ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!
האתר בתקופת הרצה וחלק מהתכנים עדין נמצאים רק באתר הישן, מוזמנים לבקר גם שם
נשמר באזור האישי

אנטיגונה/סופוקלס – הקונפליקט

 • רבקה ליבוביץ'
רבקה ליבוביץ'
הצעה להוראת היצירה הספרותית אנטיגונה, תוך התייחסות לקווי היצירה הנוגעים בעולמם הפנימי של התלמידים: יישוב קונפליקטים, שאלת הציות לסמכות וההסתכלות המורכבת/הפשוטה על הסובב אותנו.
לב השיעור: כיצד מתמודדים עם קונפליקט?
פתיחה: משחק- דירוג ערכים

הקדמה למורה: ‘אנטיגונה’ היא יצירה עתיקה מיוון הקדומה, עמוסה שאלות מוסריות וערכיות. הטרגדיה הזו מציבה התמודדות מרכזית עם חטא הגאווה (ה’היבריס’), ועם העיוורון והסבל שמולידה מידה זו. הדמויות בעלות ההיבריס הולכות עם עקרונותיהן ללא פשרות והקונפליקטים ביניהן לא פתירים ומובילים לאסון.

בני נוער רבים חווים את להט ההליכה ‘עד הסוף’ עם עקרונות וערכים ואת הקונפליקטים המהווים התמודדות קיומית עבורם. הם יכולים לפגוש את עצמם באמצעות ‘אנטיגונה’, ודרך לקחהּ לחקור אחר דרכים ליישוב קונפליקטים ולפתוח פתח להתבוננות בוגרת על עולם שאינו ‘שחור לבן’.

מערכים אלו אין התייחסות מקיפה ומפורטת לכל פרטי היצירה ודרכי העיצוב שלה. יש בהם ניסיון להאיר קו תכני מנחה, ולהציע דרכי הוראה ואפשרויות למשימות הפנמה.

מבדק בקיאות בתוכן היצירה ניתן לערוך באופן של משפטי אמת ושקר המסודרים לפי סדר האירועים הכרונולוגי. כך לאחר הבדיקה מתקבל גם מעין תרשים זרימה של האירועים המרכזיים.

פתיחה:

משחק דירוג ערכים: מחלקים את הכיתה לקבוצות של עד 4 משתתפים. כל קבוצה מקבלת 24 כרטיסים כאשר על כל כרטיס כתוב ערך (לדוגמה: אמון. יושר. אמת. כבוד. אחריות. נאמנות. ראיה חיובית. סבלנות. סובלנות. צדק. אהבה. אומץ. אחדות. רגישות. גמישות. הישגיות. התמדה. יציבות. צניעות. נחישות. שלום. שמחה. תושייה. הסתפקות במועט) כל הכרטיסים מונחים במרכז בתור קופה.

שלב 1: המטרה: כל משתתף יחזיק בידו 3 ערכים שהוא מאמין שהם חשובים ביותר לחייו מתוך הקלפים שהרים מהקופה.

כל אחד מחברי הקבוצה מרים קלף בתורו ואם הוא מזדהה עם הערך הוא שומר אצלו את הקלף. אם מקבל קלף ובו ערך שלא חשוב בעיניו או פחות חשוב מאחרים- שם במרכז, והבא בתור יכול לקחת (במקום לקחת מהקופה) אם מזדהה. אם כך ממשיכים עד שנגמרים הקלפים וכל אחד נשאר עם שלושה נבחרים.

שלב 2: המטרה: לבחור 3 ערכים שהקבוצה מאמינה בהם ביותר.                                                                  כל חברי הקבוצה חושפים את הערכים הנבחרים שלהם, ומנהלים דיון שיוביל לבחירת 3 ערכים שכל חברי הקבוצה מאמינים בהם כחשובים ביותר לחייהם.

המורה או תלמיד שנבחר לכך עובר בין הקבוצות ורושם משפטים שנאמרים תוך כדי הדיונים הקבוצתיים.

דיון כיתתי במליאה:

 • איך היה עבורכם השלב הראשון? מה הקשיים שנתקלתם בהם בבחירת הערכים?
 • איך היה עבורכם השלב השני? מהם הקשיים שנתקלתם בהם כקבוצה בבחירת הערכים? ניתן להשתמש במשפטים שנאמרו ונכתבו ע”י המורה במהלך הדיונים הקבוצתיים. האם הצלחתם להגיע להסכמה? אם כן- מה עזר לכם להכריע? אם לא-מדוע?

[ניתן לצפות שכאשר יש צורך להתמודד כקבוצה יעלו יותר מתחים וקונפליקטים, ומעניין יהיה להתבונן ולהעמיק בדיון בדרכי ההתמודדות של התלמידים. בעקבות המשימה יכולות לעלות גם השאלות: האם ניתן לשמור על עמדותיי יחד עם ההקשבה לאחר? האם בכל מקרה צריך להגיע להסכמה ופשרה? איך מתמודדים עם ערכים שמתנגשים? האם ניתן להאמין בערכים שיכולים להתנגש ולסתור?]

מפגש: תחפושות- הקונפליקט וניסיון לגישור

הצגת הקונפליקט בין הדמויות המרכזיות:

 • מה הרעיון המרכזי של היצירה? [הטרגדיה ‘אנטיגונה’ מציגה את הסכנה שבגאווה (היבריס) המוצגת כחטא דתי, וחטא זה מוביל לאבדן הגיבורים ולאסון. גאוות הגיבורים הטרגיים אנטיגונה וקריאון מתבטאת בקונפליקט שהם מייצגים בין צו האלים לצו המלך].
 • מהו הקונפליקט המרכזי בטרגדיה? [קיום צו האלים לעומת קיום צו המלך].

נביא אביזרי תחפושת מתאימים וניתן לשני תלמידים לייצג את הדמויות הראשיות ולהביע מול הכיתה את עמדותיהן השונות והמוחלטות. הצגת הדמויות ממחישה את האנלוגיה הניגודית ביניהן ואת תרומתה לחידוד ההבדלים, הפערים והעמדות השונות.

 • אנטיגונה מונעת מהאהבה שלה לפוליניקס, אחיה המת. מייצגת את צו האלים כחוק עליון ומוחלט, המורה לקבור כל אדם באשר הוא (גם אם בגד) בכבוד. היא מתאפיינת כלוחמת על כבוד האדם ועל המוסר ונגד השפלתו על ידי שליט עריץ, כשהיא נתפסת ומובאת לפני קריאון.
 • קריאון מציג עצמו כדמוקרט בנאומו הראשון, מגנה את הבוגדים בעיר ומדבר על התועלת והטובה של תושבי העיר כדבר שהוא בראש מעייניו. מוציא את הצו שלא לקבור את פוליניקס הבוגד בעיר ומקבל את תמיכת העם, שכן הדברים מוצגים כטובת העיר. בהמשך מעמיד כערך עליון את הציות לצו המלך. הציות שומר על שלמות ויציבות הממלכה.

משימת גישור: נסו להציע לדמויות דרך להתמודדות עם הקונפליקט. האם זה אפשרי לדעתכם? מה מונע מהגיבורים להגיע ל’גישור’? [כאן המורה יכול להנחות ולהציע כלי גישור כמו הקשבה, שיקוף, ניסיון למציאת פתרון מוסכם].

התבוננות: לימוד בקבוצות- הקונפליקט בדיאלוגים

הופעות הקונפליקט בטרגדיה וייצוגו ע”י דמויות נוספות:

 • כיצד הקונפליקט מתבטא בכל אחד מהדיאלוגים?

אפשר לחלק לכל זוג קבוצה/דיאלוג אליו יתייחסו ויציגו במליאה בקצרה. בקשו מהתלמידים להתייחס לתרומתם של הדיאלוגים לעיצוב הדמויות וקידום העלילה.

בשלב זה אפשר ללמוד על מבנה היצירה. ניתן לתלמידים ליצור התאמה בין הדיאלוגים בטרגדיה לבין ‘פירמידת’ שלבי היצירה (אקספוזיציה, מפנה, סיבוך, שיא, התרה, סיום). אפשר באופן של מספור.

לדוגמה: דיאלוג מס’ 1 בין אנטיגונה לאיסמינה ימוקם בשלב ‘אקספוזיציה’. וכן הלאה.. התפתחות הקונפליקט תסייע במציאת המבנה והבנתו.

נבקש מהתלמידים לערוך בכתב (לא בטבלה!) אנלוגיה בין אנטיגונה לאיסמינה ובין קריאון להיימון בנקודות הבאות: (אפשר לתת בחירה לערוך אנלוגיה על צמד אחד מהשניים):

 • היחס והעמדה כלפי צו המלך – לפרט טיעונים מרכזיים.
 • קווי אופי בולטים.
 • צורת התבטאות.
 • ערכים מרכזיים שהדמות מייצגת.
 • המחיר שהדמות מוכנה לשלם.

לאחר איסוף התשובות נדון בתרומת האנלוגיה לרעיון המרכזי: מדגישה את קיצוניות הגיבורים הטרגיים וההיבריס שלהם. מעצימה את הקונפליקט. פותחת פתח לראות שישנן דרכים נוספות להתייחסות והתמודדות עם הקונפליקט.

הפנמה: משימת כתיבה- קונפליקט בין סמכויות

משימת כתיבה ושיתוף:

 • תאר מקרה שקרה לך בו עלה קונפליקט בין צו ה’ לצו ה’מלך’ (מורה/הורה/סמכות).
 • איך הכרעת? האם יכולת אחרת?
אסיף:

פתחנו במשחק בו עלינו לבחור שלושה ערכים מרכזיים, תחילה כפרטים ולאחר מכן כקבוצה. לאחר מכן הצגנו את הקונפליקט המרכזי של הדמויות במחזה אנטיגונה, וניסינו לבדוק האם האפשרות של ‘גישור’ בין הדמויות אפשרית. משם המשכנו לעבודה בקבוצות וראינו כיצד הקונפליקט בא לידי ביטוי בדיאלוגים השונים שבמחזה, וכיצד הוא מדגיש את קיצוניות הגיבורים היוונים וההיבריס שלהם. לבסוף שאלנו את עצמנו על קונפליקט בין סמכויות בחיינו שלנו, וכיצד הכרענו באותו עניין.

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של לב לדעת לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.

אני מעוניין להירשם לאתר
אשמח לקבל פרסומים וניוזלטרים של לב לדעת

היו הראשונים להוסיף תגובה בנושא

ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!