בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

מצוות תוכחה

רינת שיק, 14/4/2015

מקצוע: פרשת שבוע
כיתה: ז-ח
נושא: חומש ויקרא, פרשת קדושים, פרק י"ט פס' י"ח

פרשת קדושים- עיון במצוות תוכחה. הבנה של המורכבות של המצווה ושל הצורך המיוחד שבה.

למורה- מערך השיעור מתאים לשיעור כפול ואף יותר.

 

פתיחה

המורה תקרין סצנה מתוך סרט שיש בה המחשה של תוכחה/ ביקורת.

סצנה מוצעת לקוחה מתוך "מלך האריות" (נלה מוכיחה את סימבה שמעל בתפקידו ובייעודו, דורשת ממנו לחזור אל המהות הפנימית שלו ועוזבת במורת רוח).ניתן כמובן לעשות שימוש בכל סדרה/ סרט אחר שיש בהם סצנה של תוכחה.

התלמידים יתבקשו במהלך ההקרנה למלא את דף הצפייה שהמורה תחלק וכן להוסיף ולכתוב רשמים, שאלות, תחושות ומחשבות בעקבות הצפייה.

שאלות לדף הצפייה:

המורה תקרא את רצף הפסוקים בפרק י"ט ותקרא פעמיים את הפס' בו יעסוק השיעור, פס' י"ח.

המורה תזמין את הכיתה לדיון אודות הפס' וכן לעיון משווה בין הסצנה ובין המצווה והאופן שבו מחנכת אותנו התורה. (מה מותאם, מה לא מותאם וכו').

המורה תשאל שאלות כגון:

לגבי ההתייחסות לסצנה נשאל:

 

התבוננות

המורה תצהיר על "חמש דק' של שקט והתבוננות" בהן כל תלמיד יעיין שוב בפס' ויכתוב כמה שאלות הנוגעות למה שקרא. המורה תדגיש ש"אין שאלה לא נכונה" והשאלות יכולות להיות מכל תחום (דקדוק, הקשר, משמעות, וכו') המורה תכוון את התלמידים לשאול גם שאלות מעמיקות ופתוחות הנוגעות למימוש המצווה באופן מעשי (מה קורה כאשר.... מדוע נדרש ציווי? מה קורה אם אדם ניסה ולא הצליח להוכיח? מה קשה יותר לקבל תוכחה/ לתת אותה? ועוד).

בתום הזמן (ייתכן ודרוש יותר זמן, המורה תשים לב לכך...), הכיתה תתחלק לקבוצות למידה של חמישה תלמידים לפי קריטריון שהמורה תחליט עליו שקשור או לא קשור לנושא (מקום מגורים, מידת ההכרות עם המצווה באופן מעשי, מידת האהדה למצווה, ניסיון קודם בתוכחה ועוד).

בתוך הקבוצות יתקיים אסיף של השאלות האישיות כאשר כל תלמיד מקריא את השאלות שכתב והתלמידים יחד יוצרים אשכולות של שאלות דומות. שתי שאלות זהות יהפכו לאחת. לאחר מכן התלמידים יחלקו את השאלות לפי תחומים ויתנו כותרת לכל תחום אם ירצו בכך.

התלמידים יבחרו שלוש שאלות מתחומים שונים וינסו לענות עליהן יחד בקבוצה.

 

לימוד

בשיעור הבא המורה תחלק לתלמידים דף מקורות ובו מגוון פרשנויות ודרכי ביטוי "הלכה למעשה" של מצוות "הוכח תוכיח". התלמידים ינסו להתאים בין שאלות ששאלו לבין שאלות שהפרשן עונה עליהן. (בכיתות מתקדמות אפשר גם להזמין את התלמידים לשאול שאלות נוספות בעקבות הפירושים שקראו).

 

סיכום במליאה

הכיתה תחזור ללימוד משותף וכללי. נציג מכל קבוצה יקריא שאלה או שתיים שהקבוצה "התעסקה" איתם במיוחד ושלא עלתה קודם במליאה ע"י קב' אחרת.

בסיום המהלך המורה תקרין את סופו של הסרט "מלך האריות" (או הסרט שבחרה) בו סימבה, הדמות המוכחת, מקבל על עצמו את תפקיד המנהיג ובעצם הופך את התוכחה שקיבל למנוע צמיחה והתקדמות (לא בלעדי ובכ"ז). נסכם ונאמר כי הערבות ההדדית שבאה לידי ביטוי במצוות התורה נועדה לא רק לוודא קיום "הלכתי" של המצווה או למנוע שנאה שבלב וקיום יחסים תקינים בין אדם לחברו אלא אף לכוון את החבר היהודי למימוש גדול יותר של ייעודו ומהותו בעולם – הליכה בדרך התורה וקרבת אלוקים ודבקות בו.

 

הצעה להמשך חקר/ העמקה בבית (בחרו אחת מתוך שתי האפשרויות הבאות)

אפשרות א- 

אפשרות ב-

 


תגיות: חברות, אדם בחברה, דף צפייה, ענווה, עין טובה