סוכות מגיעה גם הזדמנות חדשה, להתבוננות אחרת על השנה שחלפה, ובה נתמקד בשיעור הקרוב.

מפגש: לימוד ודיון - מהו האסיף?

נכתוב על הלוח את שני הפסוקים הבאים:

“וְחַג הָאָסִף בְּצֵאת הַשָּׁנָה, בְּאָסְפְּךָ אֶת-מַעֲשֶׂיךָ מִן-הַשָּׂדֶה.” (שמות כ”ג ט”ז)
“חַג הַסֻּכֹּת תַּעֲשֶׂה לְךָ שִׁבְעַת יָמִים בְּאָסְפְּךָ מִגָּרְנְךָ וּמִיִּקְבֶךָ” (דברים ט”ז ג’)
 • איזה חג פסוקים אלה מתארים?
 • על איזו מהות של החג מדובר?
 • מהו לדעתכם ה’אסיף’ המתואר?

לרוב בחג סוכות אנחנו מתמקדים מאד במצוות הסוכה. היום רובנו כבר לא עובדי אדמה, והקשר למהות האסיף של החג תופס מקום קטן מאד בתודעה שלנו.

נזמין את התלמידים לחשוב ולהציע:

 • מה עובר עלהחקלאי במשך השנה?
 • האם גידול יבול זה דבר פשוט? מדוע?
 • עם מה יכול להתמודד החקלאי?
 • אם כך, אילו תחושות מרכזיות מרגיש אדם האוסף את יבולו מהשדה, אחרי שנה שלמה של עמל, וחשש, ותקוות?

נרשום את תשובותיהם על הלוח, לצד רשימת הרגשות הקודמת שערכנו ביחס ליום הכיפורים שחלף. נמנה את הרגשות  (גאווה, תודה, שמחה, סיפוק, הכרת הטוב, וכו’ וכו’).

אחרי שיחה קצרה על ההבדל הניכר שבין שני צדי הלוח, נתמקד בכך שחג האסיף מזמן לנו את האפשרות  לחוש סיפוק והודיה גדולים על השנה שחלפה. למקד את המבט על הטוב, ולראות איזה יבול קצרנו השנה.

התבוננות: משחק - חבילה עוברת

נשחק “חבילה עוברת”, עם משימות המותאמות לתהליך הבירור הפנימי שאנחנו מבקשים לעבור כעת עם התלמידים. כל קילוף של שכבה בחבילה יחשוף שאלה, עליה יבקשו התלמידים לענות בדף אישי:

 1. משימה ראשונה: נסו לחשוב על הישג אחד בבית הספר שאתם שמחים בו מהשנה החולפת, וכתבו אותו בדף.
 2. משימה שניה: נסו לחשוב על מעשה חברי אחד שעשיתם בשנה החולפת, ואתם מתגאים בו, וכתבו אותו בדף.
 3. משימה שלישית: נסו להיזכר במקרה שקרה לכם בבית בשנה החולפת, בו הרגשתם שקיימתם כיבוד אב ואם, או שהייתם אחים טובים… כתבו אותו במחברותיכם.
 4. משימה רביעית:  נסו לחשוב על משהו שהבטחתם לעצמכם להצליח או לקיים השנה, והתקדמתם בו.. כתבו אותו בדפיכם.

(מובן שניתן להוסיף עוד משימות, על זו הדרך)

בלב החבילה יחכו לתלמידים סוכריות, ותוך כדי אכילתן, נשאל:

 • מי הצליח למצוא תשובות לרוב המשימות?
 • במה זה היה קשה או קל?
 • האם נזכרתם במשהו ששימח אותם במיוחד?

נעיר שהסוכריות שקבלנו הן לא סתם פרס לסיום המשחק, אלא אסיף של הדברים הנהדרים שהצלחנו בהם השנה והשגנו, ב”ה.

הפנמה: כתיבה - הוידוי במשלים

נחלק לתלמידים את הוידוי המשלים, של הרב בנימין הולצמן, יחד עם דבריו היפהפיים של הרב קוק מתוך עולת ראי”ה  ונשלח אותם עם משימת כתיבה הביתה, להפנמת הדברים.

 • במה שונה וידוי זה מהוידוי שאנחנו רגילים אליו?
 • מדוע לדעתכם כתב אותו הרב הולצמן?

נסביר מעט על “וידוי המצוות” שמציע הרב קוק, ועל הפרשנות שניתנה לו כאן, ב”וידוי המשלים”.

נבקש מהתלמידים לחשוב על האסיף שלהם, על ההצלחות, המצוות וההישגים שהשיגו השנה, ולנסות לחבר ולכתוב וידוי משלים כזה. (ע”פ סדר הא”ב, כמו שמודגם כאן, אבל על האסיף האישי שלהם).

בזמן הכתיבה אפשר להאזין לשיר ‘סדר העבודה’ של ישי ריבו, על מנייתו של הכהן הגדול את הדברים הטובים והפחות.

בתום הכתיבה נזמין אותם להוסיף את הוידוי שכתבו לתפילת החג, להודות להשי”ת על פירותיהם היפים והחדשים ולהרגיש כאילו הם מקיימים במידת מה את מצוות האסיף הנזכרת בתורה.

אסיף:

פתחנו בדיבור על החגים שעוטפים אותנו והתחושות שלנו בתפילות. למדנו על חג האסיף, חג הסוכות ועל השמחה שיש לחקלאי כשאוסף בשלב זה בשנה את פירותיו. שיחקנו חבילה עוברת וניסינו לראות אילו ‘פירות’ גם אנחנו יכולים לאסוף מהשנה שחלפה וסיימנו בוידוי המשלים עם כתיבה של ‘וידוי מצוות ופירות’ שאנחנו רוצים לבוא ולשתף בהם בתפילתנו. שנזכה לראות פירות ולשמוח במעשינו!

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של לב לדעת לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.

אני מעוניין להירשם לאתר
אשמח לקבל פרסומים וניוזלטרים של לב לדעת

היו הראשונים להוסיף תגובה בנושא

ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!