בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

חצי קלמנטינה

צוות לב לדעת, 24/3/2015

מקצוע: חינוך לשוני
כיתה: א-ב
נושא: תודה

היחידה תעסוק ב "הוקרת תודה" שהיא ביטוי ל"הכרת הטוב". הכרת הטוב משפיעה על התלמיד המודה ועל הסביבה .יחסי גומלין הללו יוצרים מציאות יום יומית נעימה וחיובית יותר.

פתיחה למורה- יחידה זו תתמקד בהוקרת תודה להורים. חלק מקיום מצוות כיבוד הורים הוא, שנדע להעריך את מה שההורים עושים למעננו, ונכיר להם תודה על כך. ביחידה נלמד את  הסיפור "חצי קלמנטינה" של הסופרת שלומית כהן אסיף.

מטרות:

מטרת שפה- גילוי משמעויות מפורשות וסמויות בסיפור וקישור לעולמם של הילדים.

מטרת תוכן- ביטוי אכפתיות ואהבה.

מטרה ערכית- עידוד הבעת הוקרה להורים.

 

פתיחה והזמנה ללימוד

נשאל את התלמידים: 

נרשום את התשובות של התלמידים על הלוח. אפשר למיין את הפירות שהתלמידים מציינים לפי עונות השנה.

(ניתן לספר לתלמידים מה הפרי האהוב עליך.)

 

מפגש  ראשוני עם הטקסט

נקרא את הסיפור לתלמידים. 

לפני הקריאה נשאל שאלה מכוונת- מי התייחס לאהבת הקלמנטינות של הילד?

חֲצִי קְלֶמֶנְטִינָה  /   שְׁלוֹמִית כֹּהֵן - אסיף (באתר מט"ח)

 

התבוננות והבנה

למורה: אחרי הקראת הסיפור נבקש מהתלמידים להתייחס לשאלות המכוונות ששאלנו לפני הקריאה (אפשר להזכיר אותם בפני התלמידים). בכיתות א' הדיון יעשה בע"פ. ניתן להציע לתלמידים מתקדמים שיכתבו את תשובתם. בכיתות ב' מומלץ לאפשר לכולם לכתוב את תשובתם.

בדיון ננסה לענות יחד עם התלמידים על השאלה מי התייחס בסיפור לאהבת הילד לקלמנטינות. על מנת לענות על שאלה זו נבחין איתם שיש בסיפור שתי נשים, האישה בתחנה ואם הילד.

ניתן לחלק את השאלות כמטלת כתיבה.

לתלמידים החזקים נכוון דרך שאלות להבחנה בין הנשים:

השוני בין הנשים: האם נוסעת במיוחד במודע ובחשיבה במונית כדי לקנות פירות למשפחתה ומכלילה את אהבת הילד לקלמנטינות. האישה באופן אקראי נותנת ליד חצי קלמנטינה.

את התלמידים המתקשים נכוון להבנה מעמיקה יותר של הסיפור בעזרת שאלות:

 

הפנמה

אפשרות א- משימת כתיבה: כתבו המשך לסיפור.

אפשרות ב- משימת סיפור בעל פה: ספרו כיצד המשיך הסיפור.

משימה לכל הכיתה: 

נבקש מהילדים לשתף במה שכתבו ונכתוב רשימה על הלוח המסכמת את הדברים.

כל ילד יבחר באיזו דרך הוא יראה להורים שלו עד כמה מה הוא מעריך את כל מה שהם עושים בשבילו.

ניתן לתת משימה זו כמטלה לבית (מכתב, ציור, שיר, יצירה וכו').

 

סגירה שהיא פתיחה

נבקש מהתלמידים לחשוב על שם אחר לסיפור (ישום הנלמד בכיתה). נכוון לכך שתנתן משמעות לשם החדש, המסכמת את ערך הכרת הטובה.

 

הרחבות 

חשוב לחבר את התלמידים למצוות כיבוד הורים ושחלק חשוב ממצוה זו הוא להכיר תודה להורים על מה שהם עושים למעננו, כפי שמופיע בספר החינוך מצווה לג :

משרשי מצוה זו,

א. שראוי לו לאדם שיכיר ויגמול חסד למי שעשה עמו טובה, ולא יהיה נבל ומתנכר וכפוי טובה, שזו מידה רעה ומאוסה בתכלית לפני אלהים ואנשים. ושיתן אל לבו כי האב והאם הם סיבת היותו בעולם, ועל כן באמת ראוי לו לעשות להם כל כבוד וכל תועלת שיוכל, כי הם הביאוהו לעולם, גם יגעו בו כמה יגיעות בקטנותו.

ב. וכשיקבע זאת המדה בנפשו יעלה ממנה להכיר טובת האל ברוך הוא, שהוא סיבתו וסיבת כל אבותיו עד אדם הראשון, ושהוציאו לאויר העולם וסיפק צרכו כל ימיו, והעמידו על מתכונתו ושלימות אבריו, ונתן בו נפש יודעת ומשכלת, שאלולי הנפש שחננו האל יהיה כסוס כפרד אין הבין, ויערוך במחשבתו כמה וכמה ראוי לו להיזהר בעבודתו ברוך הוא.


תגיות: הכרת הטוב, הורים וילדים