בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

האורן שלא שמח בחלקו

מוריה שפירא, 30/3/2015

מקצוע: חינוך לשוני
כיתה: ה-ו
נושא: האורן שלא שמח בחלקו

דרך הסיפור נעסוק בעולמם של התלמידים, בהתמודדות עם הרצון לדברים שאין לנו ושהם אינם אנחנו, ובהתמודדות איתם.

פתיחה

לפני שנקרא את הסיפור ננסה יחד עם התלמידים לנבא על מה יהיה הסיפור. ייתכן והתלמידים יתלבטו האם מדובר על ילד בשם אורן/ עץ אורן. (יכול להיות שיהיו ילדים שידעו שה' הידיעה באה רק לפני ש"ע, ולכן ברור שמדובר בעץ).

 

מפגש עם המקור

נקריא את הסיפור, ונעצור ממש לפני החלק האחרון.

הָאֹרֶן שֶׁלֹּא שָׂמַח בְּחֶלְקוֹ / בלה ברעם (מאתר פסגות)

  1. נבקש מהתלמידים לחבר סוף לסיפור. נבקש ממספר תלמידים להקריא לנו את ה"סופים" שלהם ולספר מדוע זה הסוף שבחרו. לבסוף נקרא את הסוף המקורי של הסיפור.

נשאל את התלמידים:

נבדיל יחד עם התלמידים בין הסיפור שאינו אמיתי לבין התחושות המתוארות בו שהן אמיתיות בהחלט.

  1. נבקש מהתלמידים לשאול שאלות על הסיפור באופן פתוח- בלי לענות על שאלותיהם. נכתוב את השאלות על הלוח עם שמות השואלות על מנת להגביר מוטיבציה לשאול. (מניסיון, האפשרות הזאת מוציאה שאלות מדהימות!). נתייחס ביחד עם התלמידים לשאלות שנשאלו.

לאחר מכן, נעורר דיון בעקבות השאלות הבאות:

 

הפנמה

נחלק לתלמידים דפים לבנים וחומרי יצירה. נזמין את התלמידים ליצור באופן חופשי בעקבות הסיפור.

לאחר היצירה התלמידים יוכלו להראות לחבריהן את היצירות ולהסביר מה הם ציירו, ומדוע.


תגיות: שמחה, הכרת הטוב, זהות