בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

היחס לחולים ובעלי מומים (ר' אלעזר והמכוער)

רעות ברוש, 24/3/2015

מקצוע: תושב"ע
נושא: היחס לחולים ובעלי מומים (ר' אלעזר והמכוער)

עבודה בקבוצות על חלקים מהסיפור והשוואתם אחד לשני.

מהלך השיעור:

א. נקרא את הסיפור ונסביר אותו באופן ראשוני

ב. נחלק את הכיתה לארבע קבוצות, כל קבוצה תעבוד על נושא אחר מתוך הסיפור (הכרטיסיות ודף הלימוד מצורפות להלן) ולאחר מכן נציגה מכל קבוצה תציג בפני הכיתה את תמצית הלימוד.

ג. נערוך על הלוח השוואה בין שני חלקי הסיפור על מנת לראות את התבנית החצויה שלו ואת ההיפוך המתרחש במהלכו. 

 

קבוצה א': מיקומו הגיאוגרפי של סיפורנו

קבוצה ב': החמור

קבוצה ג: המפגש

קבוצה ד: הארז והקנה

 

דף מקורות