בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

קול שופר

צוות לב לדעת, על פי שיעור שכתבה רעות ברוש, 31/8/2020

מקצוע: מעגל השנה
כיתה: י' - יב'
נושא: תשובה

שיעור מרחוק לראש השנה, על פי מודל למידה במרחב.

 

 

לב השיעור:

מהו קול השופר?

 

זיכרון של שופר - שיתוף:

 

לימוד הנמשל - Padlet בקבוצות:

נקרא את המשל הבא, בשם הבעש"ט, תחילה נתמקד בהבנת הסיפור כפי שהוא ורק אח"כ ננסה להבין את הנמשל.  

[נעשה בזום שיתוף מסך. ניתן גם לספר בע"פ ולא להקריא מהדף, אך יש לשים לב לא "לפספס" פרטים מהותיים].

 

{ונתבאר משל על זה בשם הבעש"ט ז"ל}, למלך שהי' לו בן יחיד מלומד היטיב, שהי' חביב אצלו כבבת עינו ממש. ועלה בדעת האב ובנו שיסע הבן למדינות אחרים ללמוד חכמות ולידע הנהגת בני-אדם.

אז נתן לו אביו המלך שרים ומשרתים והון רב, שילך ויתור במדינות ואיי הים, למען יגיע הבן למעלה יתירה יותר מכמו היותו אצל אביו בביתו.

ויהי ברבות הימים, וכל אשר נתן לו אביו הלך על הוצאות הדרך והצטרכות תפנוקיו שהי' מורגל, והעיקר במה שהוסיף תאוה על תאוותו בענינים רבים, שעלה לו זה להוצאה מרובה, עד שמכר כל אשר לו.

ובין כך הלך למדינה רחוקה, עד שגם שם אביו לא נודע שם כלל, ובאמרו שהוא בן מלך פלוני, מלבד שאינם מאמינים לו, לא נודע כלל שם אביו.

וכאשר ראה שכלתה כל תרופות תעלות להחיות את נפשו בצר לו, עלה בלבו לחזור למדינת אביו. אבל מחמת אריכות הזמן שכח גם לשון מדינתו, ובבואו למדינתו מה יוכל עשות מאחר שגם הלשון שכח, והתחיל לרמז להם שהוא בן מלכם. והי' אצלם לשחוק, היתכן שבן מלך אדיר כזה ילך קרוע ובלוי כל-כך?! והיכו אותו על קדקדו, ונעשה מלא פצעים וחבורות ומכה טרי'.

עד שהגיע לחצר המלך, והתחיל לרמוז להם שהוא בן המלך, ולא השגיחו עליו כלום. עד שהתחיל לצעוק בקול גדול, בכדי שיכיר המלך קולו. וכשהכיר המלך קולו אמר: "הלא זהו קול בני צועק מתוך דוחקו"! ונתעורר אצלו אהבת בנו וחבקו ונשקו כו'.

 

נבקש מתלמיד אחד לספר את הסיפור במילים שלו. נשלים את החסר במידת הצורך.

נשאל שאלות על הסיפור  [נכין מראש פאדלט או גוגל דרייב, בו כתובים השאלות המרכזיות של הסיפור. נחלק את הכיתה לקבוצות לימוד, כשעל כל קבוצה להכנס לפאדלט ולענות על שלוש שאלות שמעניינות אותה] :

 

המשל - תרגיל כתיבה:

נחזור למליאה, נקרא חלק מהתשובות בפאדלט ונפנה להבנה ודיון על הנמשל. נשאל :

 

אפשרות ראשונה - תרגיל כתיבה:

נזמין את התלמידים לדמיין את ארמונו של אותו מלך בעת המפגש המחודש עם בנו, לאחר שנות ההתרחקות וניתוק הקשר. אתה אחד מאנשי ארמונו של המלך- המשרתים, השומרים, החדרניות, או שמא אישתו של המלך... היית עד למפגש המרגש בין השניים. תאר את המפגש מנקודת מבטך: מה ראית? מה הרגשת?

נקדיש לצורך הכתיבה כמה דקות של שקט [בזמן שהזום פתוח, וכל אחד כותב ועובד], ואז נערוך סבב של שיתוף. לחלופין, נזמין רק את המעוניינים בכך להקריא את שכתבו.

אפשרות שניה - שיתוף בזוגות/קבוצות: 

נשאל את התלמידים: בסיפור זה השופר, הקול, מחליף את המילים. האם ישנן עוד דרכי הבעה היכולות להחליף מילים? [לדוגמה - בכי, ציור, תנועה...].

נחלק את הכיתה לחדרים, ונבקש מהתלמידים לשתף זה את זה בדרכי הבעה נוספות שמחליפות אצלם מילים. לאחר מכן נחזור למליאה, נאסוף רשמים מהשיתוף בקבוצות, ונסכם את השיעור.  

אפשרות שלישית - שיעורי בית: 

נזמין את התלמידים לצאת בזמנם החופשי לשטח פתוח, או לפינה שקטה בבית כשהבית ריק, ולנסות במשך כמה דקות להרהר כל אחד עם עצמו על חייו, הקשר שלו עם ה' ומעשיו בשנה החולפת. במהלך ההתבוננות הפנימית, ננחה את התלמידים לנסות, לאחר כמה דקות, "לתקוע בשופר" פנימי שלהם, לנסות לשחרר ממעמקיהם איזה קול ראשוני, איזו המיה או זעקה המכונסת בתוכם ולתת לה לצאת - כקול פשוט.

 

פתחנו את השיעור בהקשבה לסיפור / זיכרון על שופר ובתרגיל כתיבה קצר על קול השופר. משם יצאנו ללימוד סיפורו של הבעש"ט על קול השופר. תחילה קראנו, התחלקנו לקבוצות וענינו על שאלות בפאדלט / גוגל דרייב, ולאחר מכן העמקנו במשמעות הסמלים המופיעים בסיפור, ובעיקר במשמעות קול השופר המבטא קול פנימי שקודם למילים. סיימנו את השיעור בחיפוש אחר הקול הפנימי של השופר שלנו באמצעות תרגיל כתיבה / שיתוף / התבוננות פנימית.