בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

יחסי הכלה במשפחת המרובעים

רחלי יקיר, 16/6/2020

מקצוע: מתמטיקה
כיתה: ה'

ברצף הלמידה בשיעורי הנדסה בכיתה ה', התלמידים נדרשים להכיר את המרובעים ואת תכונותיהם ולאחר מכן להבין את מערכת יחסי ההכלה שביניהם. שיעור זה הוא השיעור הראשון בנושא יחסי הכלה. מטרתו להפגיש את התלמידים עם המושג ולהקנות להם כלים ליישומו, יחד עם הענקת מבט פנימי על מה שניתן ללמוד מיחסי ההכלה בין המרובעים לגבי נקודת המבט שלנו על עצמינו ועל העולם בכלל.

 

לב השיעור: 

היכולת לצאת מהקיבעון המחשבתי אליו התרגלנו, להסתכל על דברים מנקודת מבט חדשה ולקבל תובנות חדשות ומפתיעות.

 

נפתח בחידה המוצגת על הלוח. התלמידים מקבלים זמן לחשיבה עצמאית ולאחר מכן מתנהל דיון במליאה.

 שלושה תלמידים התבקשו לצייר מלבן. הציורים מופיעים כאן. מי מתוכם צדק?

כל התלמידים מסכימים שהציורים של משה ושל שלמה עונים להגדרה "מלבן". חילוקי הדעות בכיתה מתגלעים סביב ציורו של איתמר. זהו ריבוע. האם ניתן להגדיר אותו כ'מלבן'? נשתדל להשאיר את הדיון פתוח ונאמר לתלמידים שבסוף השיעור כולם יידעו את התשובה לחידה.

 

אציע שתי דרכים למפגש עם הנושא.

  1. יצירת טבלה המסכמת את שמות המרובעים ותכונותיהם. הוספת עמודה לטבלה: לאיזה משפחת מרובעים נוספת אני מתאים? מפגש זה יעיל עבור כיתות בהן תכונות המרובעים עדיין אינן מבוססות מספיק, וכתיבתן באופן מסודר תסייע לתלמידים לעבור לשלב ההכלה ביניהם.
  2. דימוי נושא ההכלה בין משפחות מרובעים לעץ משפחתי אנושי. נשוחח על משפחות המתחילות מהורים וילדים ומסתעפות בהמשך לתת-משפחות עם חתנים וכלות של הילדים הנשואים, שהופכים בעצמם להורים לילדים, שהם נכדי ההורים הראשונים... [נשאל: מהו שם המשפחה של הילדה שהתחתנה? שם המשפחה שלי בנערותי היה..., וכיום שם המשפחה שלי הוא..., אז לאיזו משפחה אני שייכת? וילדיי- לאיזו משפחה שייכים? באופן זה נבין את הסתעפות ה'עץ המשפחתי' של המרובעים]. מפגש זה עשוי ליצור סקרנות ועניין בקרב התלמידים, והוא גם רומז לשלבי השיעור הבאים, המשליכים את הקריאה למרובע אחד במספר שמות, על סיטואציות מחיי היום יום שאינן קשורות למתמטיקה.

 

בשלב זה נשלב את האינטליגנציה הבין-אישית בביצוע משימה בקבוצות קטנות. כל קבוצת תלמידים תקבל רצועות ותתבקש ליצור מהן מרובע לפי הנחיות המורה (לדוגמה: חברו 4 רצועות שוות זו לזו. התקבל מעוין). הרצועות ניתנות להזזה כך שהזווית ביניהן משתנה כשהן מחוברות וההתנסות בהן ממחישה את נושא השיעור. לאחר שנוצר מעוין התלמידים משחקים עם הזזת הרצועות ומגלים שגם כאשר הזויות הן של 90 מעלות ומתקבל ריבוע, זה בעצם סוג של מעוין. במהלך העבודה בקבוצות התלמידים נדרשים ליכולות הגדרה והשוואה של המרובעים ותכונותיהם. בסיום הפעילות התלמידים ישוחחו ביניהם בקבוצות על האופן בו הם משתנים ומגלים תכונות שונות באישיות שלהם כאשר הם נמצאים במעגלים שונים בחייהם (בית/ כיתה/ תנועת נוער וכו').

 

משימת כתיבה:

 

פגשנו בשיעור זה את המושג 'יחסי הכלה במשפחת המרובעים'. מושג זה מתבסס על ההיכרות שלנו עם תכונות המרובעים מתוכה אנו עורכים השוואה בין המרובעים ומגלים שלעיתים יש למרובע אחד יותר משם אחד המתאים לו. כמו המרובעים שעשויים לשנות את צורתם אך להישאר עם אותו שם, כך גם אנחנו כבני אדם משתנים ומגלים בתוכנו כוחות שונים וחשוב שנדע להכיר אותם.