בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

מקורות מידע תורניים

הרב שי ומירב שראל, 24/3/2015

מקצוע: תושב"ע
נושא: מקורות מידע תורניים

היחידה שלפניכם מכוונת את התלמידים לאחת המיומנויות החשובות ביותר בדורנו, מיומנות איסוף המידע וארגונו.

 

כיום ידע נגיש וקל להשגה, ובכל זאת התלמיד נדרש להיות מודע למקורות מידע שונים, לדרכי הגישה אליהם, ולשימוש במקורות המידע ביעילות, כלומר לקשור בין פיסות מידע שונות ולהסיק מהן מסקנות בתהליך הלמידה.

 

למרות הדעה הרווחת שבני הנוער שולטים היטב בכלי התקשוב,  אפילו בני הנוער עצמם סבורים שהם זקוקים להדרכה במיומנויות השימוש במחשב, שימוש בתוכנות ובארגון הידע הנרחב במרשתת.

 

ביחידה זו התלמידים ילמדו לאבחן את מקורות המידע האמינים מהמרשתת.

כדאי לקיים את השיעורים במקומות שמזמנים עיון במקורות המידע כמו ספריה תורנית וחדר מחשבים.

כדאי שהמורה יעבור בין הלומדים ויכוון אותם להכיר את אפשרויות החיפוש באתרים במרשתת.

אפשר לשנות את השאלה בפתיחה לכל שאלה שתתאים לצרכי כיתתכם.

היחידה נותנת דגש על מקומו של הרב בפסיקת הלכה.

 

במהלך היחידה התלמיד יברר סוגיה משלושה מקורות מידע:

מצורף דף לתלמיד