בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

קידושין כח' ע"א: המכנה שם גנאי לחברו - שיעור סיכום

אלי אטיה, 12/5/2014

מקצוע: תלמוד
נושא: המכנה שם גנאי לחברו - שיעור סיכום

הצעות להפנמת הלימוד בנושא.

רקע

 במסגרת בירור דברי המשנה בדף כ"ו. " וזוקקין את הנכסים שיש להם אחריות לישבע עליהן"

מבררת הגמרא את הדין מהמשנה ושואלת עד היכן ניתן לגלגל את השבועה מן המטלטלין על דברים אחרים.

אחת ההצעות היא של רב יהודה אמר רב והיא סוברת שיכול לחייב את הנתבע בשבועה "הישבע לי שאין עבדי אתה"

הווי אומר שאם היה ביניהם סכסוך ממוני שדרש שבועה של הנתבע על הממון (מטלטלים) הרי שניתן יהיה לגלגל אף שבועה זו .

הגמרא שוללת אפשרות הסבר זו  היות ואדם המכנה שם לחבירו הדין הוא שמנדים אותו, כיצד א"כ נתיר לתובע לדרוש מהנתבע לישבע שאינו עבד, הרי בכך נותר מצב שהתובע כינה את הנתבע –עבד .

הגמרא מביאה ברייתא המוכיחה שמי שמכנה את חברו בשם גנאי נענש על כך .

 

הצעה לפעילות

במסגרת החוברת הנלמדת ישנם הפניות לדיון בראשונים ובאחרונים הדנים על סוגיה זו.

שאלות כגון : אילו כינויים נכללים ואילו לא ?

                  האם העונש הוא תמיד על בסיס של מידה כנגד מידה ?

                  האם כבר התקופות הראשונים היו פוסקים את דין הגמרא או שמא היו דנים לפי תקנות הקהל?

לאחר העיסוק בהרחבות אלו וכן הבנת השקלא וטריא של הגמרא , ננסה להוריד תכנים אלו לעולם הפנימי של התלמידים.

 

יש ליצור שיעור שהתלמידים יהיו כמה שיותר פעילים וזאת ע"מ לאפשר פתיחות בנושא כה רגיש של כינויי גנאי.

התלמידים יהיו שותפים בהכנה המוקדמת , בהצגת הנושא באופן שאינו שיגרתי , בהתבטאויות חופשיות תוך כדי מהלך השיעור .

שלב א'

הצגה 1 : מס' תלמידים נכנסים לכיתה ומתחילים לריב לשכנע אחד את האחר כאשר הם משתמשים בכינויי גנאי

הצגה 2 : אותם תלמידים נכנסים לכיתה ומתחילים להתווכח או לריב באותו נושא כפי שהיה בהצגה הראשונה אלא שהפעם למרות שהתכנים והטענות לא ישתנו הרי שמה שישתנה יהיה הסרת כינוי הגנאי מהשיח .

שיחה קצרה לאחר מכן על ההצגות בעיקר סביב השוואה בין שתי ההצגות. ( המטרה רק לעורר ענין ולא להגיע למסקנות = סה"כ 5 דקות )

 

שלב ב' ( כ 30 דקות )

1.התלמידים שהכינו מראש דפים עליהם מופיעים כינויי גנאי (אותנטיים) מפזרים אותם ברחבי הכיתה.

הסבר המורה : כל אחד מהתלמידים יסתובב ויבחר שנים מהכינויים .

אחד – כינוי גנאי בו לעיתים אני מכנה את חברי.

שני – כינוי שאני שונא כשאחרים מכנים אותי בו .

את הכינויים לא אוספים מהרצפה אלא שומרים בלב !

2. המורה עובר בסבב או באופן רנדומלי בין התלמידים והם אומרים מה הכינוי איתו הם משתמשים ומה הכינוי שהכי מעצבן אותם כאשר מכנים אותם .

**חשוב שהמורה ישאל כמה שאלות בירור ע"מ שיבואר מה הכינוי אומר ,מהו מסמל ,מתי משתמשים איתו , מדוע דווקא כינוי זה מאד מציק לתלמיד

כל זאת לא באופן חודרני ,כך שתתאפשר אווירת הפתיחות .

בנוסף חשוב מאד לרשום את כל הנאמר על הלוח ,כאשר הלוח מחולק לשנים ,צד אחד הכינוי איתו אני משתמש וצד שני כינוי ממנו אני סולד.

 

שלב ג' ( כ 7-10 דקות )

סיכום של המורה על הנאמר בכיתה כתובנות כלליות , ובכלל שימת לב לרגישות של האנשים .

לא רצוי שהסיכום יסייע אופי של שיחת מוסר אלא דיבור מעל ( השיח הקבוצתי כבר פועל את שלו )

 

לקחים : כללית השיעור היה מוצלח ניתן להתרשם מגילויי הלב של התלמידים

            יש צורך שדברי ההקדמה יהיו כאלה שינתבו את השיח למקום שאינו ציני אלא מקשיב ומקבל

            לעיתים יש צורך לעשות איזו שהיא הפוגה כאשר המורה מתחבר אל אחד הסיפורים ונותן מעט זוית אישית

            אנו מחאנו כף לאחר כל דובר ע"מ לעודד ולהוקיר את הפתיחות של התלמידים.

לסיום- אני מצרף קטע של השיעור שצולם ונערך ע"י התלמידים

נ.ב : שאלתי את התלמידים האם הם מאשרים את העלת הסרט ל youtube ולמעט שלושה תלמידים כולם הסכימו בצורה טבעית לחלוטין וללא ביקורת אמרו העורכים שהם יורידו אותם בעריכה ואכן כך היה.

ניתן לחפש גם דרך "המכנה שם גנאי לחבירו" ביוטיוב