בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

תמונות מבית הספר העממי - חלק שני

עדי ריזל, צוות לב לדעת, 17/4/2018

מקצוע: ספרות
כיתה: ז'- ח'
נושא: סיפור קצר

הגיבור מתאר מפגשים עם מורים שונים בביה"ס העממי. אנו נלווה את הגיבור במהלך יום לימודים, בשיעורי היסטוריה, גיאוגרפיה, עברית וטבע. בכל שיעור נבדוק כיצד מתייחסים המורים אליו, ואיך הוא תופס אותם בחזרה.

לפני תחילת הלימוד: כיצד לדעתכם צריך המורה להתייחס אל עולה חדש בכיתה?

 

 

במחברת נבנה  טבלה, במהלך הקריאה התלמידים ימלאו אותה.

המפגש עם המורה להיסטוריה:

בשיעור זה המורה מבקש מן הגיבור לספר על עליית משפחתו מסוריה. במהלך השיעור המורה מעלה השערות בנוגע ליהודים שעלו מסוריה, אך הגיבור מתנגד להן בכל תוקף. הוא מרגיש כי ספרי הלימוד אינם משקפים את מה שבאמת התרחש במקומות אלה.

[להרחבה: בשנים האחרונות נשמעה טענה דומה גם בחברה הישראלית. במשך שנים מחו אנשי עדות המזרח על אי שילוב ההיסטוריה המזרחית במערכת החינוך בצורה הולמת. לצורך התיקון, הוקמה ועדת ביטון, כדי לתקן את הדרוש תיקון. להשקפת חברי הוועדה, "תוכנית הלימודים כיום נכתבת מנקודת מבט אירופית, המרדדת את ההיסטוריה של יהודי ספרד והמזרח ואת חלקה בתולדות עם ישראל" (לקריאה נוספת: ועדת ביטון. כתבה מתוך YNET-  "המלצות ועדת ביטון: עלייה לקברי צדיקים ונסיעת תלמידים למרוקו")].

המפגש עם המורה לגאוגרפיה: המורה מקריא קטע מתוך הספר שבו מתואר כי החקלאים במצרים נוהגים ללכת יחפים, מפני שהם עניים. המספר כועס ומתרעם, ומסביר כי בעיני הפאלח, אין צורך בנעילת נעליים בזמן העבודה בשדה.

בשיעור אחר המורה מעלה השערה שגויה נוספת בנוגע לחייהם של העולים מהמזרח, הוא טוען כי עד לפני שנים מעטות, ברוב ארצות המזרח לא היו מים זורמים בבתים, ואחד התלמידים (שלום) מתקן אותו. לאחר המפגש המספר רב עם תלמיד אחר בשם שלום, שמאשים אותו בכך שהוא מקבל בשתיקה את הכפשותיהם של המורים כלפי התלמידים העולים מהמזרח.

 המפגש עם המורה לעברית: בשיעור זה מבקש המורה מהתלמידים לכתוב חיבור בנושא "מה אני רוצה להיות כשאהיה גדול". גיבורנו מתלבט ולאחר מכן כותב: "אני רוצה להיות גם עם שורשים גם עם כנפיים, למה חייב אדם לוותר על השורשים, אם לבו חפץ בכנפיים?"

[השורשים מייצגים את מה שקיבל הגיבור מהוריו (במקרה של גיבורנו, זוהי השפה הערבית, המסורתיות). הכנפיים מייצגים את החלק העצמאי והייחודי שבו, שאינו תלוי בהוריו (למשל, הקשרים עם חבריו, תחומי העניין החדשים שלו שאינם שייכים לתחום המשפחתי ה"מסורתי")].

השיעור עם המורה לטבע: בניגוד למורים האחרים, הקשר של גיבורנו עם המורה לטבע מתואר באופן חיובי.

 

הצעות למשימות סיכום קריאה - "הערכה חלופית":

משימת סיום קריאה: כתבו המשך לסיפור, בצורת דף נוסף ביומנו של הגיבור. התייחסו אל אחד הנושאים המעסיקים אותו במהלך הסיפור.

 הצעה נוספת למשימת סיכום: כל תלמיד יתבקש להכין דגם בו הוא יציג את עצמו כ"עץ" בעל שורשים.

 השורשים של הדגם יסמלו את הבית, ההורים, משפחת המוצא,או העדה. ענפי העץ/הפירות/הפרחים ייצגו את החלק באישיותו של התלמיד ששונה מהוריו, או זה שבו הוא מוסיף עליהם.

שאלות הכוונה:

  1. לחלק ה"שורשים" (המתייחס אל המוצא - למשל הורים, סבים, עדת המוצא): מהו המוצא העדתי שלי? מהיכן מגיעה משפחתי? היכן גדלו הוריי? במה הם עוסקים? מהם התחביבים שלהם? מהי התכונה הבולטת אצל הורי? אילו שפות מדוברות במשפחה שלי? ניתן להציג מנהגים ומסורות המקובלים במשפחה.
  2. לחלק ה"כנפיים" (מתייחס אל התלמיד עצמו): היכן אני גר? מהם תחביביי? מהם תחומי העניין שלי? כיצד אני נוהג לבלות? מהן תכונותיי הבולטות? במה אעסוק בעתיד, כמבוגר?

על התלמיד להציג את התכונות בצורה ויזואלית ולא כטקסט, כלומר כציור או כדגם תלת מימדי וכן הלאה. על העבודה להדגיש את ההשוואה או הדמיון בין התלמיד לבין הוריו.

מחוון, קריטריונים להערכה: