בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

"מולדת לא בונים רק בכאב ובדמעות" - בעקבות נאומה של מרים פרץ

גדעון שרלו, צוות לב לדעת, 22/5/2018

מקצוע: מעגל השנה
נושא: יום העצמאות

ביום העצמאות האחרון קיבלה מרים פרץ את פרס ישראל על מפעל חיים. בשיעור זה נעסוק בערכים אותם הביאה מרים לידי ביטוי בנאומה, תוך דגש על ערך האחדות וראיית הטוב בכל אחד, ונתוודע למשמעות הפרס שקיבלה על מפעל חיים לחיזוק הרוח היהודית והישראלית. כדבריה: "אם יש בינינו תהומות נדע לבנות מעליהן גשרים..בפאזל הזה יש מקום לכולנו!"

 

נספר לתלמידים שביום העצמאות מחלקים את 'פרס ישראל' שהוא פרס יוקרתי שמעניקה מדינת ישראל בכל יום עצמאות מדי שנה. נבקש מהתלמידים להעלות הצעות על מה ולמי יש לתת את פרס ישראל ובאילו תחומים. נערוך בצד הלוח רשימה. נראה שהמשותף הוא שמדובר באנשים שתרמו למדינה וקידמו אותה בכל מיני תחומים, בעיקר פרקטיים.

לחילופין, ניתן לתת לתלמידים את שמות הזוכים בפרס ישראל בשנים האחרונות, למעט מרים פרץ, וכל זוג יצטרך למצוא מידע באינטרנט על הדמות כולל את הסיבה בגינה זכה בפרס ישראל. מתוך כך נבקש מהתלמידים להגדיר את העקרונות של הענקת הפרס.

 

צפיה בנאום ודיון כיתתי:  נקדים ונספר לכיתה שאנו הולכים לצפות בנאום שנשאה מרים פרץ אחת ממקבלי פרס ישראל לשנת תשע"ח, בטקס הענקת הפרס.

בכיתות בעלות יכולת ריכוז גבוהה ניתן להקרין את כל הנאום [כ-16 דקות]:

 

לאחר הצפייה נאסוף את המשפטים ואת הערכים שהביאה מרים בנאום לידי ביטוי, נרשום אותם על הלוח ונבקש מהתלמידים לבחור שני ערכים עיקריים עליהם ירצו לבצע משימה יצירתית בהמשך.

 

אפשרות נוספת היא לחלק את הכיתה לארבע תחנות, כאשר בכל תחנה יצפו התלמידים בקטע מתוך הנאום בו יעמיקו ויצרו בעקבותיו [לפי הזמן, ניתן לבחור האם כל הכיתה תעבור בכל התחנות או שהכיתה תתחלק לקבוצות וכל קבוצה תעבור רק בתחנה אחת]:

תחנה 1 - הגעגועים לציון והעליה לארץ [1:08-4:00].
תחנה 2 - הכרות עם ארץ ישראל דרך השירים [4:02-4:56].
תחנה 3 - השליחות אליה יצאה בעקבות נפילת בניה [4:56-9:00].
תחנה 4 - נאום האחדות [10:06-15:02].

בכל תחנה התלמידים יקבלו כרטיס משימה:

 

בתום הפעילות נתאסף שוב למליאה והתלמידים יציגו בקצרה את התחנה בהם היו.

 

 

נשאל את התלמידים:

 

נסכם ונאמר שראינו בנאום את הערכים שמרים פרץ מביאה איתה, החל מציונות ואהבה לארץ ישראל, דרך ראיית הטוב בכל דבר וכלה באהבת ישראל גדולה ובקריאה לאחדות. מרים פרץ תופסת את עצמה כשליחה של הערכים הללו, כמנחילה את הערכים ומשמעותם לדורות הבאים. מרים פרץ הקדישה את חייה לשליחות זו. מרים פרץ היא דמות של שליחות ודוגמה. נתינת הפרס למרים פרץ מעידה על ההבנה של הקדשת החיים לשליחות ולערכים.

 

נבקש מהתלמידים לכתוב הודעת וואטסאפ למרים פרץ בעקבות השיעור ובה שאלה שהיו רוצים לשאול אותה או דבר אחד שלוקחים על עצמם בעקבות הנאום, ולהעלות אותה בלוח PADLET משותף.


תגיות: מדינת ישראל, עם ישראל, ארץ ישראל