בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

מלאכה ביום טוב

צוות לב לדעת, 16/3/2015

מקצוע: הלכה
כיתה: ה-ו
נושא: קיצור מקור חיים סימן צב

הלכות עשויות להיראות במבט ראשון כאוסף פרטים והגבלות, אך כשמתבוננים בטעמן מגלים שמאחורי הפרטים קיימת מגמה לעצב את חיינו באופן נכון יותר וחיובי יותר. בשיעור זה נפגוש עיקרון זה דרך הלכות מלאכה ביום טוב, ולאור זאת נבקש לזהותו במרחבי חיים נוספים.

הערות מקדימות למורה

 

פתיחה

נפתח את השיעור בהזמנת התלמידים לדמיין שהם אחראים על ארגון טיול לכינרת (או לכל מקום אחר שעולה בדעת המורה). נבקש מכל תלמיד שיכתוב לעצמו מטרה אחת הקשורה לטיול שאותה הוא היה מציב לעצמו כאחראי. לדוגמא: שתהיה אוירה נעימה בין המשתתפים, שבסוף הטיול כולם יהיו בריאים ושלמים, שכולם יהנו בטיול, וכו'.

נודיע לתלמידים שנחזור לכך בהמשך השיעור, ובינתיים נפנה להלכה.

 

לימוד

בשלב זה נלמד את עקרונות הלכות מלאכת יום טוב וטעמיהן דרך דף עבודה קצר. דף העבודה נועד להבליט את העובדה שמגמתם של רוב פרטי ההלכות היא לאפשר לנו לקיים את מצוות שמחת יום טוב. בהקשר לכך נעמוד על שלשה עקרונות: הראשון הוא היתר מלאכת אוכל נפש. להיתר זה נלווים שני סייגים -מלאכות שהדרך לעשותן בכמות גדולה, ומלאכות שהיה אפשר לעשותן מערב יום טוב.

'מלאכות אוכל נפש' הן מלאכות שעוסקות בהתקנת המאכל עצמו לאכילה, כמו בישול, ומלאכות שהן 'מכשירי אוכל נפש' הן מלאכות שאינן עוסקות במאכל עצמו אלא בהכנות להתקנתו, כגון בניית תנור.

הערה: הכלל השלישי בדף הוא שאסור לעשות מלאכה שהיה אפשר לעשותה מערב יום טוב, אך ניתן לעשותה בשינוי. כדוגמא למלאכה שהיה אפשר לעשותה מערב יו"ט זה מובאת מלאכת הולדת אש, אך יש להדגיש לתלמידים שבמקרה של הולדת אש – הדבר אסור גם בשינוי (אין צורך להיכנס לטעם הדבר. אחד הטעמים הוא שאנו חוששים לדעה שאיסור הולדת אש הוא איסור עצמאי ולא מטעם שהיה אפשר לעשותו מערב יום טוב).

 

הפנמה

למדנו שכאשר פוגשים פרטים רבים - מטרתנו היא לגלות את התכלית המסתתרת בתוכם. באופן כזה לא מדובר באוסף גדול של פרטים אלא בדבר אחד.

כעת נחזור למטרות שכתבו התלמידים בתחילת השיעור אודות הטיול, ונבקש מכל תלמיד שיכתוב לעצמו שלשה כללים אותם יאמר למשתתפי הטיול, שנועדו לממש את המטרה הזו.

 

סיכום השיעור

לסיום, נציב מטרה כיתתית המתייחסת לחיי היומיום (כמו אוירה טובה) ונחשוב יחד על כללים שיוכלו להביא אליה. 

 

 


תגיות: הלכה