בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

האחר הוא אני- חלק ב

אמונה שטיין ועדנה צוריאל, 31/3/2015

מקצוע: חינוך לשוני
כיתה: ה-ו
נושא: השונות בחברה- האחר הוא אני

התמודדות עם שונות פיזית- כנגד כל הסיכויים.

פתיחה למורה- השיעור הוא חלק מתוך מערך השונות והיחס לאחר. המערך יתמודד עם נושא האחר דרך טקסטים שונים. במהלכו יהיה מפגש עם סוגי שונויות בחברה והיחס אליהן.

 

פתיחה

נחבר למה שדיברנו בשיעור שעבר בעקבות ה"ברווזון המכוער".

נערוך עם התלמידות סיעור מוחות בעקבות סוגי שונות. נמקד את נושא השיעור ונגדיר שבשיעור הזה נעסוק במוגבלות פיזית.

 

עבודה בקבוצות

נחלק את הבנות לשלשות הומוגניות על פי פרופיל למידה. כאשר המורה תוכל לשבת ולעזור לקבוצה עם פרופיל למידה נמוך. כל קבוצה תקבל טקסט עם שאלות אחריו.

הטקסטים:

  1. תקציר של "אני אתגבר" מוגבלות בניידות.
  2. הלן קלר- חרשים אלמים.
  3. "אור ואלכסנדרה"- ילד עיוור.
  4. "רק שלא יגידו את המילה הזאת"- ילדה עם אח מפגר
  5. לראות בעיניים עצומות.

שאלות לדיון בעקבות קטע המידע:

לאחר שכל הקבוצות סיימו, נערבב בין הקבוצות כך שבכל קבוצה חדשה תשב בת מכל קבוצה מהקבוצות המקוריות. הערבוב ייתן גיוון בתוך הקבוצה והטרוגניות. כל בת תשתף במה שהיה בקבוצה שלה. בנות הקבוצה יצטרכו יחד למלא  טבלה מארגנת בהן יאספו את הכוחות ודרכי ההתמודדות.

לסיכום ימלאו בנות הקבוצה יחד את הטבלה:

שם הדמות

השונות איתה מתמודדת הדמות

התמודדות החברה עם השונות

דרכי ההתמודדות של הדמות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מעגל בעקבות העבודה בקבוצות

נשב במעגל, ונבקש מכל אחת לכתוב כוח או דרך התמודדות שהיא ראתה מאחת הדמויות והיא מחליטה לאמץ אותה לעצמה מהיום. נזמין את המעוניינות לשתף.

דיון במליאה:

חיבור לרעיון הגדול: כנגד כל הסיכויים.

 

משימה הביתה

לשאול בבית על שונויות (לא פיזיות) שמתמודדים בחברה, בקהילה, במשפחה. לשלוח במייל או בsms.


תגיות: אדם בחברה, זהות, ייחוד