בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

קידושין, דף לא ע"ב - לב ע"א

יאיר אברהם פרל טרבס, 30/9/2018

מקצוע: תלמוד
נושא: קידושין

בתוך הסוגיות במסכת קידושין העוסקות בכיבוד הורים מופיע סיפור אחד ודיון קצר אחד, המעלים את הדילמה - מה לעשות כאשר עומדות לפני אדם שתי מצוות: מצוות כיבוד הורים ומצווה אחרת; איזו מצווה עליו להעדיף? מה עליו לעשות?

נפתח בדילמה שתעסיק אותנו בשיעור זה:

כאשר עומדות לפני אדם שתי מצוות: מצוות כיבוד הורים ומצווה אחרת - איזו מצווה עליו להעדיף? מה עליו לעשות? נעסוק, באופן ממוקד בארבע מצוות העלולות לעמוד בניגוד לרצון ההורים:

  1. נישואין.
  2. לימוד תורה.
  3. ישיבת ארץ ישראל.
  4. התנדבות לקצונה.

באופן כולל יותר -  אנו מעוניינים לברר: מהם העקרונות המנחים , קווי המתאר הכלליים לפיהם על הבן לכלכל את צעדיו כאשר הוא ניצב בפני מתחים בין הצורך לכבד את ההורים, למלא את מבוקשם ולהשביע את רצונם, לבין הגשמת רצונותיו ושאיפותיו, התפתחותו הרוחנית ועיצוב חייו בדרך אותה הוא רואה לנכון?

 

נבקש מהתלמידים לעיין במקורות הבאים:

דברי הגמרא - כיבוד הורים מול מצוות אחרות :

תלמוד בבלי, מסכת קידושין, דף לא ע"ב - לב ע"א.

דברי האחרונים בסוגייה :

כיבוד הורים ומצות נישואין:

כיבוד הורים ומצות תלמוד תורה:

עליה לא"י או ירידה ממנה, ח"ו, מול רצון ההורים:

התנדבות לקצונה בניגוד לרצון ההורים:

 

תורף החידוש הלמדני :

מצוות כיבוד הורים היא בדברים שקשורים לתועלתם ולכבודם, ולא בעניינים שקשורים לטובת הבן עצמו, חייו וענייניו - הרוחניים והחומריים, בהם הבן אינו חייב לשמוע להוריו, ואסור לו לשמוע בקולם כאשר הם דורשים שלא יקיים מצווה.

כיבוד הורים ומורא הורים מול מצוות אחרות:

 

המהלך ההפנמתי יערך בשיעור נפרד (כ- 45 דקות), לאחר גמר הלימוד של הסוגיא, כולל המקורות מדברי האחרונים.

שלב א :

נחלק לכל תלמיד דף. על הדף יהיו כתובות שאלות הפנמה. להלן תוכן הדף:

מהסוגיה לחיי היום - יום: כיבוד הורים מול הדעות, הרצונות והערכים שלי

חשוב על שני מקרים, לפחות, בהם היה לך ויכוח או אי הסכמה עם הוריך בדבר עקרוני שקשור אליך, וחשבת שאתה צודק ויודע מה הדבר הטוב והנכון לעשות. חשוב  לפחות על מקרה אחד כזה, שבו, במבט לאחור, אולי דוקא הוריך צדקו, ועל מקרה אחד שבו אתה חושב, גם במבט לאחור, שאתה הוא שצדקת. לגבי כל אחד משני המקרים:

נקרא עם התלמידים את השאלות בקול, ונסביר בהרחבה, בשפה חופשית, מה מצופה מהם לכתוב.

ניתן לתלמידים לחשוב ולכתוב במשך כ- 15 דקות.

 

שלב ב' :

נחלק לתלמידים דף נוסף.

נאמר להם:

ניתן לתלמידים כ- 15 דקות לכתיבת המכתב.

לתשומת לב המורה :

המהלך ההפנמתי המתואר לעיל דורש בשלות, בגרות, מודעות ופתיחות של התלמידים (לפחות מול עצמם). על המורה  לבחון את מידת התאמתם של התלמידים למהלך כזה, לשנותו כפי הצורך, או לחשוב על מהלך הפנמתי אחר שיתאים לתלמידיו.
אם ישנם בכיתה תלמידים שאין להם שני הורים הנשואים זה לזה (ההורים גרושים, או שאחד ההורים, או שניהם, נפטרו, ר"ל) - יש להיות רגישים לכך ולשים לב לניסוח ההוראות והשאלות בכתב או בע"פ.

 

 

 


תגיות: לימוד תורה, ארץ ישראל, כיבוד הורים