בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

תפילה כמפגש - הפנמה

רחלי ויינשטוק, 9/12/2014

מקצוע: תושב"ע
נושא: תפילה כמפגש - הפנמה

תהליכי הפנמה לשיעור "מאין למדו שלוש תפילות"?

 

מקורות

ר' שמואל בר נחמני אמ': כנגד ג' פעמים שהיום משתנה על הבריות

בשחר צריך אדם לומר "מודה אני לפניך ה' אלהי ואלהי אבותי שהוצאתני מאפילה לאורה"

במנחה צריך אדם לומר "מודה אני לפניך ה' אלהי ואלהי אבותי כשם שזכיתני לראות החמה במזרח כך זכיתני לראות במערב"

בערב צריך לומר "יהי רצון מלפניך ה' אלהי ואלהי אבותי כשם שהייתי באפילה והוצאתני לאורה כך תוציאני מאפילה לאורה".

 

 

הצעה למהלך השיעור

 

צילום-

1.      לבקש מהתלמידים לבחור מקום קרוב ונגיש לביתם בחוץ תחת כיפת השמיים. לצלם אותו בשלושה זמנים- בעלות השחר (לתלמידים בוגרים. בכיתות הנמוכות בבוקר), בצהריים, בערב בחשיכה.

2.      להניח את שלושת הצילומים אחד ליד השני. לכתוב ליד כל צילום איזה רגש מעורר בי כל צילום? (שמחה, עצב, פחד, ביטחון, כעס, נחת, סגירות, פתיחות וכו')

3.      איזה תפילה מעורר בי כל צילום? תפילה של שבח? תפילה של בקשה? תפילה של תודה?

4.      נפזר לתלמידים פסוקים שונים מספר תהילים. איזה  פסוק הייתם מצרפים לכל תמונה?

5.      כתבו תפילה ליד כל תמונה ושלבו בה את הפסוקים מתהילים שבחרתם.

 

הערה- בכיתות הנמוכות לתת רק את משימה מספר אחת בבית. משימה שתים ושלוש לבצע ביחד בכיתה.  משימות ארבע וחמש רק לכיתות הגבוהות. 

 

 

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כו/ב

אמר לך רבי יוסי ברבי חנינא לעולם אימא לך תפלות אבות תקנום ואסמכינהו רבנן אקרבנות

 

1. לעורר דיון בכיתה-

אל איזו תפילה הם מחוברים יותר? תפילתהאבות או תפילת הקרבנות?

"אבות תקנום ואסמכינהו רבנן אקרבנות"- מה המשמעות של קביעת הגמרא?  כיצד אפשר לחבר את שני המימדים ביחד?

2. להקריא את הקטע של דב קנוהל. שאלות לדיון- מה מפריע לדב להתפלל  עם הציבור? מדוע הוא לא מצליח להביא את תחושותיו לתוך מילות התפילה? מה דחף אותו בכל זאת להצטרף לציבור? איזה תהליך הוא עובר תוך כדי התפילה בציבור?

ליל שבת ה' באייר התש"ח (אור לו' באייר). באותו אחה"צ הוכרז בתל אביב על הקמת המדינה . באותו בוקר פרצו טנקים לתוך כפר עציון, הלוחמים נכנעו ונטבחו, רק ארבעה נמלטו. בלילה הקודם פונו פצועים מכפר עציון למשואות יצחק . דב קנוהל היה אחד מהם. למחרת נכנעו יתר היישובים והלכו אל השבי.

ואלו דבריו של דב קנוהל, באתו ליל שבת - 

מתוך הספר "גוש עציון במלחמתו" עמ' 511

'חבר בא והודיע כי האנשים מתאספים ברחבה כדי להתפלל בציבור תפילת קבלת שבת. קשה היה לי להתפלל בציבור גם בבוקר קשה היה לי להתפלל. לא השלמתי עם האסון שקרנו ופסוקי התפילה לא התקשרו עם גל הצער והכאב שבא עלינו. לא חשתי בהם ביטוי לאבל הגדול, לא מצאתי בהם מענה לתהיות המרובות. בשעה זו לא יכלתי להצדיק עלינו את הדין. במשך ימים התפללנו לנס שיבוא ונצליח במלחמתנו - ולא זכינו לה זה יומיים מנקדת מחשבה מרה בלבי: -- "אילו היינו זוכים וכפר עציון היה מחזיק מעמד עוד שעות מספר יתכן כי ההתקפה היתה נשברת והלגיון היה מסתלק מכאן. אז היו מרבית האנשים נשארים בחיים והגוש היה ממשיך בפעלה למה לא זכינו לכך ?"

"איך אוכל לשתף את תפילתי המבולבלת, המופרעת על יד ספקות רבים, בתפילתו של ציבור, אשר רבים ממנו ודאי יביעו את משאלותיהם ותחנוניהם לקראת העתיד הצפוי להם.

אך החובה, זו החובה הדתית שהורגלתי משחר ילדותי לקבלה ולשאת בה דחתה את הספקות - והצטרפתי אל המתפללים. בקושי יכלתי לעקוב אחרי תפילתו של שליח הציבור דמעות חנקו את גרוני בהזכרי ברגעים של התרוממות הנפש, בעת קבלת שבת ב"נווה עובדיה", בעת שירת "לכה דודי" ו"אנפהא נהירין". הדמעות זלגו מעיני ואתן נפתח בלבי גם פתח להשלמה. בסופו של דבר דובבו שפתי ביחד עם כל הציבור את הפסוק:

                  "להגיד כי ישר ה  צורי ולא עולתה בו"

 

3. לבחור קטע קצר מהתפילה שאפשר לשיר אותו ביחד. לדוגמא: "מודה אני". לחלק לתלמידים את הקטע כתוב בכותרת של דף בריסטול. כל תלמיד כותב בהמשך הדף איפה התפילה הזאת פוגשת אותי היום? מה המילים אומרות לי עכשיו? איזה משמעות תופסות אצלי המילים ברגע זה? (בכיתות הנמוכות אפשר לשאול בעלפה).

4. כל הכיתה מתבקשת לעצום עיניים. המורה מבקשת מהתלמידים לחשוב על מה שכתבו. כעת נשיר ביחד את התפילה וכל אחד יחשוב תוך כדי על מה שכתב.

 

הפנמה בתנועה: תרגיל "אמפטיה" מאת מריון מיטווך-

  1. כל תלמיד לוקח עיפרון ומחזיק אותו משני קצותיו עם האצבע. מתחיל להניע את העיפרון בריקוד עם הידיים בשתי אצבעות.
  2. מתחלקים לזוגות, עכשיו עושים אותו דבר בזוג, כל אחד מבני הזוג מחזיק באצבע אחת את העיפרון, והם צריכים לרקוד איתו ביחד.
  3. דיון בכיתה: מתי נהניתם יותר ביחד או לבד? מה היה מאתגר יותר? מה הוסיף לכם בן הזוג שלא היה לכם לבד? מה אפשר ללמוד מזה על תפילת יחיד ותפילת ציבור?