בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

קידושין כט' ע"א: חובת האב למול את בנו

אלי אטיה, 4/8/2014

מקצוע: תלמוד
נושא: חובת האב למול את בנו - קידושין כ'ט

השיעור עוסק בשני צדדים של מצוות המילה. פן אחד אישי -החובה להיות מהול. פן שני כללי- ההשתייכות לכלל והעברת המסורת.

הקדמה 

סוגיית הגמרא העוסקת במצוות שהאב חייב לעשות לבנו וכן להיפך , אינה מפרטת מהן אותן המצוות .

אף המשפט הראשון במשנה " כל מצוות הבן על האב " ניתן להתפרש בשני אופנים , דבר שאכן הגמרא עוסקת בו .

הברייתא בהמשך הסוגיא מדברת על  חמישה חיובים של האב כלפי בנו ולשיטת היש אומרים קיימים שישה חיובים .

שלשת החיובים המרכזים שחיובם הוא מדאורייתא הם : למולו ,לפדותו , ללמדו תורה .

חיובים אלו גם תופסים את רוב הנפח של הסוגיה .

ברובד הבסיסי של הסוגיא הגמרא מבררת מדוע האיש הוא החייב במצוות אלו ולא האישה, בירור זה נעשה בעזרת דרשות הפסוקים.

כל מצווה  זוכה לשני פסוקים  ובכך באופן פנימי אומרת לנו הסוגיא שישנם שני מימדים באותה מצווה .

לפניכם סוגיא העוסקת בחובת המילה . עקרונות ניתוח סוגיא זו אפשריים ואף מומלצים גם לעניין פדיון הבן ולימוד תורה .

שני המימדים שיחשפו בלימוד זה הם :

המימד האישי של המצווה – חובת האדם להיות מהול , פדוי , לומד תורה

המימד של העברת המורשת , המסורת  - חובת האב להעביר את מסורת התורה

( למול,לפדות,ללמד תורה את בנו )

מטרת השיעור הוא חשיפת שני המימדים הללו ע"י התלמידים ( בפסוקים ובדעות התנאים ) .

שלב שני יהיה העימות בין שני מימדים אלו דרכו ניתן להעמיק במשמעות שני מימדי המצוה

כוונתי לשאלות כגון " הוא למול ובנו למול "         "הוא ללמוד ובנו ללמוד " .

כלי נוסף אותו ירכשו התלמידים הוא, העיון ברמב"ם.

 שימת לב היכן ממקם הרמב"ם את ההלכות השונות שופכת אור על המימדים השונים בהם הבחין הרמב"ם באותה מצוה .

כסיכום לתכנים אלו יתמודדו התלמידים בשאלות הלכתיות הדורשות הכרעה , כאשר בסיס השאלה הוא העימות בין שני מימדי המצוה .

גולת הכותרת של השיעור תהיה האם הדילמות של הגמרא שייכות גם לעולמם של תלמידים.

דיון מעניין יכול להתפתח בשאלה , האם אב צריך לבטל מזמן לימודו על מנת ללמד את בנו ?

הורדת הדילמות של הסוגיא לחיי היומיום של התלמידים תקרב את התכניים הנלמדים לחייהם.

                                                                                    שיעור מיועד לכיתות י"א-י"ב

 

דף לימוד מצורף

 

הערות דידקטיות לר"מ

הסוגיות שתחת הכותרת " מצוות הבן על האב " נושאות בחובן משמעות כפולה .

מחד,חובת האב כלפי בנו,מאידך במידה והאב לא ביצע את המוטל עליו,על הבן לדאוג לקיום המצוה בעצמו .

המסר המרכזי העולה מן הסוגיא לענ"ד הוא : העברת השושלת,המסורת,התורה והמצוות בעם ישראל .

כידוע בכל מעבר ישנו המוסר וישנו המקבל. לכל אחד תפקיד בהעברת המסורת .

ישנו מצב לכתחילי בהעברת המסורת ועיתים קיים מצב בדיעבדי . כדי שהעם ישאר לנצח נדרשת דאגה של שני הצדדים ( אב,בן) להעברת המסר .

 

סיפור

סיפור זה יכול לשמש כזרז לדיון על העברת מסורת, שאלות כגון : מי האחראי שהמסורת תעבור ?

האם האחריות בלעדית על מישהו ספציפי ? היכן כדאי להשקיע את המאמץ הגדול ביותר על מנת שהמסורת תעבור ? כל זאת דרך סיפור על תחרות ספורטיבית .

אין המבוקש בסיפור זה ליצור הקבלה מלאה לסוגיית הגמרא , אולם פתיחה מעיין זאת יכולה לגרום שותפות של כל התלמידים  כך שהכניסה לתוך הסוגיא תהיה ממקום של שותפות וקירבה רעיונית לנושא הנלמד .

 

נבחרת האתלטיקה של ישיבה תיכונית במרכז הארץ יצא לתחרות ארצית .

נבחרת זו היתה בעלת סיכויים גבוהים לזכיה , אלא שלאחר רוב התחרויות הודיעו מארגני התחרות שיארך מקצה נוסף  של 4 x 100 מטר , שליחים .

רמי , המורה להתעמלות, לא היה מוכן למקצה זה ואף לא ערך לשם כך אימונים.

חכך רמי בדעתו , כיצד אוכל לאמן את האצנים בזמן כה קצר ?

 

דיון בכיתה

כיצד הייתם ממליצים לרמי לאמן את התלמידים בזמן הקצר עד לתחרות ?

א.      ריצה עם מקל המסירה.

ב.      ריצה עם יד מושתת לאחור לקבלת המקל.

ג.        ריצה של 100 מטר ללא קשר למסירת המקל .

ד.      דגש ואימון על מסירת המקלות .

ה.      יציאה ממצב של נפילת המקל על הארץ בעת ההחלפה .

אלו כל מיני אפשרויות הקיימות לאימון והתלמידים יוסיפו עוד .

רצוי לנהל דיון קצר בו יסבירו התלמידים את ההגיון העומד מאחרי דעתם .

 

הערות לגבי דף העבודה

שאלה 1 : המטרה היא ליצור אצל התלמיד הבנה שיש לדייק בדברי הגמרא לא רק בתוכן המאמר אלא גם בסידורו וסיגנונו וכו' .  בנוסף ישנה חשיבות לשאול שאלות פתוחות שיעודדו את החשיבה המקורית של התלמידים .

כיוונים אפשריים לתשובות : סדר כרונולוגי של החיים , אחריות ושותפות באחריות על קיום המצוות , המצוות כמשהו מתפתח , ועוד .

שאלה  3 : הניסוח המורכב של רבי במשנה רוצה לומר שיש כאן משמעות כפולה במצוות .

אלו מצוות של הבן ( הבן חייב להיות נימול , פדוי , לומד תורה ) זהו מצב בסיסי שחייב להמשך על מנת שמסורת התורה תעבור בעתיד .

לכתחילה , על האב לדאוג לכך שמסרים אלו יתקיימו,אך במידה ולא התאפשר הדבר יש לשמור על הרצף אף ללא האב .

תלמיד נבון ישאל , לאור ההסבר המוצע  כיצד יש לבאר את המשפט "מצוות האב על הבן "

האם כאן נאמר שלמעשה מצוות הכיבוד ( כפי הסבר הגמרא בהמשך ) מוטל על האב ? הרי הבן הוא הצריך לכבד את הוריו ?

תשובה : אכן על מנת שהבן יכבד את אביו צריך האב ליצור מצבים שיהיה על הבן לכבדו שאלמלי כן כיצד יתנסה הבן בכיבוד הוריו.

אל יתפלא הורה שכל חייב לא דרש מבנו כלום , שלעת ערוב ימיו הבן אינו מכבדו.

לבן זה לא נקרתה מצוות כיבוד אב ואם מימיו . יוצא איפוא שאכן מצוות כיבוד האב מתחילה ומוטלת על האב לחנך את בנו לכך .

אף שאב שמחל על כבודו , כבודו מחול , לא ברור שאב זה מחנך את ילדיו כראוי במצוות כיבוד אב ואם .

( אפשר לנהל דיון בכיתה  כיצד אתם מכבדים את הוריכם ?  האם האם מבקשת ממך שתכין לה כוס קפה ? מהי תגובתך למשמע הבקשה ? ועוד .

 

נספח 

בתבנית הכללית של הסוגיא ישנה הקבלה בין שלש מצוות : מילה , פדיון , לימוד תורה

צרפתי לקובץ זה

  1. דף המעמד את הסוגיא באופן שהמבנה בולט לעין ומזמין השוואה
  2. שיעורים על פדיון ולימוד תורה .

 ניתן ללמד באופן דומה את מצוות הפדיון ולימוד תורה לבנו , כלומר להראות כיצד ישנם שתי מהויות שונות במצוות אלו .

זאת דרך דיקדוק בפסוקים וכן עיון ברמב"ם  או בספר החינוך .