בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

אולי אהיה מלכה- חלק ב

צוות לב לדעת, 21/3/2015

מקצוע: חינוך לשוני
כיתה: ה-ו
נושא: אולי אהיה מלכה

היחידה תעסוק בנושא בחירה ובשינוי זהות ע"י תחפושות. בשיר "אולי אהיה מלכה" טמונה הזדמנות לפשוט וללבוש דמויות לעומת הקושי לבחור ולהחליט מה בדיוק אנחנו רוצים להיות. יש כאן הזדמנות ללמד את התלמידים שיקולים בבחירה בכל נושא בחיים.

פתיחה למורה: 

מטרות:

מטרות שפה:

מטרת תוכן: מהי בחירה מושכלת והקשיים הנובעים ממנה.

מטרה ערכית: שיקולים בבחירה בתחומים שונים בחיים ,רווח מול הפסד.

 

פתיחה והזמנה ללימוד

התלמידים יעצמו עיניים וידמיינו שהם בחנות של תחפושות.

 

מפגש  ראשוני  עם הטקסט

נקרין את השיר על הלוח ונקרא אותו. מומלץ לסמן את משפטי השאלה בשיר באופן בולט. 

קישור לשיר באתר שירונט

נפתח דיון בכיתה: 

 

התבוננות והבנה

נשאל את התלמידים:

עבודה בזוגות

נבקש מהתלמידים להתחלק לזוגות לקרוא שוב את השיר ולסמן בקו כל פעם שמופיע שם של תחפושת. לאחר שלב זה נבקש מהם לחשוב, מה עושה הילד/ה בשיר כדי להחליט אם התחפושת מוצאת חן בעיניה או לא?

לתלמידים מתקשים: נחלק לתלמידים דף בו מופיעה רשימת התחפושות בשיר, ובמקביל לה, רשימת הנימוקים שמנמקת הכותבת לכל בחירה. נבקש מהם למתוח קו בין כל תחפושת והנימוק המתאים לה. (ונעיר את תשומת ליבם לכך שלא לכל תחפושת מצורף הסבר בשיר).

משימה אישית

כל תלמיד יבחר איזו תחפושת מבין אלה שמוזכרות בשיר הכי מוצאת חן בעיניו עפ"י נימוקי המשוררת. נזמין מספר תלמידים לשתף בבחירתם.

 

הפנמה

ניתן בשלב זה של השיעור להשמיע את השיר בביצועה של חווה אלברשטיין. 

לצלילי השיר, נניח במרכז הכתה פריטי לבוש (כובע, מעיל, שמלה, נעליים, גלימה, מטפחת, חגורה, ועוד ). נזמין את התלמידים לבחור פריט מסוים מתוך הפריטים המונחים במרכז.

נשאל את התלמידים:

 

סגירה שהיא פתיחה

שאלה פתוחה למחשבה:

 

הרחבות למורה

מאמר קצר העוסק בהיבטים פסיכולוגיים בתחפושות אצל ילדים.

 


תגיות: אדם בחברה, מידות