בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

ישעיהו פרק ב' - אדם מול ה'

נתנאל הרשקופ, 13/9/2018

מקצוע: תנ"ך
נושא: ישעיהו

באמצעות פרק זה נתבונן על הפער בין העצמה האנושית לקטנות האדם.

רקע:

לב השיעור יהיה סביב הפער בין העוצמה האנושית, ההישגים והפאר של האנושות (מקביל למצב החוטא של ישראל, המלאים גאווה ונסמכים על אליליהם, בפרשנות מודרנית גם הישגים כוחם וכו') - לבין חוסר האונים של האדם (ההבנה של אדם ברגעים מסוימים שהוא קטן וחסר ערך כשהוא לעצמו).

עניין זה בא לידי ביטוי בתחילת הפרק בנבואת אחרית הימים - העמים מבינים שעליהם לנהור להר ה' כדי לקבל הדרכה ותורה, אך הפרק מסתיים בפחד, בבושה ובההסתתרות של עם ישראל כשה' יתגלה ויישבר גאונם.

 

הצעות לפתיחה:

 

נקרא את החלק הראשון של הפרק.

 

 

בתום הקריאה נשאל:

 

נציג סרטון פגעי טבע [ ניתן לצרף מספר סרטונים קצרים (רעידת אדמה, הר געש, צונאמי, שיטפון, אסון התאומים)].

נשאל את התלמידים אילו תחושות עלו להם במהלך הצפייה [האם היו אלה תחושות של פחד, חוסר אונים וכו'].

 

נמשיך בקריאת הפרק. נשים דגש על העצמת הדיסוננס בין המצב בו האדם מכיר את מקומו - את היותו קטן ותלותי לבין המצב של החטא בו העם בטוח בכוחו ובאליליו (בפרשנות של השיעור - ביטויי הכוח האנושיים).