בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

הרקפת

עטרה כהן, 31/3/2015

מקצוע: חינוך לשוני
כיתה: ה-ו
נושא: חורף

שימת לב לשיח ולהשפעתו עלינו.

מטרות:

מטרת על: פיתוח מיומנות השיח המיטבי בקרב בנות הכיתה.

מטרות בשפה:

מטרות רגשיות חברתיות:

 

פתיחה

צפייה במצגת- הרקפת. ניתן להציע לתלמידות להשתתף בשירה. במהלך הצפיה במצגת נבקש מהתלמידות לחשוב מהו סוג הטקסט.

נשאל את התלמידות:

התלמידות מזהות את מאפייני השיר: בתים, שורות קצרות, פזמון חוזר.

 

גוף השיעור

שלב א: זיהוי פרטים בשיר:

נשאל את התלמידות:

התלמידות מזהות את הרקפת ואת "בת שבע" כדמויות המרכזיות.

כל קבוצת תלמידות מזהה בבית מסוים את המשתתפים בו. סיכום הצגת המשתתפים שהתלמידות הציגו דרך תרשים שמופיע במצגת. נבקש מהתלמידות שידגישו בשיר שלהן את המשתתפים על פי מה שראינו בכיתה.

שלב ב: זיהוי השיח בשיר:

הקרנת בית ב' במצגת:

נכתוב על הלוח את הרגשות שהבנות מעלות.

חלק ג: עבודה בזוגות.

משימת חובה: מתן הסבר לעבודה בזוגות. (דף עבודה).

עבודה בזוגות:  דף עבודה הכולל, יצירת דו שיח חדש בין הרקפת לציפור ויצירת דו שיח דמיוני בין שני משתתפים נוספים בשיר.

משימת רשות: תלמידה שמסיימת עובדת בחוברת. (עמ' 102).

 

סיום

הזמנת זוג אחד מהבנות שיציגו את הדו שיח שכתבו.

סיפור קצר על הרקע של השיר.

 

שאלות סיכום וחזרה

מומלץ שהתלמידות יעבדו בקבוצות הטרוגניות על השאלות:

הצגת בית ב' –

הצגת הציפור

 

הרחבה- שיעור המשך ליחידה במסגרת כישורי חיים

שיעור ההמשך יכלול :

משחק קביעת פגישות: כל תלמידה מקבלת טופס של זמנים בו היא צריכה לקבוע עם בת מהכיתה "פגישה". בהפסקות המורה מודיעה על השעה שבה  שכל זוג בנות צריכות להיפגש ועל נושא השיחה בניהן. 


תגיות: חברות, אדם בחברה, כבוד