בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

רבי ינאי והאורח

רעות ברוש, 24/11/2013

מקצוע: תושב"ע
נושא: רבי ינאי והאורח

לימוד האגדה ויצירה בעקבותיה

מהלך השיעור:

א. קריאת הסיפור ודיון עליו

שאלות לדיון:

"ראה אדם אחד שהיה משופע ביותר"- מה ראה רבי ינאי?

מדוע רבי ינאי בודק את האורח שלו לאורך הארוחה?

מדוע לא רוצה האורח לברך?

"אכל כלב פתו של ינאי" מה מביא את רבי ינאי לומר דבר כזה לאורחו?

כיצד מגיב האורח? מה הוא מנסה לומר לרבי ינאי?

איזה שיעור חשוב מלמד האורח את רבי ינאי?

 

ב. בחירת תמונה אחת מתוך הסיפור וציור שלה כך שהציור יבטא פרשנות מסויימת לתמונה, או יביע רעיון שעולה מתוך הלימוד.

ג. הצגת התמונות ע"פ סדר הסיפור תוך העמקה במשמעותן.

 

נקודות לעמוד עליהן:

היחס בין חכמה ולימוד תורה לבין דרך ארץ

משופע ביותר- מפרשים- לבוש בגדים ארוכים ורחבים בשפע, כדרך תלמידי חכמים. או שהיה נראה לו אדם עשיר ומכובד ורצה להתכבד באירוחו.

מימי לא שמעתי דבר רע והחזרתי לבעליו, ולא ראיתי שניים מריבים ולא עשיתי שלום ביניהם- ניתן לקרוא כאילו הוא מדבר גם על הסיטואציה הקשה בינו לבין רבי ינאי- שלמרות שהוא פוגע בו פגיעה כה עמוקה הוא מיישב עימו את הדברים.

רבי ינאי בתחילת הסיפור רואה את האורח וחושב שהוא "קולט" אותו, חושבה שהוא יודע מה ערכו של האיש. במהלך הארוחה הוא מבין שטעה בשיפוט שלו, מה שמוביל אותו לעלוב בו בצורה כל כך קשה. ואז הוא מבין שוב שהוא טעה גם עתה בשיפוט, ושניצב מולו אדם בעל ערך גדול,אולי שווה לו ואולי אף יותר משלו גם אם אינו תלמיד חכם.  פתח לדבר על השיפוט הראשוני שלנו, על פי מראה חיצוני, או על פי רושם ראשוני, כמה אנו מרבים לשפוט בני אדם ולחרוץ עליהם דעה במקום לתת מקום אמיתי לכל אחד ולראות מה ניתן ללמוד ממנו. להיות בענווה ובדרך ארץ כלפי האחר. 

 


תגיות: לימוד תורה, אדם בחברה, מידות