בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

גם אני שותף

צוות לב לדעת, 12/3/2015

מקצוע: הלכה
כיתה: ז-ח
נושא: "פניני הלכה" שבת, חלק א'- פרק ב: הכנות לשבת - סעיף ו.

יש יתרון וחשיבות לכך שכל אדם יבחר לקחת חלק כלשהוא בהכנות לשבת, גם אם הללו יכולות להיעשות או נעשות על ידי אחרים. השותפות בהכנה מראה על הקשר לשבת והרצון בבואה.

פתיחה והזמנה

נפתח במשחק קצר:

לאחר המשחק נשאל את התלמידים-  האם רציתם להשתתף במשחק? למה?

נבקש מהתלמידים לחשוב על אירוע מיוחד שהיו צריכים להתכונן לכבודו, נשאל שאלות שמכוונות לחשיבה על האירוע: 

נמשיך לשאלות כלליות יותר:

נסכם ונאמר שאנחנו שותפים כשמשהו חשוב לנו, או שאנחנו אוהבים את ההכנה. ההכנות מאפשרות לנו לקחת חלק, להתחבר לחוויה ולפעמים גם מוסיפות התרגשות לקראת המאורע.

 

מפגש ראשוני עם המקור, התבוננות ולימוד

מסופר בתלמוד על גדולי ישראל שהיו משתתפים בעצמם בהכנות לשבת. מה הם היו עושים?

על מנת להתרשם ממה שגדולי ישראל היו עושים לקראת השבת, נראה לתלמידים תמונות והם יצטרכו לנחש מה הפעולה המצויירת בתמונה. התמונות משקפות השתתפות של גדולי ישראל בהכנות לשבת. 

  

 

לאחר התרשמות זו, נעבור יחד התלמידים ללימוד המקור מ'פניני הלכה'.

'פניני הלכה', עמ' 38:

מסופר בתלמוד (שבת קיט, א), על גדולי ישראל ונכבדי הדורות, שהיו משתתפים בעצמם בהכנות לשבת.

רבא היה ממלח דגים לקראת השבת.

רב חסדא היה מחתך את הירקות דק דק לקראת השבת.

רבה ורב יוסף היו מבקעים את העצים לצורך האש שבתנור.

רבי אבהו ורבי זירא היו מדליקים את האש לצורך תבשילי השבת.

רב הונא ורב פפא היו מכינים את נרות השבת,

ורב נחמן היה מנקה את הבית, מכניס את הרהיטים לצורך השבת, ומפנה את רהיטי החול.

מי היו האנשים  האלו?   

אם אפשרי ניתן לבקש ממספר תלמידים שברשותם פלאפון חכם להסתכל בויקפדיה, לראות מה מספרים לנו על הדמויות שקראנו עליהם ולשתף את הכיתה. במידה ולא ניתן להכין כרטיסיות אם הסבר קצר על כל חכם ולבקש מכמה תלמידים לקרוא את הכרטיסיות.

מדובר באנשים נחשבים מאוד וגדולים מאוד בדורם. ראשי ישיבות מכובדים, גדולי התורה ולמרות מעמדם הרם הם עשו את הפעולות הפשוטות האלו. חשוב להבין שאנשים בסדר גודל כזה בטח היו להם עוזרים בבית, אנשים אחרים שהיו עושים דברים כאלה במקומם והם לא היו צריכים לעשות את הפעולות האלו, אלא הם בחרו לעשות זאת.

לאור הבנה זו נשאל את התלמידים : מה הסיבה לדעתכם שחכמים אלה לקחו חלק פעיל בהכנת השבת? 

נחלק לתלמידים את הפסקה הבאה ונבקש מאחד התלמידים לקרוא בקול.

תוך כדי קריאה נבקש מהתלמידים לחשוב על השאלה ששאלנו ולנסח לעצמם תשובה במחברת. (אם יש צורך נחכה לאחר הקריאה עוד דקה עד השלמת הכתיבה במחברת).

ו - המצווה להשתתף בהכנות לשבת
נאמר (שמות טז, ה) "וְהָיָה בַּיּוֹם הַשִּׁשִּׁי וְהֵכִינוּ אֵת אֲשֶׁר יָבִיאוּ", מכאן שיש מצווה להכין ביום שישי את צרכי השבת. ואפילו אדם עשיר ונכבד, שיש לו משרתים שמכינים לו את כל צרכיו, ובמשך השבוע הוא אינו נוקף אצבע בביתו, צריך להשתדל לעשות בעצמו משהו לכבוד שבת. ולא יאמר: היאך אטרח במלאכות פשוטות אלו ואפגום בכבודי, אלא ידע שזהו כבודו להתכונן לשבת קודש ולכבדה. ואפילו מי ששוקד בתורה, ויש אחרים שמכינים עבורו את השבת, מצווה שישתתף בעצמו באיזו הכנה לקראת השבת (שו"ע רנ, א; רמ"א רנא, ב).

לאחר קריאת הפסקה נשמע את התשובות שהתלמידים כתבו במחברת.

נחבר את התשובות שיעלו לפתיחה של השיעור- החכמים בחרו לקחת חלק בהכנות לשבת. ההכנות לשבת היו חשובות להם על מנת להתכונן לקראת השבת. כפי שדיברנו בתחילת השיעור, אנחנו רוצים להשתתף במה שחשוב לנו כדי להרגיש חלק. לא היינו רוצים שמישהו אחר יחליף אותנו.

 

סיכום השיעור והצעה להפנמה

ראינו את החשיבות בלהיות שותף בהכנות לשבת. כמו שבכל דבר שאנחנו אוהבים (דוגמת- משחק או אירוע מיוחד) אנחנו רוצים להיות שותפים ולקחת חלק, כך על כל אדם להשתדל לקחת חלק בעצמו בהכנות לשבת. אפילו גדולי ישראל שיכלו לוותר על כך השתדלו לעשות משהו בעצמם.

נשאל את התלמידים: אילו דברים עושים בשבילי לקראת שבת ואני יכול לקחת אחריות ולעשות בעצמי?

אפשרות ליצירה- נביא לכיתה חומרים שונים ליצירה (בריסטולים, ניירות צבעוניים, דבק, צבעים, דפי ממו ואטבים משרדים, מדבקות וכו') כל תלמיד יכין לוח משפחתי של חלוקת תפקידים לכבוד שבת. התפקידים השונים יכתבו על דפי ממו וכל שבוע ניתן יהיה לחלק את התפקידים השונים בין בני המשפחה ולשבץ בלוח. כדאי להכין דוגמא מראש.

 

הרחבות למורה

מומלץ לעיין בספר פניני הלכה של הרב מלמד. 

 

לתשומת לב המורה

 

 


תגיות: מידות, שבת, ענווה