בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

חוף הסליחה

רוני אלדד, צוות לב לדעת, 26/9/2019

כיצד יש, בימים אלו, לעגן בבטחה את אונית הסליחה? לפניכם פעילות המדגימה כיצד יש לבקש סליחה אמיתית הנכנסת אל הלב.

עיינו בדף ההנחיות ובכרטיסיות הסליחה.