בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

תערוכת סידורים

צביה מורגנשטרן, צוות לב לדעת, 23/6/2021

מקצוע: אירועים
כיתה: א'
נושא: הכנה לקבלת סידור

בשיעור זה נתבונן בתערוכה של סידורים שונים שיביאו הילדים מבתיהם. נתייחס לסידור כספר משמעותי העובר במסורת מדור לדור במשפחה, וברגש העמוק של קשר בין אישי, משפחתי, מסורתי ועדתי.

 

 

הערה למורה:

לשיעור זה נדרשת הכנה מראש. נבקש מהורי התלמידים לשלוח לקראת השיעור סידור אישי, ונזמין את ההורים לספר לילדיהם (במידה ויש) סיפור מעניין על הסידור כך שיוכלו לספרו בכיתה.

 

לב השיעור:

מה אפשר ללמוד מהתבוננות בסידור?

 

 

 

נבקש מהתלמידים להחזיק בידם את הסידור האישי שלהם. נפתח בהצגת הסידור האישי שלנו. נספר עליו תוך התייחסות לנקודות הבאות:

 

נבקש מהתלמידים להתחלק לזוגות או לשלשות. בזוגות יספרו על הסיפור של הסידור האישי שלו.

נבקש משלושה ילדים להציג את הסידורים שלהם בפני כולם (בשל העומס, מומלץ שלא לאפשר לכולם לספר בשיעור. ניתן לבקש שימשיכו לספר בהזדמנויות שונות במהלך השבוע - בכל יום כמה ילדים, כשהסידורים נשארים בתערוכה בכיתה).

 

נמשיך במשחק קצר - למי יש?

 


 

להרחבה

  1. מצגת סידורים עתיקים.
  2. כתבה על סידור עתיק.
  3. תערוכת סידורים עתיקים בספרייה הלאומית.
  4. הסידור העתיק בעולם נחשף לציבור.