בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

תודה- חלק ב

צוות לב לדעת, 24/3/2015

מקצוע: חינוך לשוני
כיתה: ג-ד
נושא: תודה

ביחידה זו נעסוק ב "הוקרת תודה" שהיא ביטוי ל"הכרת הטוב" . הכרת הטוב משפיעה על התלמיד המודה ועל הסביבה .יחסי הגומלין הללו יוצרים מציאות יום יומית נעימה וחיובית יותר.

פתיחה למורה- במהלך היחידה גם ננסה ליצור בקרב התלמידים מודעות לחשיבה חיובית על החיים. נלמד את השיר של עוזי חיטמן "תודה" ונכיר את קורות חיו. שיעור זה הינו שיעור שני מתוך צמד שיעורים בנושא. 

מטרות:

מטרת שפה: 

מטרת תוכן: הכרת ערך התודה בשיר.

מטרה ערכית: עידוד הבעת הוקרה לסביבה שבה חיי התלמיד: משפחה ,בית ספר ,חברים.

 

מפגש  ראשוני  עם המקור

כל תלמיד יעצום את העיניים לדקה ויחשוב מתי אמר תודה ולמי (השהיית התשובה. אין צורך בשיתוף רק בהרהור, חשיבה). כדאי להזמין ילד או שניים לשתף את מה שעלה בראשם.

נשמע את השיר 'תודה'. לפני שמיעת השיר 'תודה' נשאל את התלמידים שאלה מכוונת.

האזנה לשיר כשהוא מוקרן על הלוח.

למורה- יש לשים לב לכך שיכול להיות שלא כל המילים בשיר מוכרות לתלמידים, דוגמת המילה קולח. כדאי להתעכב בקצרה על ביאורן לאחר שמיעת השיר או לפניו. 

תודה, עוזי חיטמן 
 

התבוננות והבנה

חזרה לשאלה המכוונת: נבקש מהתלמידים לומר, על מה מודה המשורר.

לאחר שמיעת תשובות התלמידים, נקרין את השיר עם הדגשים עפ"י תשובות התלמידים.

מוצעים כאן דגשים אפשריים:

נראה עם התלמידים שהמשורר מודה על סוגים שונים של דברים. ניתן לצבוע את השיר על פי הדברים השונים עליהם מודה המשורר. 

דיון:

החזרה בשיר מדגישה את המשמעות של השיר.(מאפיין המייחד שירה). 

נזמין את התלמידים לכתוב בית נוסף לשיר. נכוון אותם להקפיד על מבנה השיר כפי שראינו אותו ולשלב בתוך הבית דברים שהיו רוצים להודות עליהם.

 

הפנמה

תלמידים/תלמידות שמוכנים/נות יציגו את יצירת התודה שלהם, ויאמרו למה בחרו דווקא לעשות את זה.

 

סגירה שהיא פתיחה

כשיעורי בית, נבקש מהתלמידים לתת לאבא, אמא, החבר את מתנת התודה. השיעור הבא יפתח בהרגשה שהייתה כשהתלמיד נתן את מתנת התודה, ומה הוא חושב שאבא או אמא (או החבר) הרגישו.


תגיות: חברות, הכרת הטוב, הורים וילדים