בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

תענית אסתר

דנה קצב, צוות לב לדעת, 15/2/2017

מקצוע: מעגל השנה
כיתה: ה'- ו'
נושא: תענית אסתר

תענית אסתר מזמנת אותנו להתבוננות במצב של העם לפני הנס הגדול שהתרחש בחג הפורים. מצב בו העם היה מפורד. זמן התענית קורא לנו להתאחד וכח זה יעמוד לנו להתמודד עם הגזרות הקשות.

בשיעור אנחנו הולכים לעסוק בזמן שלפני חג הפורים, תענית אסתר. נשאל את התלמידים:

על מנת להבין את הסיבה בשלה נקבעה התענית, נעבור בחברותות או קבוצות קטנות, בין תחנות שונות בכיתה. בכל תחנה תפגשו פסוקים מתוך המגילה שמתארים ומתייחסים למצב העם היהודי בתקופת המגילה.

הערה למורה - סדר התחנות חשוב. כדאי ליצור כמה דפים בכל תחנה על מנת לאפשר לתלמידים לעבור בתחנות על פי הסדר.

 

תחנה ראשונה:

כתבו מזיכרונכם - מה היה המצב של העם היהודי בזמן מרדכי ואסתר?

קראו את הפסוקים הבאים וענו על השאלות המצורפות:

"איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני אשר הגלה נבוכדנצאר מלך בבל" (אסתר, ב, ה)

"לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה כי מרדכי צוה עליה אשר לא תגיד" (מגילת אסתר, ב,י).

בהמשך המגילה מתואר לנו כי אחשוורוש המלך מגרש את אשתו ושתי מלהיות מלכה ומחפש מלכה אחרת. כשהוא מוצא את אסתר, אסתר מסרבת לספר על עמה ומולדתה כפי שהפסוק שלפנינו מציין.

 

תחנה שנייה:

קראו את הפסוקים וענו על השאלות והמשימות לאחריו.

"ויאמר המן למלך אחשורוש ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותך" (מגילת אסתר ג',ח).

בהמשך המגילה, מתואר כי המן מתמנה להיות השר הבכיר של המלך, ומבקש מכל מי שהוא עובר לידו, לכרוע ולהשתחוות לו. מרדכי מסרב, ולכן המן מגיע אל אחשורוש ומנסה לשכנע אותו כפי שכתוב בפסוק להרוג את כל היהודים.

"ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך להשמיד להרג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן ונשים ביום אחד בשלושה עשר לחודש שנים עשר הוא חודש אדר" (ג, יד).

"לך כנוס את כל היהודים" (ד, טז)

אחשורוש נענה לבקשתו של המן ומסכים להרוג את כל היהודים. מרדכי ששומע זאת מנסה לשכנע את אסתר ללכת לאחשוורוש ולשכנע אותו לסגת מהחלטתו. אסתר, שיודעת שאסור לפנות אל המלך אלא צריך לחכות שהוא יפנה אליך, חוששת מאוד שהוא יהרוג אותה, ומבקשת ממרדכי לכנס את כל העם, לצום שלושה ימים עליה, ובסופם היא תיגש אל המלך.

 

תחנה שלישית:

אסתר עורכת שני משתאות שהיא מזמינה אליהם את אחשוורוש והמן, וגורמת לאחשוורוש להבין כמה המן רשע. אחשוורוש הורג את המן, תולה אותו על העץ, אבל אסתר חוזרת ונעמדת לפני אחשורוש ומבקשת ממנו את הדברים שמופיעים בפסוק שלפנינו:

"ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך ותפול לפני רגליו ותבך ותתחנן לו להעביר את רעת המן האגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים (...)

ויאמר המלך אחשורוש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי..."

"כתבו על היהודים כטוב בעיניכם בשם המלך וחתמו בטבעת המלך כי כתב אשר נכתב בשם המלך ונתחום בטבעת המלך אין להשיב"

    

       

נאסוף את התלמידים, ונזמין לשתף באגרת שכתבו.

 

נחזור לשאלה איתה נפתחו התחנות:

נקרא יחד עם התלמידים את דברי המשנה ברורה על תענית אסתר:

"מתענין בי"ג באדר כי בימי מרדכי ואסתר נקהלו ביום י"ג באדר להלחם ולעמוד על נפשם והיו צריכין לבקש רחמים ותחנונים שיעזרם השם להנקם מאויביהם ומצינו כשהיו ביום מלחמה שהיו מתענין" (משנה ברורה, סימן תרפו, ב)

נשאל:

 

בי"ג באדר היה תכנון להרוג את העם החלש והמפורד שהיינו, אך מאחר והתקהלנו, התכנסנו, התאחדנו מחדש, ניצחנו. על פניו כלום לא השתנה. עדיין היינו עם קטן מאד בתוך אימפריה עצומה. אבל האחדות שנוצרה היא זו שאפשרה את הניצחון.  

יום לפני השמחה הגדולה של פורים, אנחנו צמים. נזכרים שהשמחה הגדולה יכולה לקרות רק כאשר אנחנו מתאחדים.

 

נשאל:

נזמין את הקבוצות השונות/ החברותות להכין שלט הקורא לאחדות ברובד שהוא מזהה לנכון כיום (איחוד בין דתיים לחילונים/ ילדים ומבוגרים/ אנשים מסוכסכים וכו'). נמקד את התלמידים בדרך הכנת השלט:

1. בחרו נושא שבעיניכם חשוב לקרוא בו לאחדות.

2. חישבו על סיסמא קצרה המבטאת את המסר אותו אתם רוצים לומר.

3. הכינו שלט ברור ומושך את העין.

 

נתלה את השלטים ברחבי בית הספר.


תגיות: כוח רצון, פורים