בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

השיפוע

ליסה מריזן, 9/6/2020

מקצוע: מתמטיקה
כיתה: ח'

הנושא שנלמד בשיעור זה הוא שיפוע . בתחילה על ידי שרטוט במערכת צירים ולאחר מכן על ידי הבנה מהו שיפוע , איך אפשר לסמן אותו בגרף ולזהות האם הוא עולה יורד או במישור , ומה המשמעות של זה.

 

לב השיעור:

עלייה ,ירידה או מישור?

 

הבאת תמונה של שתי מגלשות בעלות שיפוע שונה והעלאת שאלה לתלמידים:

תארו את המגלשות, ומה ההבדל בין שתיהן?  (ללא הזכרת המושג שיפוע).

לאחר מכן נבקש משני תלמידים להציג את המושג "שיפוע" עד ששאר התלמידים ינסו לגלות את המושג שאותו נלמד.

לסיום הפתיחה, נשאל את התלמידים מה מזכירה להם המילה שיפוע. את התשובות ניתן לכתוב בצד הלוח (עם שמות התלמידים).

 

ניתן מערכת צירים רק עם צירים (בדף משבצות) ונשאל את התלמידים מה הם יודעים על הגרף שבפניהם? היכן נמצאים ציר ה-X וציר ה-Y?

לאחר מכן נבקש שיסמנו נקודה כלשהי על הגרף (במפגש בין משבצות) וננסה לתאר אותה יחד איתם: מה אומרת לנו הנקודה? איך ניתן לקרוא לה בשם ולזהות אותה?

לאחר מכן נעבור לסימון נקודה נוספת באותו האופן וכתיבת שם לנקודה (המיקום שלה ביחס ל-X ו-Y ) באופן עצמאי .

בשלב האחרון נחבר את שני הנקודות ושואלים את התלמידים מה אנחנו רואים כאן בגרף? מה הוא מספר לנו?

 

ניתן שאלה שעוסקת בנושא הזה.שעל ידי קריאת הטקסט של השאלה ניתן לקשר אותה לגרף. קריאת השאלה התלמיד צריך להבין מה היא מתארת ואיך אפשר לתאר זאת בגרף.

 

 

שאלות הפנמה:

 

ביחידה זו עסקנו ב - מהו שיפוע, והאם אפשר לתאר אותו? כן דנו במושגי העלייה, הירידה והמישור והסברנו מה הם מבטאים. הכרנו מושגים אלו על ידי שזירת כל הנלמד במושגים של תלילות ישר זוית הנוצרת עם הקרקע  וכן בנושא השיפוע (הקשור לשני אלו). ראינו שעל ידי שימוש במושגים מהיום יום ניתן לחבר את התלמידים לנושא.