בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

התמודדות עם החורבן לקראת הגאולה - חלק ב'

גדעון שרלו, צוות לב לדעת, 6/3/2018

מקצוע: ספרות
נושא: מעשי חכמים וסיפור חסידי

חז"ל מציגים לנו שתי נקודות מבט על תהליך הגאולה דרך שתי דמויות מיוחדות - רבי עקיבא ורבי חייא רבה - כאשר יש בהן מן המשותף אך גם מן ההבדל. בשיעור זה נתבונן לעומקן של האגדות ודרכן נבחן את הסתכלותנו על המציאות כיום.

כפתיח לשיעור נראה לתלמידים מספר תמונות היוצרות אשליות אופטיות (או תמונה שמכילה בעצם 2 תמונות אבל לא רואים זאת ממבט ראשון) ונבקש מהתלמידים להגיד מה הם רואים.

(ניתן למצוא למשל כאן, או כאן. יש עוד רבים במרשתת).

נבחר 3 תמונות שהכי מתאימות לנו ולכיתה ונקרין אותן על הלוח. לחילופין, ניתן להדפיס מספר תמונות כמספר התלמידים בכיתה ולתת לכל זוג 2 תמונות בהם יתבוננו.

 

נשאל את התלמידים שאלות מנחות: מה אתם רואים? מה מסייע לכם בראיה זו? מדוע קשה לנו לראות בדרך כלל שני דברים במבט ראשון? איזה דברים מתגלים לנו כשאנחנו מתבוננים מעבר למבט ראשון?

 

נציג לתלמידים את המקורות שנלמד - שני סיפורי חז"ל: אחד על רבי עקיבא ואחד על רבי חייא רבה. הסיפורים מתארים תגובה של החכמים למשהו מסוים שהם רואים. בפרשנות שר' עקיבא ור' חייא נותנים למראה שהם רואים, מתגלה תפיסה מהותית שלהם ביחס לגאולה. בשלב הראשון נחלק לתלמידים את שתי האגדות (מצורפות כאן) עם שאלות מנחות על הלוח שמזמנות השוואה בין המדרשים:

כסיכום ללימוד, נערוך יחד טבלת השוואה מרכזית כזאת.

 

לאחר הלימוד הראשוני של המדרשים והסיכום בטבלה, נעמיק את ההתבוננות על המדרשים והמסרים. ראשית, נאסוף מהתלמידים את המסרים ואת השאלות שכתבו ונערוך על הלוח שתי רשימות [במידת הצורך נוסיף שאלות משלנו על הלוח כפי שמופיע בצמוד לפרשן].

 

נציב בארבע פינות הכיתה מספר דפים מודפסים עם אחד מהפרשנים על המדרשים - המהרש"א, הרב קוק, קרבן העדה והרב צבי יהודה.

לאחר מכן נחלק את התלמידים לארבע קבוצות, כאשר כל קבוצה מתחילה את סיבובה בכיתה בפינה אחת. החלוקה לקבוצות נעשית למטרות נוחות, התלמידים לא חייבים לעבוד כקבוצה. נזמין את התלמידים לעבור בארבע הפינות לחבר בין המסרים שלמדו במדרשים לבין הפרשנים ולמצוא תשובות לכמה שיותר שאלות מהשאלות שעל הלוח.

בנוסף, על כל תלמיד לחבר תשובה לשאלה שנמצאת על הלוח שאין לה התייחסות בפרשנים. לאחר מספר דקות נחזור למליאה, נענה יחד על השאלות תוך שימת דגש על הנקודות המרכזיות מכל פרשן. ניתן להוסיף זאת לטבלת הסיכום שערכנו בתחילת השיעור.

הנקודות המרכזיות מהפרשנים:

 

את השיעור הזה ניתן לסיים עם שני סוגי 'הפנמות' - אחת הקשורה לתוכן של חורבן וגאולה ואחת הקשורה ליכולת לראות את המציאות במבט אחר.

נחבר את הלימוד לאירועים היסטוריים שקרו לעם ישראל מאז החורבן ונבחן את המסרים המרכזיים של המדרשים לאורן.

אפשרות א -  נקרין לתלמידים את התמונה הזו [התמונה היא של יהודים ברומא החוגגים את הקמת המדינה/ההצבעה באו"ם דווקא על יד שער טיטוס]. ראשית, נשאל את התלמידים מה הם מזהים בתמונה ולאחר מכן נבקש מהתלמידים "נניח שאתם שולחים את התמונה כגלויה לרבי עקיבא או רבי חייא רבה - מה תכתבו בצד השני של התמונה?" ניתן זמן לכתיבה ונערוך סבב שיתוף.


אפשרות ב - נקרין על הלוח ציר אירועים של העם היהודי [למשל ניתן להוריד מכאן] ונזמין תלמידים לקדמת הכיתה על מנת שיבחרו אירוע היסטורי שדרכו הם מבינים את אחד המסרים שלמדנו. לחילופין, אפשר לבקש מהתלמידים לכתוב 'עשרה שלבים בין חורבן לגאולה', ולבקש שיציינו אירועים היסטוריים שהתרחשו מאז החורבן שמסמלים את הדרך לגאולה.

כיוון שונה של הפנמה - נבקש מכל תלמיד לתאר לחברו מקרה שלילי שקרה לו לאחרונה ועל החבר לנסות לגרום לו להסתכל אחרת על המציאות בעזרת המדרשים שנלמדו והמסרים שזוקקו.