בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

רגשות של תפילה

צביה מורגנשטרן, צוות לב לדעת, 23/6/2021

מקצוע: אירועים
כיתה: א'
נושא: הכנה לקבלת סידור

בשיעור זה נבקש לשוחח ולשיים שמות רגשות העולים בנו בעת תפילה .שיום רגשות הוא מהלך חשוב באופן כללי אשר נלמד לרוב בשיעורים שונים כדוגמת "כישורי חיים". אנו מאמינים כי תפילה גם היא שייכת ל"כישורי החיים" של כל אדם , ושלנו כיהודים בפרט.

 

הערה למורה:

קשת הרגשות היא גדולה, אנו מציעים כאן מספר שמות של רגשות. הנכם מוזמנים להוסיף עליהם.

 

לב השיעור:

מהם שמות הרגשות המתעוררים בתפילות שונות? ומדוע עולים בתפילה מגוון רגשות?

 

נשב במעגל, נפזר על הריצפה או נתלה על קיר כרטיסיות עם תמונות של אנשים שונים שעומדים בתפילה.

נזמין את התלמידים לקום, להסתובב ולהתבונן בתמונות.

נשאל: "מה לדעתכם מרגישים המתפללים?".

 

נפזר על הרצפה כרטיסיות עם שמות רגשות. נניח את הכרטיסיות הפוכות. בכל פעם, נזמין תלמיד אחר להפוך כרטיסיה.

כשתתגלה הכרטיסיה נבקש מהתלמידים לחזור אחריה על שם הרגש הכתוב. לתת הסבר קצר לרגש, ולעשות תנועה/ פנטומימה המתאימה לרגש.

לאחר מכן נבקש מהתלמידים לקשור בין אחת מתמונות המתפללים לבין כרטיסייה (או יותר מאחת) עם שם של רגש.

 

נשמיע ניגונים מתוך התפילה בכיתה (ניתן להאזין רק לקטע מתוך ניגון ולא לכולו), ונזמין את התלמידים לצייר את המנגינה שהם שומעים.

התלמידים יתבקשו להאזין ובסוף לשתף איזה רגש התעורר בקרבם בעת הניגון.

אפשר להוסיף שאלות :"מי לדעתכם מתגעגע?" ו - "מי לדעתכם שמח?".

 

 

כל אחד מהתלמידים יבחר כרטיסיה של אדם מתפלל מכרטיסיות פעילות הפתיחה, ויכתוב אילו מילים לדעתו בוקעות מליבו של המתפלל.

 

 

התלמידים יציגו את  התוצרים - התמונה עם הכתוב. היתן לתלותם בתערוכה בכיתה.

 


 

נספחים

  1. ניגון כיסופים של הבעל שם טוב
  2. לכה דודי (ניגון - ברסלב).
  3. אבינו מלכנו _ניגון - חב"ד).
  4. "הללויה הללו א-ל בקדשו".
  5. "שחר אבקשך".