בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

בין אדם לחברו- לקנות מגנב

צוות לב לדעת, 9/9/2014

מקצוע: תושב"ע
נושא: בין אדם לחברו- לקנות מגנב

בשיעור זה נבחן את ההשלכות המעשיות שנובעות מהאיסור לקנות סחורה מאדם גנב ונבחן את האתגרים ואת הערכים המוחבאים באיסור זה.

 

 

רקע: 

אחד העקרונות המעניינים בהלכה היא האיסור לסייע בידי עוברי עבירה, דהיינו ההבנה שהשאלה שאמורה להטריד אותי איננה רק יושרת המעשה האישי שלי, אלא השאלה מה ההשלכות של המעשה שלי על אנשים אחרים שאני נמצאת איתם במגע. הפיתוי לקנות בזול, בתוך עולם שהגניבה יכולה להיעשות באופן כל כך פשוט, מחוכם ונדמית כלא פוגענית וכמעט כאילו איננה גניבה – הוא גדול ולא קל.

 

קישור לחומר הלימוד:

הלכות גניבה וגזילה, סימן ש"ע סעיפים כו-כז מתוך הספר "ילקוט יוסף" שכתב הרב יצחק יוסף. ההלכות עוסקות באיסור לקנות סחורה גנובה ובשיעור זה נציף את ההתמודדות המעשית והקיומית ששאלה זו מעלה. אחד הכלים שנראה שנותנים לנו להתמודד עם הפיתוי הוא פיתוח ההכרה שחפץ גנוב נשאר גנוב גם לאחר ששילמתי עליו. תחושת האחריות על המוסריות של החברה באופן כללי וממילא הבנה שהחפץ נשאר גנוב גם כאשר הוא עובר לידיים שלי.. 

 

הצעה למהלך שיעור:

א. פתיח: נערוך סבב בין התלמידים ונשאל מי קנה פעם חפץ גנוב? (לדוגמא דיסק צרוב, מותגים שנמכרים בזול, בעל מלאכה שלא משלם מיסים וכדומה)? מי שמוכן ישתף את שאר הכיתה בהתמודדות שהיתה לו ובשאלה ששאל את עצמו באותו רגע.

ב. דיון: נבחר את אחד מהסיפורים שהשמיעו התלמידים עצמם בשלב הפתיחה של השיעור (או שנספר שאלה מהחיים שלנו) ונבקש מכל אחד מהתלמידים לכתוב על דף טענת תמיכה בהחלטה לקנות את החפץ או להשתמש בשירותיו של בעל המלאכה שעובר עבירה וטענת התנגדות לקניה או לשימוש הזה. נערוך סבב בין התלמידים ונכתוב על הלוח בשני צדדיו את השיקולים שיעלו התלמידים: בעד ונגד העניין. סביר להניח שהדיון שיעלה מתוך טיעוני התלמידים יגע בשתי נקודות חשובות: הראשונה קשורה לשאלה עד כמה אנחנו מוכנים להקריב כסף עבור עולם הערכים שלנו והשנייה היא עד כמה יש לנו אחריות קולקטיבית על מעשיו של אדם אחר? נציף את שני הצירים הללו כנושא לדיון ונשמע מה התלמידים חושבים ביחס אליהם. בשלב זה לא נתייחס בעומק לשתי השאלות הללו, אלא רק נסמן לתלמידים את הכיוונים שצפו מתוך המחשבות שלהם.

ג. לימוד: נלמד מתוך ספר הלימוד את ההלכות העוסקות באיסור לקנות מגנב: סימן ש"ע הלכות כו-כז מתוך הספר "ילקוט יוסף", ונחדד יחד את העקרונות העולים מתוך הלכות אלו, לאור הדיון שניהלנו בכיתה בשלב הקודם של השיעור. במהלך הלימוד כדאי להזכיר את המשפט המפורסם: "הגונב מגנב פטור" ולהפריך אותו ולהזכיר שסופו קובע שהגונב הזה רק פטור מתשלומי הכפל אך בוודאי מחויב להחזיר את הגניבה והחפץ שבידו הוא גנוב..

ד. תרגיל כתיבה: נבקש מכל אחד מהתלמידים לחשוב על חפץ שנמצא אצלו שסביר להניח שהוא גנוב. נבקש מהתלמיד לכתוב משהו מעצמו אל החפץ הזה. הכתיבה אמורה לחזק בתלמידים את התודעה שהם מחזיקים בידם חפץ גנוב והגם ששילמו עבורו כסף, זה לא מפקיע אותו מלהיות גנוב.. התודעה הזו עשויה מאד להרחיק ולהרתיע מקנייה בזול בעתיד וגם מחדדת את האחריות שיש לנו כלפי השאלה מניין הגיע החפץ אלינו ואיך..

ה. חברותות דיבור: נבקש מכל אחד מהתלמידים לחשוב אילו כלים יכולים לסייע לו על מנת להצליח לעמוד בניסיון שנגיש לפתחנו לא אחת בתוך התרבות בה אנחנו חיים. כדאי לזרוק כמה דוגמאות בחלל האוויר על מנת שהתלמידים יבינו במה אנחנו עוסקים: תמיכה חברתית, החלטה עם חבר שאני מתקשר אליו ברגע של ניסיון, חוק קשיח יותר וכדומה) לאחר רגע של מחשבה, נבקש מהתלמידים להתחלק לזוגות ולנסות באומץ ובכנות לספר לחברותא במה הוא צריך להתחזק על מנת לעמוד באתגר. המשימה של התלמיד שבחברותא היא להקשיב ולאחר מכן לתת מילים, כלים או עצות להתחזקות. לאחר כמה דקות – מחליפים תפקידים ומי שנתן את העצה משתף את החברותא שלו בקושי ובהתמודדות שלו. 

ו. הצעה נוספת -  תמונות מספרות: מי שמעוניין להרחיב עוד את הציר העוסק באחריותה קולקטיבית שיש לי למצב המוסרי של החברה שלנו, מוזמן לסיים את השיעור בהצעה הבאה: נניח בפני התלמידים תמונות של חלקים שונים המרכיבים ביחד תמונה אחת. מפאת זכויות יוצרים, איננו יכולים להעלות הצעות לתמונות לתוך הקובץ, אך להלן הצעות לסוגי תמונות שתוכלו בקלות לחפש בגוגל תמונות ולהביא אל הכיתה: גוף של אדם, מכונה המורכבת מברגים וחלקים שונים, גרגרים הפזורים יחד על האדמה, תמונה של משפחה נותנת ידיים, פרח על חלקיו השונים, דפי ספר, מחברת תווים ובה תווים המרכיבים יחד שיר, עוגת שוקולד בשכבות, עיסה של בצק, כוס מיץ, חבילה של לורדים בצבעים שונים, סוודר צמר, עדר של עיזים וכו'. נבקש מהתלמידים להלך בין התמונות ולבחור את התמונה שלדעתם משקפת בצורה הסמלית המדויקת ביותר את סוג החיבור והקשר בין בני אדם החיים במרחב משותף. ניתן לשכלל את המשימה ולבקש מכל תלמיד לבחור שתי תמונות: זו המשקפת את המצב הנתון בעולם בו הוא חי וזו הנתבעת מאיתנו לאור ההלכות שפגשנו בשיעור זה. נבקש מתלמידים המוכנים לשתף את הכיתה בבחירה שלהם – לתאר ולהסביר אותה בפני כולם.

 

תשומת לב:

שיעור זה נע בין שני צירים שחשוב להבין את היחס ביניהם: הקושי לעמוד בפיתוי של קנייה בזול וההכרה שחלק מהפתרון מגיע כאשר אנחנו חשים את האחריות שיש לנו על מעשה הגניבה והעובדה שהחפץ שנמצא אצלנו הוא לגמרי גנוב גם אם שילמנו עליו כסף.