בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

לחפש את האש

אילה פרידמן ויכטר, צוות לב לדעת, 24/12/2019

מקצוע: ד' - ו'
כיתה: מעגל השנה
נושא: חנוכה

בשיעור ניפגש בלימוד שיש בו אש להבה, ונדון בשתי התייחסויות ללימוד מסוג זה- כיבוי או ליבוי.

 

השיעור נכתב בשיתוף עם אתר חכימא.

 

לב השיעור:

אש - שורפת או יוצרת?

 

אפשרות א':

נפתח בהתבוננות בהבדלה. נציג תמונה של נר בשמים ויין של הבדלה, ונשאל:

נספר בעל פה את האגדה המובאת בגמרא בפסחים דף נד עמוד א [נתייחס רק לחלק של האש]:  

" ר' יוסי אומר שני דברים עלו במחשבה ליבראות בערב שבת ולא נבראו עד מוצאי שבת ובמוצאי שבת נתן הקב"ה דיעה באדם הראשון מעין דוגמא של מעלה והביא שני אבנים וטחנן זו בזו ויצא מהן אור והביא שתי בהמות והרכיב זו בזו ויצא מהן פרד ".

נדגיש שראשיתה של האש קשורה למעשה של האדם הראשון במוצאי השבת. האדם ממשיך את מעשה הבריאה בכך שהוא יוצר. לכן, ששת ימי המעשה מתחילים באש שהיא סמל היצירה.

אפשרות ב':

נראה לתלמידים תמונות שונות של שימוש באש (א, ב, ג, ד), ונשאל:

 

לפני שנתחיל לספר את הסיפור, נכניס את התלמידים לזמן ולמקום בו הסיפור מתרחש. נקרין את תמונתו של הרב שמעון אגסי, ולאחר מכן ניתן רקע קצרצר על התקופה:

הרב שמעון אגסי, 1852-1914, ידוע בשמו הרשב"א.

היה ראש ישיבה מקובל דרשן ופייטן, מגדול רבני בגדד.

נספר כי סיפורנו התרחש לפני כמאה שנה בבגדאד שהיא עיר הבירה של עיראק, שם חיה קהילה יהודית גדולה, (לאחר קום המדינה רוב הקהילה עלתה לארץ) שהיתה ממרכזי התורה החשובים של יהדות המזרח. וזוהי תמונתו של הרב שמעון אגסי בו עוסק סיפורנו.

נספר, או נקריא את הסיפור:

" הרב שמעון אגסי ישב בבית המדרש שבבגדאד כשכל תלמידיו מסביבו לומדים בשקט את הסוגיה. לעומתם תלמיד אחד ששמו יצחק נסים (לימים הראשון לציון), ישב לצידו על הספסל ולמד בהתלהבות עצומה עד שטלטל את הספסל מרוב להט הלימוד.

שאר התלמידים גערו בו על שהוא מפריע לרב בלימודו, אך הרב אגסי התערב ואמר: שימשיך לנדנד את הספסל. אתם לומדים בשקט ואילו אני מחפש אש להבה ".

 

בתום הסיפור נקרין את תמונתו של הרב יצחק נסים ונסביר מהו הראשון לציון.

הרב יצחק נסים, 1895-1981, הראשון לציון - הרב הספרדי הראשי לישראל.

נולד בבגדד ועלה לארץ בגיל שלושים עם משפחתו.

 

נניח במרכז הכיתה ספסל או ארבע כיסאות ונבקש ארבעה מתנדבים (נכין מראש כתרים עם שמות התפקידים השונים - הרב אגסי, יצחק נסים, ועוד שני תלמידים מבית המדרש). נבקש מהם להתמקם  בדומה לסיפור (נשים לב שהרב יצחק נסים יושב ליד הרב אגסי), ונשאל:

נשמע את שני ה"תלמידים", אחר כך את יצחק נסים ולבסוף את הרב אגסי.

נמחיש את הדימוי באמצעות הבאת בקבוק מים ומעט זרדים לכיתה, ונשאל:

נעמיק בתשובתו של הרב אגסי: "אני מחפש אש להבה" (נכתוב על הלוח את המשפט הזה), ונשאל:

לסיכום, במידה שהשתמשנו בתמונות של אש בפתיחת השיעור - נבקש מהתלמידים לבחור תמונה של אש שלדעתם מייצגת את אופן לימודו של הרב נסים.

 

 

פתחנו בשאלה מה האש מסמלת, ומהם תפקידיה השונים של האש. המשכנו לסיפור על הרב יצחק נסים והרב שמעון אגסי, תוך הוספת פרטי מידע על המקום, הדמויות והקהילה היהודית בבגדאד. לאחר מכן דנו בתגובת התלמידים ללימודו של הרב נסים אל מול תגובתו של הרב שמעון אגסי שחיפש "אש להבה". סיימנו בחיפוש פנימי של כל אחד מהתלמידים היכן נמצאת "האש" שלו, הן בתוך עולם הלימוד והן מחוצה לו.