בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

ברכות, פרק א' משנה ד': אופן קריאת שמע

צוות לב לדעת, 18/3/2015

מקצוע: משנה
כיתה: ג-ד
נושא: ברכות פרק א משנה ד

שיעור זה יעסוק בברכות קריאת שמע ובהקפדה על הנוסח שלהן. דרך ברכות אלה נכיר את הכלל החשוב שאין לשנות ממטבע שטבעו חכמים בברכות.

פתיחה והזמנה ללימוד

נפתח ונאמר שהיום נלמד על "ברכות המצוות" – לפני כל מצווה שמקיימים יש לברך תחילה. גם במצוות קריאת שמע עליה אנו לומדים בשיעורים אלה, יש ברכות לפניה. אך בניגוד להרבה מצוות אחרות יש גם ברכות אחריה.

למורה – התלמידים בכיתה ג' מדלגים בתפילתם על חלקים בתפילה אבל את סדר ברכות קריאת שמע ותפילת עמידה הם אומרים. סביר להניח שהתלמידים לא ידעו להבחין בין קריאת שמע לבין ברכותיה.

במשנה הבאה נלמד על ברכות אלה המופיעות גם בשחרית וגם בערבית.

 

מפגש ראשוני עם המקור 

לפני קריאת המשנה נוודא שלכל תלמיד יש את המשנה לפניו. נבקש מהתלמידים שבמהלך הקריאה יחלקו את המשנה ויתנו כותרת למשנה.

נקרא את המשנה בקול:

בַּשַּׁחַר מְבָרֵךְ שְׁתַּיִם לְפָנֶיהָ וְאַחַת לְאַחֲרֶיהָ,

 וּבָעֶרֶב שְׁתַיִם לְפָנֶיהָ וּשְׁתַּיִם לְאַחֲרֶיהָ

 אַחַת אֲרֻכָּה וְאַחַת קְצָרָה.

מְקוֹם שֶׁאָמְרוּ לְהַאֲרִיךְ, אֵינוֹ רַשַּׁאי לְקַצֵּר. לְקַצֵּר, אֵינוֹ רַשַּׁאי לְהַאֲרִיךְ.

לַחְתֹּם, אֵינוֹ רַשַּׁאי שֶׁלֹּא לַחְתֹּם. וְשֶׁלֹּא לַחְתֹּם, אֵינוֹ רַשַּׁאי לַחְתֹּם.

 

נבאר את הביטויים הבאים (הסבר זה הוא לפי שיטת הרמב"ם- יש דרך אחרת לפי רש"י ולא נעסוק בה). מומלץ לכתוב את הביאור על הלוח.

 

התבוננות

נבקש מן התלמידים למלא את שני הטורים הימניים בטבלה על פי הכללים שרשמנו על הלוח. לשם כך נורה לתלמידים לפתוח סידורים ולהשלים על פי הכתוב בסידור. (בכיתה שההשלמה העצמית קשה מדי, מומלץ להשלים יחד עם המורה על הלוח)

לאחר השלמת העמודות הימניות בטבלה נפנה יחד עם התלמידים לעמודה האחרונה ונחשוב איתם יחד, למה אסור לשנות ברכה זו.

לאחר שכל הטבלה מולאה, נחשוב יחד עם התלמידים:

לשם הקצנת השאלה נוסיף ונשאל את התלמידים-

 

התבוננות מעמיקה

לשם הבנה מעמיקה ונוספת של חשיבות הברכות ואי השינוי שלהן נספר לתלמידים את הסיפור התלמודי המופיע במסכת ברכות דף לג, עמוד ב, על שינוי בתפילה (הסיפור המובא כאן הוא שכתוב של הסיפור המקורי המופיע בגמרא בארמית):

הסיפור מספר אודות אדם אחד שהיה שליח ציבור בתפילה שהיה ר' חנינא מתפלל בה. אותו אדם התפלל ואמר "האל הגדול הגבור והנורא" שהם התארים המופיעים בנוסח שקבעו חז"ל, והוסיף עוד "אדיר והעזוז והחזק והאמיץ והודאי והנכבד". המתין לו (ר' חנינא) עד שסיים. כאשר סיים את תפילתו, אמר לו:

"סיימת לומר את כל שבחי אדונך? למה צריך את כל אלה?

אנו, את אותם שלושה תארים (הגדול הגיבור והנורא- שאומרים בתחילת התפילה), אם לא היה אומר אותם משה בתורה ולא היו באים אנשי כנסת הגדולה ומתקנים (לומר) אותם בתפילה – לא היינו יכולים לאומרם, ואתה אומר את כל אלו וממשיך?!"

משל למלך בשר ודם שהיו לו אלף אלפים דינרי זהב והיו משבחים אותו בדינרי כסף, והלא גנאי הוא לו!

 

לאחר הקריאה נבקש מן התלמידים לספר את הסיפור במילים שלהם (ניתן גם לבקש להציג אותו). אם יש צורך נבאר אותו במילים שלנו. נחשוב יחד עם התלמידים:


תגיות: עבודת ה', מצוות