בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

מנהיגותו של משה

מרים וינשטוק, 14/4/2015

מקצוע: פרשת שבוע
כיתה: ז-ח
נושא: דמותו של משה- שמות פרק ב'

פרשת שמות- דמותו של משה כמנהיג ועיון בדמויות המנהיגים המוכרים לנו.

פתיחה

בפרק ב' בשמות, משה רבנו מתואר בפעם הראשונה. למעשה, צומח פה מנהיג ומספרים עליו מספר עובדות.

נבקש מהתלמידים לקרוא את הפרק ולציין איזה עובדות לומדים על משה מהפרק.

יש לכתוב על הלוח את רשימת העובדות שהתלמידים יאמרו (איש אמיץ, יורד אל העם, וכדו').

נשאל:

כדאי לעודד את התלמידים להתייחס לעובדות השונות שנאמרו על משה, ולפתוח דיון האם מה שתלמידים אחרים הסיקו, מקובל על תלמידים אחרים או לא ולמה.

סביר שגם הסוגיה- כיצד השפיעה העבודה שמשה גדל בבית פרעה על אישיותו? עשויה לעורר מחלוקת בכיתה, חשוב שהמורה יבא מאד פתוח וישמע את מה שיש לתלמידים להגיד. אם תלמיד יעלה עמדה מסוימת כמו: זה הכשיר את משה לקראת ההנהגה/ זה דווקא יכול לפגוע ביכולת שלו להנהיג את העם. אפשר להציג אותה בפני הכיתה ולשאול אותם, מה דעתכם על כך?

 

התבוננות

נמשיך ונשאל:

משימה בזוגות:

אנו נמצאים לקראת בחירות. לפניכם מספר אנשים שמגישים את מועמדותם להנהגה.

התבוננו בכרזות אלו (לחלק לכל זוג, שלש כרזות של מעומדים לפריימריז ממפלגות שונות) ונסו לחשוב אילו מבין הדברים שהם מציגים על עצמם אכן משמעותי ואילו לא.

לאחר מכן נסו ליצור כרזה למשה: שלבו ציטוטים, עובדות ואיורים שיכולים לשכנע שמשה הוא מנהיג מאד ראוי.

 

שיעורי בית

  1. "והם לא יאמינו לי" –על רקע מה שלמדנו בכיתה, כותב למה לדעתך משה חושש שהעם לא יאמינו לו. (הרי הוא אמיץ וכו').
  2. מה תשובת ה'?
  3. בחר דמות שקראת עליה, או שמעת עליה שמצאה חן בעיניך ושלדעתך היא בעלת אישיות של מנהיג/ה. ציין מה מיוחד בדמות זו, מה היא עשתה, מדוע בחרת בה והאם לדעתך ישנו דמיון בינה לבין משה רבנו?  

תגיות: אדם בחברה, מימוש עצמי, אחריות