בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

היינו כחולמים- איך בונים עם ?

גלעד רוזנברג, צוות לב לדעת, 27/2/2018

מקצוע: תנ"ך
כיתה: ז-ח
נושא: בניית עם

מתוך המקורות, נכיר את הקריטריונים השונים ליצירת עם. נדון בקריטריונים הללו, ובקשר שלהם לחיזוק הזהות שלנו.

השיעור נכתב בשיתוף אתר התנ"ך של מכללת הרצוג.

 

נפתח את השיעור בשאלה המרכזית בה נעסוק היום - איך בונים עם?

 

 

נתחלק לקבוצות של 4-6 (מומלץ לסדר מראש את השולחנות והכסאות באופן שנח לשוחח).

כל קבוצה מקבלת בין 1-5 כרטיסים - לפי רמת הקבוצה והאנשים. וביחד עונים על השאלה.

בצד א' של הכרטיס - מה יוצר עם על פי הפסוקים.

בצד ב' של הכרטיס - מה הסיפור/הקטע/השיר תורם לזהות שלנו כעם?

 

לאחר הדיון בקבוצות, נאסוף את התובנות והמחשבות מהדיון.

נסכם בסוף הדיון ונגדיר את חמשת הקריטריונים של יצירת עם.

  1. סיפור משותף.
  2. קשר לארץ.
  3. אחדות ועדתיות.
  4. מכרז רוחני.
  5. זהות יהודית.

 

אופציה ראשונה [לקבוצות מתקדמות]:

בדואר מחכה לך הזמנה להרצות בפני אלפי אנשים על איך מחזקים היום את העם. איך הופכים את העם שיש היום - על מגרעותיו ויתרונותיו - ליותר מחובר, יותר מזוהה.

בחר לך אחד מן הקריטריונים שנגענו בהם (למורה: מומלץ לכתוב אותם על הלוח) וכתוב לעצמך איך היית מרחיב אותם? על מה היית מספר? זה יכול להיות סיפור משפחתי, סיפור אישי, סיפור שריגש אותי וחיבר אותי לעם.

אופציה שנייה [לקבוצות מתחילים]:

בדואר מחכה לך הזמנה להרצות בפני אלפי אנשים על איך מחזקים היום את העם? איך הופכים את העם שיש היום - על מגרעותיו ויתרונותיו - ליותר מחובר, יותר מזוהה.

בחר לך משפט אחד או קטע אחד מהכרטיסים [אפשר גם: מהמילים שנאמרו בכיתה] וכתוב אותו לעצמך על דף. אפשר להוסיף לו צבע או הדגשה מיוחדת. אפשר לבחור קיר בכיתה או במסדרון עם 'משפטי השראה'.

 

 

 


תגיות: עם ישראל