בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

מצוות התשובה

צוות לב לדעת, 21/10/2014

מקצוע: תושב"ע
נושא: מצוות התשובה

בשיעור זה נבחן ממה מורכב הליך התשובה וכיצד מציעים הפוסקים להתמודד עם האתגרים שהיא מעמידה בפנינו.

 

רקע: 

העובדה שהתורה מכילה בתוכה מצווה לחזור בתשובה היא מפתיעה וחשובה מבחינה חינוכית עניינת שכן היא מספרת שהתורה מכירה בכך שלמרות האידיאל העליון והשאיפה לשלמות שהיא מציבה, היא מלווה גם בהכרה שבני האדם מעצם טיבם עלולים גם ליפול והחכמה היא לדעת לקום מהנפילה. חכמת הקימה הזו איננה פשוטה כלל ועיקר והיא מכילה בתוכה אתגרים לא פשוטים עבור כל אחד מאיתנו.

הצעה למהלך שיעור:

א. פתיחה: נשים ברקע מוזיקה כלשהיא המתחברת לימים הנוראים ולאווירת התשובה ונבקש מהתלמידים לנסות ולחשוב היכן היו שמים את האצבע לו היו צריכים להגדיר מה מקשה על בני האדם (ולעת עתה נשאיר את השאלה במרחק מה מהתלמידים עצמם) לחזור בתשובה. כמובן שכדאי להדגיש שאנחנו שואלים על תשובה במובנה הרחב שנוגע לכל אחד מאיתנו. נבקש מהתלמידים בסבב לשתף במחשבות שעלו בהם ונכתוב אותם בצד הלוח, על מנת שיישארו בחלל האוויר של הכיתה.

ב. לימוד: נלמד יחד את דברי הרמב"ם בהלכות תשובה פרק א' הלכה א' וכן פרק ב' הלכה ב' ונשרטט על הלוח את מרכיבי תהליך החזרה בתשובה כפי שהגדיר אותם הרמב"ם: הכרה בחטא – עזיבת החטא - ווידוי – קבלה לעתיד. נגדיר יחד עם התלמידים מה התפקיד של כל אחד מהחלקים הללו ונתחיל לדון מעט היכן נראה לתלמידים החלק החשוב והדרמטי ביותר בתהליך התשובה.

ג. עבודה בקבוצות: נחלק את הכיתה לארבע קבוצות, כאשר כל קבוצה תקבל את אחד מארבעת השלבים שהגדיר הרמב"ם לתהליך התשובה. כל קבוצה תצטרך להגדיר מה האתגרים שניצבים בפני האדם שמבקש לשוב בתשובה בחלק אותו קיבלה (כמובן שהם מוזמנים להיעזר ברשימה שכתבנו על הלוח בתחילת השיעור) ולכתוב סל של עצות לחוזר בתשובה המגיע להתמודדות בשלב זה.

ד. אסיף: נבקש מכל קבוצה להציג בפני הכיתה כולה את העצות שכתבה. ניתן להוסיף שלב נוסף של חלוקה לזוגות ובו כל אחד משתף את בן זוגו בצורה אישית יותר, מהו החלק שהכי קשה לו בהליך התשובה והתיקון האישיים שלו ומבקש לקבל עצה מבן הזוג כיצד להתגבר על הקושי.

ה. לימוד: נלמד יחד עם התלמידים את שלושת השו"תים המתייחסים לקושי שבהליך התשובה (שו"ת אגרות משה, חושן משפט, חלק א', סימן פ"ח, שו"ת יחווה דעת, חלק ה', סימן מ"ד ושו"ת שיח נחום סימן צ"ב). נבקש יחד עם התלמידים להגדיר באיזה קושי בתהליך נוגעת כל אחת מהתשובות ומה ההצעה שלה להתגברות או לפתרון.

ו. כתיבה אישית: נסיים את השיעור בתרגיל כתיבה אישית בו כל אחד מהתלמידים יכתוב לעצמו משהו שהיה שמח לחזור בו בתשובה ולנסות לסמן לעצמו דרך ותהליך שיעזרו לו וינתבו אותו לתהליך זה בעקבות הלימוד

 

 

תשומת לב:

שיעור זה כדאי ללמוד במהלך חודש אלול בו הלב בדרך כלל פתוח יותר לעיסוק ומחשבה על סוגיית התשובה. כמו כן כדאי להיות בתשומת לב למורכבות של הנושא ולהיותו בתוכו צופן בחובו קשיים וסודות שכל אחד מאיתנו נושא. הרגישות לכך והזהירות בה כדאי להתייחס לנושא, לקושי ולהתמודדות שבתהליך התשובה – מצריכה מחשבה מדויקת ועדינה על המילים בהן נשתמש בשיעור.

 

הרחבה:

מצורף קישור לביצוע של השיר "לא קשה לחזור בתשובה" של בני וגד אלבז. מעניין להקשיב בסופו של השיעור למילים של השיר ולבחון את הנאמר בו מול הרגשות שהעלנו בשיעור זה

 

מצורף קישור לשאלה מתוך האתר "חברים מקשיבים" העוסקת בקושי לחזור בתשובה ומתארת בצורה יפה ועדינה את הקשיים ואת הפתרונות המוצעים להתמודדות

 

 


תגיות: תשובה, מצוות