בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

בדמי ימיה - מעובד ע"פ שיטת קובובי, ספרותראפיה

ד"ר רבקה ברגר, 9/4/2013

שיעורי ספרות באתר לב לדעת  נכתבו על ידי מורים ומדריכים מנוסים ועיקרם הם הצעות הפנמה והשראה. על כל מורה להפעיל שיקול דעת לגבי הוראת התכנים. מאמרים מוסמכים לתכני הבגרות מופיעים רק באתר הרשמי של מפמ"ר ספרות בחמ"ד ד"ר טלי יניב

 

"בדמי ימיה", ש"י עגנון, על כפות המנעול

הוצאת  שוקן, תשכ"ו, ירושלים ותל אביב

עיבוד בשיטת קובובי, ספרותראפיה, מאת: ד"ר רבקה ברגר 

 כל הזכויות שמורות

 

במרכז הנובלה "בדמי ימיה" מאת עגנון הגיבורה – המספרת תרצה, אישה צעירה, כותבת את תולדות חייה וחיי הוריה בספר זיכרונותיה, כדי למצוא מרגוע לנפשה, בתוך מערכת חיי נשואים שמצטיירת כבעייתית וכלא מספקת.

אמה מתה ממחלתה בהיותה של תרצה בת 14 ולאחריו פוגשת תרצה את עקביא מזל, לשעבר ארוסה של אמה. דרך חברתה של האם נודע לתרצה סיפורם של הוריה ושל מזל בטרם נולדה:  אמה לאה, שהושאה על ידי אביה למינץ, אביה של תרצה, למרות שאהבה גבר אחר, מזל עקביא, איתו גם התארסה בטקס אישי בין שניהם. תרצה הולכת ומתאהבת במזל המשמש מורה בסמינר בו היא לומדת, לאחר שתרצה מחלימה ממחלה, הם מתחתנים ונולד להם בן.

במרכז הדיון הספר ותראפי יעמוד תהליך בחירת בן /בת זוג שלא מתוך אוטונומיה.  

·         בחירת בן/בת זוג מתוך נקבעות על ידי גורמים שאינם מודעים ומתוך היענות לדחפים לא רציונאליים

·         בחירת בן/בת זוג מתוך הענות בלתי מודעת לשדרים ולציפיות ההורים [אף אם הן מוסוות ואינן נאמרות במפורש], מתוך רצון לרצות את ההורים

·         בחירת בן/בת זוג על פי דחף/נטיית הלב או תוך התעלמות מראייה רציונאלית

·       בחירת בן /בת זוג מתוך אשמה לא מודעת, או מתוך ניסיון לרצות או מתוך ראיית עצמנו כמקבילים של הורינו ואת חיינו כמתקנים את טעויות חייהם של הורינו.

תרצה מעריצה את לאה וכמהה לאהבתה, אך לאה אינה פנויה רגשית אליה.לאחר מותה של לאה, תרצה עושה בלא משים מספר מעשים שמחקים את לאה, היא רוצה להידמות לה-ספק במודע,ספק בלא מודעות- לובשת את השמלה הלבנה, חולה מאוד, מתאהבת במזל. תרצה היא רוצה לתקן במקום שאימא   פגעה במזל וקלקלה את האהבה. תרצה היא דמות ההזדהות בדיון הספר ותראפי ושאלות ההזדהות מופנות לתהליך הנפשי שאותו היא עוברת לכל אורך הנובלה.

המטרה היא להכיר בכך שהמשימה בהקשר של יחסים זוגיים היא להשיג איזון, בין הכרת העצמי והכרת האחר כאנשים אוטונומיים שמסוגלים להימצא גם בקשר אינטימי. קשר זוגי מיטיב הוא כאשר קיימת דיפרנציאציה בין בני הזוג כשכל אחד מהם חש ומתפקד כיחידה עצמאית ונפרדת. חשוב להבין מה גרם תרצה לבחור במזל עקביא לבן זוגה, בחירה הנראית לא הגיונית,תמוהה ובעייתית. יש לעסוק בתהליכים הנפשיים הקשורים לבחירה בעייתית של בן/בת זוג העולים בנובלה [בחירה שעל פני השטח מתוארת על ידי הגיבורה כאהבה או כנטיית הלב אך היא מאופיינת על ידי נקבעות, כבילות לדפוס משפחתי ואשמה][1]

 

להוראת הנובלה דרושות 7-8 שעות.

הערות לפני ההוראה

·     תכנון מבנה הדיון וההנחיה: "בדמי ימיה" היא נובלה בת כ- 50 עמ'. לצורך יצירת ציר הדיון הספרותראפי מומלץ לבחור במספר אפיזודות לצורך בניית ההזדהות עם תרצה ולהפניה להדהוד בתהליך הנפשי המתייחס לבחירת בן הזוג. את הדיון בהיבטים נוספים העולים ביצירה מומלץ לדחות לשלב הניתוק, על מנת שלא יפריעו ליצירת ציר ההזדהות והניתוק .

מומלץ להתחיל את הדיון בשאלת הזדהות המתייחסת לאפיזודה המסיימת את הסיפור ולשאול: התחושה של תרצה באפיזודה המסיימת אינה של אושר בנישואיה, אלא של אשמה ושל החמצה. איך קרו הדברים וממה נובעות תחושות אלו של תרצה?
תרצה היא מספרת בגוף ראשון וההפניה להזדהות היא שלא מתוך ביקורת כלפיה, אלא על פי עקרונות שיטת קובובי, מתוך אמפטיה כלפיה וקבלה של רגשותיה. יחד עם זאת התובנות הנפשיות אותן אנו שואפים לעורר כרוכות באפשרות של התלמידים להבין את מה שתרצה לא הבינה לגבי עצמה ובקשר להתאהבותה בעקביא מזל ובחירתו כבן זוגה. דבר זה מחייב ראייה ביקורתית של תרצה. חשוב לעורר את ההזדהות עם תרצה להשתהות בה ולהדהד עימה לפני המעבר לראייה הביקורתית של תרצה. כאן טמונה התרומה של שיטת קובובי.
יש לקחת בחשבון שיעלה אצל התלמידים קושי [התנגדות] להזדהות עם נערה מתבגרת המתאהבת באדם בגיל הוריה שהיה חבר של אמה. בשאלת ההדהוד מומלץ להתייחס לבחירות והחלטות בקשר לבני זוג.

·         בשלב הניתוק ננתח את התהליך הנפשי שתרצה עוברת ונעלה למודעות התלמידים את מה שאינו מודע לתרצה בסיפור. תרצה החשה באשמה הלא מודעת של אביה כלפי עקביא מזל שממנו "גזל" את אהובתו בוחרת בו לבעל כדי לרצות את כאבו של אביה, להפיג את צערו ולכפר על אשמתו. למעשה, התאהבותה של תרצה בעקביא מזל ובחירתה בו לבעלה היא מענה לא מודע למשאלת  ליבו של אביה ובכך היא שואפת, מבלי להיות מודעת לכך,לשמח את אביה, לגרום לו שישמח בה ושיהיה מרוצה.   מי היו השותפים הגלויים והסמויים שדחפו ביודעין ובלא יודעין לנישואים לא טובים אלו ומה גרם להצלחת פעולתם?איך התגלגלו כך הדברים וממה נובעות תחושות אלו של תרצה?

·         בקריאה ראשונה נראה שפעולתה הנמרצת של תרצה לתיקון העוול שנעשה לאמה ולאהובה כפעולה אוטונומית, אך בקריאה זהירה נמצא גם את תפקידו ואחריותו של מינץ לכך. נתמקד בתרצה תחילה.

·         מה הגורמים בתולדות חייה שגורמים לה לבחור בהחלטיות כזו וללא היסוסים. היא בוחרת בחירה המוכתבת על ידי כורח פנימי, לא רק להתחתן איתו אלא גם ליזום זאת. היא יוזמת מתוך דחף פנימי.

תרצה, שהעריצה את אמה, אך לא זכתה ממנה ליחס אימהי אוהב במשך חייה, כמהה "להתקרב" אל  אמה באמצעות "כניסה לנעליה" ומתוך ניסיון לא מודע  ל"תיקון" של מה שהשתבש/לא התאפשר בבחירת בן הזוג על ידי האם ובנשואי הוריה.

 

שאלות הזדהות-דוגמאות

סופה של הנובלה ידוע לנו אנו ננסה לברר מה גרם לנשואים המיוחדים והלא רגילים אלו שעננה של חוסר אושר ואי שמחה מרחפת עליהם כבר מתחילתם.

·         תחושתה של תרצה באפיזודה המסיימת אינה של אושר בנישואיה, אלא של אשמה ושל החמצה.נקרא את האפיזודה ונתמקד ברגשותיה של תרצה בה.

·         קטע ראשון - לקרוא עד למות האם: ה'-ח'      -7-8- 10 איך תירצה הבת רואה את אימה?מה היא בוחרת לספר עליה?באיזו נימה?מה היא מרגישה כלפיה?

·         איך הילדה מתייחסת לאם?

·         איך תרצה תופסת את יחסו של אביה מינץ ללאה,אימה?

·         מה היא הרגישה שמשודר מן האם ומה מן האב?

·         קטע שני: לאחר מות לאה: תרצה-מינץ ועקביא מזל עמ'  ח'-יא 10-12/13

·         מה מתארת תרצה לגבי התנהגות מינץ לאחר מות לאה?

·         איך תרצה מציירת  את התנהגותו כלפיה? למה הדבר גורם לה להרגיש?

·         מה מרגישה כשאביה כאילו משתאה לה כאילו ראה אותה מחדש? וכשאומר לה "לאמנו", וכשאומרת "הנני"

·         מה תרצה רואה ביחסו של אביה כלפי עקביה מזל?

·         מה תירצה חושבת- מדוע מינץ לוקח את תרצה לפגישה עם עקביה?

·         איך אפשר להבין את העובדה שתרצה לא שואלת את מינץ בעוזבם את בית מזל –מי האיש הזר הזה ומדוע זכה דווקא הוא לכתוב את נוסח המצבה של האם?

·         גם אחרי שהוקמה המצבה ומינץ במחווה פתטית מניח את ראשו על יד האמן והאיש הזר הופך להיות חלק מן המשפחה,תרצה עדיין אינה שואלת.איך נבין זאת?

·         השמלה –מדוע לובשת שמלה חדשה ומדוע מוטרדת מכך?

·         האם האב תיכנן לבקר אצל מזל או רק כשראה את תרצה בשמלה החדשה החליט על כך?מדוע אינו אומר לה שיבקרו אצלו?

·         האם חשה בכוונתו ללכת למזל ובגלל זה לבשה את השמלה או להיפך?

·         תרצה לובשת את השמלה החדשה [אביב,שמלה חדשה-לאה]ורק באמצע הדרך מופתעת ממראיה

·         לסיכום: מה תרצה מבינה ומה אינה מבינה ממה שרואה?מה שואלת ומה אינה שואלת?האם היא מודעת או שאינה מודעת לקשר בין השירים שכתב מזל ללאה, שאותם לא מצא מינץ, לבין הכתבים שאמה שרפה לפני מותה? שאת העשן שלהם שאפה לפני מותה ואם כן-מדוע שותקת?מדוע אינה מגלה זאת לשני הגברים ?

·         תרצה קוראת בספרי לאה יב' /13-14 -"אהגה את המילים אשר קראה אימי"מה היא עושה?

·         קטע שלישי –שומעת ממינטשי גוטליב על אמה ועל מזל–טז'/17 וכן קוראת את יומנו של מזל –יז' –כד' 18-25. איך הדבר פועל על תירצה?

·         קטע רביעי- לקרוא בדילוגים מעמוד כח' /29 עד נ'/47-8 –כשמתחתנים:

·         תרצה בת 16 ובאופן תמוה ולא מובן לה-אביה שולח אותה ללמוד בבית המדרש למורות- מהן אבני דרך ביחסים בינה לבין עקביא מזל כפי שהם מתפתחים מנקודת ראותה של תרצה.איך מתארת את התפתחות יחסיהם?

·         קטע חמישי במקביל – מהם יחסיה של תרצה עם אביה מנקודת ראותה שלה

 

הדהוד בכתב-דוגמה לשאלה- מומלץ לתת כמשימת כתיבה ולאחר מכן מי שרוצה משתף בקול. חשוב לערוך מעין "חוזה" התנהגות -לא מלגלגים,אין מפריעים וכיו"ב.

·         הבחירות שעשיתי בחיים שלי  מספרות מחדש את סיפור חיי הורי/ההורה שלי או משלימות את המעגל של חיי ההורה או מורדות בסיפור חיי הורי/ההורה שלי.פרטו והדגימו.

 

 

ניתוק –דוגמאות לשאלות

·         מה דחף את תרצה לבחירה שלא נכפתה עליה מבחוץ,לבחירה שנראית כה לא הגיונית?

·         מה ניתן ללמוד מסיפורה של תירצה, לגבי הבחירות שאנו עושים בחיינו והקשר בינן לבין חיי ההורים שלנו?מה אומר לנו עגנון ובקשר למה?

·         דיון בדמויות הנוספות: לאה,מינץ,עקביא מזל,מינטשי,קילה

 

 


[1] ניתן לדון בנובלה זו גם בסדנה להורים.מומלץ לעשות זאת בשיתוף היועץ/ת. בהנחיית הורים מומלץ להתמקד במטרה שונה: להבין את הציפיות שהורים משדרים למתבגרים ולצעירים בדרכים סמויות, שאינן מודעות אף להורים עצמם.  

 

על שיטת קובובי, הספרותראפיה, ניתן לקרוא בהרחבה במאמרה של ד"ר ברגר המופיע באתר.