בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

השתלשלות התורה שבעל פה

צוות לב לדעת, 13/1/2015

במהלך שיעור זה ננסה לבנות את הסקרנות להכיר את התהליך של השתלשלות תורה שבעל פה, כמו גם את ההבנה מהו הציר ומה המשבצות החשובות בתהליך זה.

רקע: 

סיפור השתלשלות התורה שבעל פה מהר סיני ועד לימינו אנו הוא סיפור מתח המלווה בלא מעט דרמות ונ"צ בעלי משמעות. ובכל זאת הסיפור ארוך, מורכב ועמוס בפרטים שכל עוד לא הופכים להיות בעלי הקשר ומשמעות עבורנו – קשה מאד לתפוס ולזכור אותם. 

 

הצעה למהלך שיעור:

א. פתיחה: נשים ברקע את המנגינה שהלחין שלמה גרוניך למשנה הפותחת את מסכת אבות: "משה קיבל תורה מסיני.." לאחר שנשמע את השיר יחד נבקש מהתלמידים לומר איזו תחושה ואווירה עולה מתוך המנגינה שבחר שלמה גרוניך לתת למילים הללו? סביר להניח שהתלמידים ישמעו את אווירת המשחק כדורסל: מעין מסירה מדור לדור שמפתחת ומקדמת את המשחק צעד אחרי צעד.. (תרגיל מורכב יותר שניתן לעשות בכיתות שבהן זה מתאים: לשמוע אוסף של מנגינות הנמצאות ביו טיוב למשנה הזו ולנסות לחשוב מה החוויה של מסירת תורה שבעל פה שבאה לידי ביטוי בכל אחת מהמנגינות השונות)

מצורף קישור לביצוע של שלמה גרוניך את השיר:

 

ב. לימוד בקבוצות: נחלק את הכיתה לקבוצות וניתן לכל קבוצה אחד מהחלקים ההיסטוריים המתוארים בחוברת הלימודים להתגלגלות והשתלשלות התורה בעל פה מאז מתן תורה בסיני. נבקש מכל קבוצה ללמוד היטב את הקטע שקיבלה ולנסות לחבר שיר קטן בחרוזים שיארגן את המידע החשוב והבסיסי בקטע בצורה חמודה.

ג. אסיף: נבקש מנציגי הקבוצות על פי הסדר הכרונולוגי להקריא את השיר שכתבו וכך בעזרה במידת הצורך שלנו ננסה להעביר לתלמידים את הסיפור ההיסטורי של השתלשלות התורה שבעל פה עם נקודות הציון החשובות ביותר בתהליך זה. כמובן שכאדי ללוות את העניין ביצירת מעין ציר היסטורי על הלוח ובו סימון השלבים והנ"צ המשמעותיים. במידה והעבודה שנעשתה בקבוצות מוצלחת – נצלם בסוף השיעור לכולם את השירים..

ד. טיול ממשי ווירטואלי: נביא לכיתה את הספרים הבאים ונניח אותם ברחבי החדר: תנ"ך, כרך משנה, כרך מדרש הלכה, כרך מהתלמוד הבבלי, כרך מהתלמוד הירושלמי, כרך ממדרש רבה, פירוש של אחד מהראשונים על הגמרא, כרך מהי"ד החזקה, כרך של הטור, כרך של השולחן ערוך, כרך של המשנה ברורה, קיצור שולחן ערוך, ספר שו"ת כלשהוא, שמירת שבת כהלכתה, כרך של ילקוט יוסף.

כל תלמיד יצטרך לעבור בין כל הספרים ולדפדף בתוכם ולראות כיצד הם בנויים. בכל ספר שהתלמיד עובר ונוגע הוא צריך להוסיף לדף שאנחנו נניח בראשית הספר מידע כל שהוא על מבנה הספר, מגמתו, מקומו בתוך השתלשלות התורה בעל פה, תיארוך היסטורי ופרטים ביוגרפיים על הכותב וכדומה.. העיקרון הוא שאסור לכתוב פרט שכבר נכתב בדף על ידי תלמיד קודם, חייבים להוסיף פרט כל שהוא וניתן להיעזר בכל עזרה שהיא (כולל ידע כללי, אינטרנט בסמארטפון, טלפון להורים וכדומה..) תרגיל זה יכריח את התלמידים למשש קצת את הספרים וגם לקרוא את כל המידע שכתבו התלמידים לפניהם על הספר ולנסות לראות מה יש להם להוסיף.. 

ה. איסוף: נעבור יחד עם התלמידים על הספרים שהבאנו לכיתה ונסביר שוב את מקומם ותפקידם בתוך הרצף ההיסטורי ונקריא בקול את דף המידע שיצרו התלמידים עצמם.

ו. יצירה: נביא לכיתה מעט חומרי יצירה ונבקש מכל תלמיד לבחור את אחד מהספרים שפגש במהלך השיעור ולעצב את הכריכה של הספר מחדש באופן שיתאים לאמור בספר ולמקומו בתוך שרשרת התגלגלות התורה שבעל פה בעם ישראל. לחילופין אפשר להציע לכל אחד ליצור מעטפת של כדור שתכיל בתוכה כמה שיותר אלמנטים שלמד במהלך השיעור על מהותה של מסירת התורה שבעל פה מדור לדור. כמובן שכדאי לשים מוזיקה נעימה בחדר בזמן היצירה ובסוף לבקש מכל תלמיד להציג את הכריכה או הכדור שיצר ואת מה שביקש לבטא דרכה.

 

תשומת לב:

המהלך המוצע בשיעור זה הינו יותר משחקי מאשר פורמאלי לימודי. נדמה לנו שבגלל ששיעור זה מכיל המון המון מידע שקשה לקלוט לא מתוך לימוד – נכון יותר לנסות להטמיע את הידע בתלמידים בצורה כזו. כמובן שצריך לשים לב שהמשחק והטיול לא הופכים את השיעור להיות בלאגן אחד גדול..