בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

לדוד ה'- חלק א

צוות לב לדעת, 24/3/2015

מקצוע: חינוך לשוני
כיתה: ג-ד
נושא: לדוד ה' אורי וישעי

היחידה תעסוק במזמור כ"ז בתהילים ובלחנים שונים שחוברו למזמור המבטאים בטחון בקב"ה. הביטחון בה' בכל מהלך החיים גם במצבים קשים הוא אבן יסוד באמונה המאפשר התמודדות במצבים קשים. היחידה בנויה בלמידה עפ"י שונות הלומדים בכיתה.

פתיחה למורה-  מזמור זה הוא מזמור תפילה ובקשה של אדם הבוטח בקב"ה. המזמור נאמר אצל הספרדים כל יום לפני תפילת ערבית. האשכנזים נוהגים לאומרו מראש חודש אלול עד הושענא רבה בסוף התפילה. מנהג זה נלמד ממדרש תהילים: "ה' אורי"-ר"ה . "ישעי"- יום הכיפורים. "יצפינני בסוכו"- חג סוכות.

מטרות:

מטרת שפה:  

מטרת תוכן:  

מטרה ערכית:  חיזוק הביטחון בה' ע"י אימון ועבודה עצמית.

 

פתיחה והזמנה ללימוד

למורה- פתיחה זו היא פתיחה לשלושת השיעורים בנושא, ועל כן היא ארוכה יחסית. הפתיחה עוסקת בנושא הפחד.

נשאל את התלמידים:

אפשר להרחיב את הדיון על הפחד דרך חיבור בין תחושות בגוף לפחד.

נשאל את התלמידים:

נבקש מהתלמידים לצייר אדם שפוחד.

נדבר איתם על הציורים:

התלמידים יתמקדו בסיפור אחד בו הם חוו פחד.

אפשרות א: התלמידים יתחלקו לזוגות.

  1. שלב ראשון: תלמיד ישמע את המקרה של חברו ולהיפך.
  2. שלב שני: כל אחד יציע לחברו דרך או הצעה להתגבר על הפחד.

אפשרות ב: התלמידים יכתבו את הפחדים שלהם ללא שם. נאסוף את הפתקים עם המקרים ונחלק לכל תלמיד מקרה פחד אחד. כל תלמיד יציע דרך התמודדות עם הפחד המתואר במקרה.

לסיכום החלק הזה בשיעור, ניתן לרשום על הלוח את ההצעות השונות להתמודדות עם הפחד. מומלץ לתמצת כל הצעה למילה אחת.

 

מפגש ראשון עם המקור

גם דוד המלך נפגש בחייו עם תחושות של פחד. אחד המזמורים בספר תהילים עוסק בהתמודדות של דוד המלך עם הפחד. ננסה יחד ללמוד מדוד המלך כיצד להתמודד בזמן פחד.

נקרא יחד עם התלמידים את הפרק (כז) מתוך התנ"ך או הסידור.

שאלות מכוונות קריאה:

 

התבוננות

הרחבת אוצר מילים-  בכיתות חזקות אפשר לתת שעורי בית את המילים הקשות והתלמידים יגיעו לשיעור עם ידע באוצר המילים. בכיתות או קבוצות חלשות יש ללמד את המילים הקשות בכיתה ע"י מילון.


תגיות: תפילה, בית המקדש, שלום, ימים נוראים