ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!
האתר בתקופת הרצה וחלק מהתכנים עדין נמצאים רק באתר הישן, מוזמנים לבקר גם שם
נשמר באזור האישי

אנטיגונה/סופוקלס – ההיבריס

 • צוות לב לדעת
 • , רבקה ליבוביץ'
צוות לב לדעתרבקה ליבוביץ'
נדון בהשלכותיו של חטא ה'היבריס' (הגאווה) על הטרגדיה שביצירה. נעסוק בהגדרת חטא זה, ובהופעותיו השונות ביצירה ובחיינו אנו.
לב השיעור: חטא ההיבריס
פתיחה: שאלה- ההיבריס, חטא הגאווה

הקדמה למורה: ב’אנטיגונה’ הקונפליקט מוביל לטרגדיה בגלל חטא ההיבריס של הדמויות הטרגיות. נגדיר מהו, נגלה את הופעותיו ונעמיק במשמעויותיו ביצירה זו ובחיינו.

ההיבריס והופעותיו ב’אנטיגונה’: ההיבריס הוא חטא הגאווה. הוא מתואר לעתים קרובות בתור שגיאתן של הדמויות בטרגדיה היוונית, והסיבה לחורבנם. לפי אריסטו: ההיבריס הוא עשייתם של דברים או אמירתם במטרה להשפיל את מושאם, לא לשם רווח כלשהו לאומרם, אלא לשם סיפוק עצמי בלבד. ההיבריס אינו נועד לנקום עלבונות מן העבר; זוהי הנקמה. ההנאה שבהיבריס, זו סיבתה: בני האדם סבורים שאם ינהגו בגסות בזולתם, קרנם תעלה.

נפתח בשאלות על היצירה-

 • איזה לקח כותב היצירה רוצה ללמדנו? [להתרחק מהגאווה שתוצאותיה הרסניות].
 • נסו להציע (בכתיבה\בדיון) סוף טוב ל’אנטיגונה’ המכוון לאותו המסר. [*עצם ההתנסות הזו יכולה להיות משמעותית גם בשביל לפתוח פתח למחשבה על תיקון, תשובה, למידה דרך הטוב].
 • באיזו דרך הלקח עובר באופן חזק\משמעותי יותר? מדוע לדעתכם? [למידה בדרך השלילה נוגעת יותר כיוון שמשתמשת בהרתעה ופחד, ואלו מעוררים יותר מהבטחת תגמול או חיים טובים].
מפגש: לימוד- היבריס בדמותן של אנטיגונה וקריאון

ניתן לתלמידים להעתיק מהיצירה/לכתוב בקצרה בלשונם על סמך היצירה הופעות של ההיבריס אצל אנטיגונה ואצל קריאון (4-5 דוגמאות לכל אחד).

 • אנטיגונה היא גיבורה טראגית – חוטאת בחטא ההיבריס. אנטיגונה אמיצה, אומרת לקריאון את דעתה ללא פחד ויחד עם זאת היא בוטה, חצופה, מאשימה, גאה ובוטחת בצדקתה. היא דוחה את ניסיונות איסמינה להניא אותה ממעשה הקבורה, ובהמשך מזלזלת בה על רצונה לשאת איתה בעונש. מזלזלת בקריאון ובכך גם מבטלת את התרככותו וכוונתו לנהוג בה במידה של רחמים. מושג הצדק של אנטיגונה מוגבל ומצומצם, היא רואה רק את צדקת דרכה . בשם הערך של כבוד המשפחה היא רומסת ערכים אחרים כמו הצדק המדיני. בכך היא חוטאת בחטא הגאווה. למען האהבה הקיצונית שלה היא מוכנה להקריב את קשרי האהבה שלה בעולם החיים (עם היימון ואיסמנה). כאשר הולכת למותה, למרות גילוי אנושי של הבעת צער וכאב, עדיין בטוחה שהמעשה שלה היה נכון ומוכנה לשלם את המחיר.
 • קריאון אף הוא גיבור טראגי החוטא בחטא ההיבריס, הגאווה וההתנשאות מתוך חוסר נכונות להתחשב בעמדת הצדק של האחר (אנטיגונה, היימון), תוך ביטול, זלזול ואכזריות. קריאון רומס ערכים חשובים המתנגשים עם הצדק המדיני שלו. תפיסת הצדק שלו מוגבלת: מתנהג באדישות כלפי היימון, המאיים להתאבד בעקבות אנטיגונה אהובתו וחוטא לערך האהבה. חוטא גם כלפי אנטיגונה ואיסמנה, שהן קרובות המשפחה שלו וגורם להן ייסורים קשים. מתאפיין בשוביניזם, מבטל את דעתה של אנטיגונה משום שהיא אישה, ומחשיב אותה כנחותה. מזלזל בדעתו של היימון משום שהוא צעיר וחסר ניסיון לדעתו, ובכך הוא גם דוחה את דעת העם ולא מוכן שהעיר תכתיב לו איך לנהוג. הוא מפתח חשדנות קיצונית כלפי סביבתו האנושית: חושד בשומר, באיסמנה, בטרסיאס הנביא ובעם בכלל. מתקשה לקבל את דברי טרסיאס עד לנבואת הפורענות שמוסר לו. בסוף היצירה הוא שומע את דעת המקהלה ומשנה את דעתו אלא שהכל מאוחר כבר וכל יקיריו מתים.(נעזרתי בסיכום של רוית סעדון. אתר עמלנט)
התבוננות: דף עבודה- גיבור טרגי ודיון.

משימה

הגדרה ומציאה של מאפייני הגיבור הטרגי ע”פ דורותיאה קרוק ב’אנטיגונה’.

מאפייני הגיבור הטרגי על פי דורותיאה קרוק (הרחבה להגדרות של אריסטו):

הגיבור הטרגי מייצג את האנושות כולה, למרות שהוא עצמו שונה ממנה. הגיבור מייצג היבט מסוים של האדם. בכך הוא מהווה נציג של האנושיות כולה.

 • אנטיגונה, כדמות טרגית, יוצאת נגד ה_____________,אשר לדעתה הוא לא ________. בהתנגדותה זו, היא מייצגת את ______________.
 • טענה דומה אפשר לטעון גם לגבי קריאון, המייצג את אבן היסוד של חשיבה פוליטית באשר היא: ההכרח להישמע ל__________.

הגיבור הטרגי הוא הדמות הסובלת במחזה ומודעת לסבלה. על פי קביעה זו צריך תמיד לשאול: מי היא הדמות הסובלת ביותר במחזה? ומכאן, מי היא הדמות הטרגית ביותר? ועל ידי זה לזהות את הגיבור הטרגי במחזה.

 • ב”אנטיגונה”, _________________________________________________________.

הגיבור הטרגי הוא אדם נעלה, דמות נשגבת. הוא אמנם נציגה של האנושות כולה אך הוא אינו בן השכבה הממוצעת, הוא אינו אדם רגיל מן השורה אלא חייב להיות משכבה נשגבת- מלך, בן מלך, או שייך למשפחת המלוכה. כאשר לעובדה זו מתלווה גם גדלות-נפש והגעה עד קצה גבול היכולת האנושית.
הגיבור הוא בעל תכונות קיצוניות של אומץ לב ואצילות, הוא מוכן להאבק למען הערכים אותם הוא מייצג, וגם להסתכן עבורם. הוא איש חרון (מהיר לכעוס), שאינו משלים עם הקורה סביבו ונאבק במטרתו בעקשנות. הגיבור הטרגי מואשם בהיבריס, חטא שמצד אחד הוא מתגאה בו ומצד שני הוא יוצר עיוורון הגורם למפלות.

 • אצל אניטיגונה ההיבריס מתבטא בפועל במעשה המביש של _____________________. התכונות הקיצוניות שלה הן ה________ ולקיחת ה________ בלצאת כנגד המלך ללא _________ של אף אחד. היא ____________, _____________ ו__________ בצורה קיצונית.
 • אצל קריאון ההיבריס מתבטא בהצבת עצמו כשווה ל___________ או אף __________ מהם, כאשר הוא פועל בניגוד ל____________ בכבוד המת. חטא הגאווה מונע ממנו להיות __________ וגורם לו להיאבק בעקשנות כנגד __________ וכנגד _________, ובהמשך כנגד כל מי שמנסה לדבר על ליבו (___________________).

היסוד החמישי הוא במודעות הגיבור למאבקו. הגיבור הטרגי מודע לסבלו ולאובדנו ולמרות זאת אינו מצליח להתפשר עם המציאות. המודעות מחריפה את הסבל משום שהגיבור אינו יכול להחזיר את הגלגל לאחור, ונותר עם העונש בלבד.

 • הסבל והמודעות כרוכים זה בזה: אנטיגונה מבכה את מר גורלה למרות שידעה כל הזמן שעל המעשה שלה היא ______________. מרגע שהעונש מתקרב למימוש, ה________ שלה מתעצם ואיתו ה____________________.
 • לאחר מאבק עיקש על עקרונותיו, המודעות אצל קריאון מתעוררת לבסוף בעקבות ____________, המתנבא כי ____________ ימות, ותושבי העיר ימרדו בו בגלל העונש שהטיל על __________ ומשום שהעז לחלל את ______________. מרגע זה הוא מבין את טעותו מבין שנכשל בפעולתו, מנסה לפעול מתוך פחד מתוצאות מעשהו ו_____________  ל___________  שהכשילה אותו, אך סובל באובדן כל _____________.

הצעה ליצירה

לסיכום למידת המאפיינים אפשר לתת לתלמידים המעוניינים ליצור תרשים של דמות, ולמקם בכתיבה וסמלים על גופה את המאפיינים השונים. למשל: המאפיין ‘מודעות הגיבור למאבקו’ ימוקם בראש של הדמות, ה’סבל’ בלב (ע”י סמל של פנים עצובות…) .

דיון:

 • מהו השוני בין אנטיגונה לקריאון מבחינת גילוי ההיבריס? [קריאון משלם באיבוד קרוביו ובסופו של דבר משנה את עמדתו ומתרכך. אנטיגונה משלמת בחייה ולא משנה עמדתה]
 • למה אנחנו ‘בעד’ אנטיגונה? [אולי קל יותר להזדהות איתה כיון שהיא מייצגת ערך אנושי, נוגע ברגש מצד אחד יחד עם דבקות בערך מוחלט של האלים. גם מייצגת את האדם הפרטי, לעומת קריאון שמייצג גם סמכות שיוצרת מרחק ורתיעה. סופוקלס רוצה דרך דמותה להעביר את המסר שלו וכך מעצב אותה]
הפנמה: יומן פגישות- כמה רחוק אני מוכן ללכת בשביל ערך?

נערוך ‘יומן פגישות’: כל תלמיד מקבל ‘שעון‘ על דף. ליד כל שעה מתאם עם אחד מחברי הכיתה פגישה. כאשר המורה מכריז על שעה מסוימת, כל שני תלמידים שתיאמו פגישה לשעה זו מתיישבים יחד. המורה יחלק לזוגות פתק עם שאלה שכל הזוגות ידונו עליה במשך כחמש דקות (יש כיתות שבהן המורה יצטרך לכוון את התלמידים להסביר את עמדותיהם ולהרחיב). לאחר מכן יכריז המורה על שעה אחרת מתוך השעות והצמדים מתחלפים לדיון בשאלה נוספת שהמורה יתן. וכן הלאה.. אפשר לבקש לכתוב את העמדות. לא כל הפגישות מתקיימות (4 מתוך 8)

 • שתי הדמויות שילמו מחיר כבד בעקבות ההיבריס והעקשנות. מה דעתכם? המחיר ‘מוצדק’?
 • האם יש ערך שעבורו אתה מוכן ‘ללכת עד הסוף’ ולשלם גם מחיר אם יידרש? אם כן איזה ערך ועד איזה מחיר?..
 • האם יש דרך לשמור על ערך ללא מחיר כבד? אם כן- איך אפשר להימנע מתוצאות קשות?
 • איך מתמודדים עם ‘היבריס’? מה היצירה מציעה? (דרך היימון, טרסיאס, מקהלה) מה אתם מציעים?

 

אסיף:

פתחנו בשאלות על הסיפור ובהבנת ההיבריס- חטא הגאווה שהוביל למפלתן של הדמויות במחזה. לאחר מכן ראינו את חטא ההיבריס אצל אנטיגונה וקריאון, ודנו במאפייני הגיבור הטראגי וכיצד מאפיינים אלו באים לידי ביטוי בדמותה של אנטיגונה. לבסוף עשינו יומן פגישות ודרכו דנו בשאלות של היבריס וערכים וכמה רחוק אני מוכן ללכת עבורם.

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של לב לדעת לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.

אני מעוניין להירשם לאתר
אשמח לקבל פרסומים וניוזלטרים של לב לדעת

היו הראשונים להוסיף תגובה בנושא

ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!