בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

זהירות בדרכים

צוות לב לדעת, 21/10/2014

מקצוע: תושב"ע
נושא: זהירות בדרכים

בשיעור זה נבחן את המקורות העתיקים, אלו המתייחסים לסוגיית רוצח ואת ההשלכות המעשיות שביקשו פוסקי דורנו להסיק מתוך סוגיה זו אל מציאות הכביש שאנחנו מכירים טוב כל כך מחיינו.

 

רקע: 

התורה שבעל פה עוסקת תמיד בהתייחסות הלכתית בעיניים מסורתיות למציאות המשתנה. אחד התחומים המרתקים בהקשר זה הוא יחסם של פוסקי זמננו לזהירות בדרכים ולאחריות שיש לנהג שמעורב בתאונת דרכים.

הצעה למהלך שיעור:

א. סבב: נזכיר בתחילת השיעור בגדול את עניינה של עיר המקלט שהיתה במרחב הציבורי בתקופה בה היה מקדש, ונבקש מהתלמידים לנסות לחשוב על המציאות של החיים המודרניים שלנו ולנסות למצוא מקרה בו במקום להכניס אדם לכלא היה נכון להביא אותו לעיר מקלט. בשלב זה לא נעסוק בלתקן את התלמידים, במידה והם מביאים דוגמאות שאינן מתאימות, אלא ניתן להם קצת לנוע בטווח שבין עיר המקלט שבפסוקים ובין מהדורת החדשות שהם שומעים.

ב. לימוד: נלמד יחד עם התלמידים את המקור מהרמב"ם (הלכות רוצח ושמירת נפש, פרק ו' הלכות א-ה) ונעשה סדר על הלוח בין שלושה מצבים אליהם מתייחס הרמב"ם: שוגג שהוא הגולה לעיר מקלט, שוגג הקרוב לאונס שפטור מעונש הגלות ושוגג הקרוב למזיד שאיננו זכאי לעונש הגלות.

ג. תרגיל כתיבה: נבקש מכל אחד מהתלמידים לבחור את אחד מהמצבים אליהם מתייחס הרמב"ם ולהמציא לו סיפור מעשי- ממשי כל שהוא. התלמידים יתבקשו לכתוב דו שיח שמנהלת הדמות אותה המציאו עם השומר הנמצא בפתח עיר המקלט. השיחה מטבע הדברים תכלול את השאלה וההתלבטות בדבר מקומה של הדמות בעיר המקלט ומתוך כך תבחן גם את תפקידה של עיר המקלט ותתן לתלמידים הזדמנות טובה לחוש קצת יותר את השאלות שההגדרות ברמב"ם עשויות ליצור. נבקש מתלמידים המוכנים לשתף בדמות המציאו ובשיחה שכתבו את שאר הכיתה ומתוך כך נבחן דיון בשאלות העולות מתוך הכתובים.

ד. דיון ולימוד: סביר להניח שחלק מהדמויות שהתלמידים ימציאו בשלב הקודם של השיעור יהיו קשורות לנהגים המעורבים בתאונת דרכים. בשלב זה נציף שאלה זו בצורה חדה יותר ונשאל את התלמידים מה הם חושבים על נהג שהיה מעורב בתאונה קטלנית בכביש: לאיזו משלוש הקטגוריות שראינו ברמב"ם הוא שייך ומה השיחה שינהל איתו השומר בכניסה לעיר המקלט. סביר להניח שהדיון עצמו כבר יעלה את המורכבות שבשאלה ואת ההבחנה בין גורמים שונים שעשויים להוביל לתאונת דרכים.

ה. חברותא וסיכום: ניתן לכל זוג תלמידים אחד מארבעת המקורות מהם עולה דיון הנוגע לשאלה זו (שו"ת יחווה דעת, חלק ה' סימן ט"ו, שו"ת בית חדש (ישנות), סימן ס"ב, שו"ת שבט הלוי, חלק ה', סימן ש"א, שו"ת יביע אומר, חלק ט' חושן משפט, סימן ה'). המשימה של כל אחת מהחברותות תהיה להגדיר את העקרונות העולים מתוך התשובה שקראו. לאחר הלימוד בחברותות, נסכם את הדעות והעקרונות שעלו מתוך התשובות ונפתח דיון עם התלמידים עם איזו מהעמדות הם מזדהים יותר ולמה.

ו. כתיבת תפילה: נבקש מהתלמידים שלנו שסביר להניח שרבים מהם נמצאים בשלבים כאלה או אחרים של לימוד נהיגה, לכתוב תפילה אישית שהיו מוסיפים לעצמם לפני העלייה לכס הנהג בכל פעם. אפשר כפתיחה לתרגיל זה לקרוא יחד את דברי הרב נבנצאל (מתוך: שיחות לספר במדבר, עמוד ש"ה) שמחדדים את החובה ההלכתית להיות נהג זהיר.

 

תשומת לב:

כדאי להיות בתשומת לב שהנושא של השיעור לא רגיש באופן אישי לאף אחד מהתלמידים: משפחות שנפגעו או פגעו באחרים בתאונת דרכים.

לצד זאת, אם אכן בכיתה רבים התלמידים העסוקים בקבלת רשיון נהיגה, לימודי נהיגה וכו' – כדאי לפתח את השיעור ולהשתמש בו כבסיס רחב להמשך העיסוק בנושא.

 

הרחבה:

מצורף קישור לקובץ שכתב הרב שמואל אליהו בשם "הלכות זהירות בדרכים" בו הוא סוקר את ההיבטים ההלכתיים שיש לסוגיה זו

 

מצורף קישור לפרסומת של עמותת "אור ירוק" לזהירות בתאונות דרכים. אפשר לבקש מהתלמידים לאחר צפייה בו לחשוב על סרטון מקביל שהיו ממציאים כתוצאה מהלימוד בשיעור שלנו

 

מצורפים דברים של הרב מלמד בנושא:

 

 

מצורף קישור לדברים שכתב הרב אלישיב קנוהל על זהירות בדרכים:

 

 

מצורף קישור לסרט תלמידים קצר בנושא הנקרא "בחירה", שניתן לעשות בו שימוש במהלך השיעור: