בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

אל תיגע בזמיר- הרפר לי

צוות לב לדעת, עפרה ליפשיץ, 14/10/2012

מקצוע: ספרות, רומן ונובלה
נושא: רומן מתורגם

שיעורי ספרות באתר לב לדעת  נכתבו על ידי מורים ומדריכים מנוסים ועיקרם הם הצעות הפנמה והשראה. על כל מורה להפעיל שיקול דעת לגבי הוראת התכנים. מאמרים מוסמכים לתכני הבגרות מופיעים רק באתר הרשמי של מפמ"ר ספרות בחמ"ד ד"ר טלי יניב

 

נפתח את הלימוד בהקניית ידע הנחוץ מאוד לתלמידים לשם הבנת היצירות. הידע הוא היסטורי: האפליה והגזענות בארה"ב.

 שחורים מול לבנים- ארה"ב:

כהקדמה- שתי אפשרויות עומדות בפני המורה. האחת- לבקש ממורה להיסטוריה ללמד על ההיסטוריה של ארה"ב, עם דגש על  האפליה נגד השחורים. השניה- ללמד בעצמו או לתת לתלמידים ללמוד לבד. לשם כך- נספח מספר 1 מהווה מידע עם שאלות על הנושא. ניתן לתת לתלמידים לקרוא, ללמוד, לענות.

לאחר סיום הלמידה- נראה לתלמידים את נאומו ההיסטורי של מרטין לותר קינג: "יש לי חלום".

 

לאחר הצפייה בנאום מרשים זה, רצוי לדון עם התלמידים בשאלות הבאות:

מרטין לותר קינג בנאומו מזכיר את תיקוני החוקה מלפני מאה שנה, שמעגנים שיויון זכויות בחוק, אך אינם חלים בפועל. מה יכולות להיות סיבות לכך?

כאשר ישנה אפליה, גזענות, תהומית ועמוקה כ"כ- מה צריך לעשות כדי לעקור אותה? 

 

 הרומן "אל תיגע בזמיר"/ הרפר לי:

 נקודות חשובות בקריאת הרומן-