בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

הקדמה לשיעורי יחידת אגדה: חורבן וגאולה

גדעון שרלו, צוות לב לדעת, 13/3/2018

אלפיים שנים עברו מאז חורבן בית שני והיציאה לגלות וזכינו ואנו חיים בדור של גאולה. חורבן בית המקדש הינו אירוע מכונן בהיסטוריה של העם היהודי. החורבן נוכח בחיינו הדתיים והישראליים במגוון דרכים - אזכורים בתפילות ובברכות, העלאת ירושלים על ראש שמחתנו ברגעים משמחים וכמובן אירועים הקשורים לחורבן בלוח השנה.

בשל כך, לימוד המקורות העוסקים בחורבן אינו רק על מנת לדעת את עברנו, אלא ובעיקר על מנת לתקן את ההווה בו אנו חיים לקראת גאולה שלמה. שנאת החינם, שהביאה לחורבן הבית השני, נוכחת היום לצערנו בלא מעט צמתים בחברה הישראלית. ההתמודדות עם מצבי החורבן והמשבר והיכולת לראות מעבר למציאות, רלוונטיים לחיים האישיים של כל אחד וכן לנקודת המבט על תהליכים היסטוריים בהקשר של מדינת ישראל.

בשיעורים שלפנינו, נתבונן לעומק המדרשים על ידי ניתוח אגדתי לצד עיון בפרשנים, ניעזר בכלים שונים ובמתודות הוראה מגוונות על מנת ללמוד יחד עם התלמידים את הרעיונות החשובים שמצויים במדרשים, לצד גילוי התובנות האישיות שלהם מכל מדרש ומדרש.

להלן התכנים בהם נעסוק ביחידה זו:

ובבניין ירושלים ננוחם.