בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

בבא קמא, נ"ו ע"א: אחריות האדם למעשיו

איתמר לבנון, 1/5/2014

מקצוע: תלמוד
נושא: אחריות האדם למעשיו

חינוך לאחריות האדם על סביבתו

 

בבא קמא נו.

מטרות השיעור:

לחנך את התלמיד לאחריות על סביבתו ועל עצמו.

לחנך את התלמיד להבנה התורה המדריכה אותנו להסתכל על המציאות במבט כללי.

להפנים אצל התלמיד את הידיעה שהתורה נוגעת בחייו, בספקותיו- התורה רלוונטית אליו.

מילות מפתח: רשלנות/אחריות, פרט/ כלל

 

מהלך השיעור:

א.      נלמד את הסוגיה במסכת בבא קמא דף נו עמ' א' העוסקת באדם שהניח את בהמתו בחמה עד שהבהמה "השתגעה" חפרה תחת הגדר ויצאה והזיקה.

ב.      בשלב זה נעבור לאקטואליה ונביא בפני התלמידים כתבה העוסקת ברשלנות של חייל בשמירה על נשקו, וכתוצאה מכך פציעה של נוסעת באוטובוס (הכתבה אינה בנמצא אך ניתן למצוא משהו דומה)

ג.        נשוה בין הסוגיה בגמרא לבין המקרה המתואר בכתבה, ואז נשאל את התלמידים שאלות ההופכות את העניין לרלוונטי לשאלות החיים של הנער המתבגר.