בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

סוכות - חג שמח

נעמה שלם, 21/10/2014

מטרת שיעור זה היא לערוך היכרות בסיסית עם הפסוקים בתורה העוסקים בחג הסוכות ולהעמיד במצוות השמחה, שהיא המצווה היסודית בחג זה.

הערה: אם התנאים מאפשרים זאת כדאי ללמוד שיעור זה בחוץ.

פתיחה:

נשאל את התלמידים אילו מילים נרדפות הם מכירים לשמחה.
ננסה למצוא יחד את משמעותה היחודית של המילה שמחה (נעזר בקביעתו של דה-סוסיר כי "בשפה יש רק הבדלים" ונבחין את המילה מהמילים הנרדפות שהתלמידים העלו. נשאל למשל מה ההבדל הרגשי בין שמחה לאושר/ לכיף/ עונג/ סבבה וכד') 
נבקש מהמשתתפים לשתף זכרון ילדות שמשמח אותם או לומר מה גורם להם שמחה.
נציין כי בחג סוכות יש מצווה יחודית "והיית אך שמח" ואנו ננסה לברר באמצעות הפסוקים מה כל כך שמח בחג הזה.

חלק שני:

נחלק את הכתה לחברותות/ קבוצות וניתן להם את דף הפסוקים והמטלה יחד עם חומרי יצירה: טושים גואש צבעים בריסטולים דפים וכו'.(אפשר לבקש להביא מראש מהבית).

 

ב. נעבור בין הקבוצות ונדגיש את המשימה לעטר את הפסוק באופן שיציג את מהות השמחה הגלומה בו

 

חלק שלישי:

 

ג. נתכנס ונתבונן בסבב בכרזות שהכינו הקבוצות (אפשר לתלות כתערוכה)

ד. נבקש מתלמידים להסביר מה הם רואים בתמונה של חבריהם  אחר כך נבקש מכל קבוצה להסביר את הכרזה שלה.

סיום אפשרי א:

נסיים באיחולים של התלמידים לאור הלימוד: מאחל לכם שחג הסוכות ימלא אתכם ב'... מאחלת לכן שתרגישו בסוכות... מאחלת לכם שתצליחו...

סיום אפשרי ב'

קטע קריאה של חגי גרוס 

 

לעיון ולהעמקה: מצוות השמחה בסוכות

 

 

 

 


תגיות: שמחה, סוכות