בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

זהירות בדרכים

נחמה צברי, 12/1/2017

הצעה לקיום הערכה חלופית בנושא זהירות בדרכים על פי הספר מעגלי הלכה". מטלת הביצוע כוללת חלק עיוני, עבודת שטח והפקת תוצר יצירתי.

 

חלק עיוני

1. הגדירי את המושג זהירות בדרכים?

2. עייני בויקיפדיה וכתבי סיכום קצר על הנושא זהירות בדרכים.

3. השמירה על כללי זהירות בדרכים קשורה למספר מצוות מן התורה:

 

בחרי 5 מתוך הפסוקים הנ"ל וכתבי את הקשר בין הפסוקים לבין מה שכתבת בדברי ההקדמה בשאלה הקודמת  .העזרי גם בחומר הנלמד בכיתה         

                                                      

4. לפנייך מקורות מן התלמוד  מה מלמדים מקורות אלה על נושא הזהירות בדרכים:

 א. . רמב"ם ( ר' משה בן מיימון) הלכות דעות פרק ה הלכה ד.

 ב. הרמב"ם  הלכות  רוצח  ושמירת  הנפש  פרק  יא  הלכה  ד,ה.

 ג. תלמוד  בבלי  מסכת  שבת  דף לב  עמוד  א.

ד. שולחן  ערוך  (רב י יוסף קארו)  יורה דעה סימן קטז  סעיף  ה .

 

5. לפנייך מקורות  תורניים העוסקים בזהירות בדרכים. בחרי עניין מסויים  שמסקרן אותך  בנושא הזהירות בדרכים והרחיבי את  ידיעותייך  על פי המקורות שלפנייך:                                                         

1, 2, 3, ,4 ,5, 6, 7,.

6. בחרי 2 סוגי מקורות  שונים והציגי את סוג/אופי המידע שרכשת מכל מקור על נושא הזהירות בדרכים. 

 

חלק שני –עבודת שטח

  1. בחרי נושא הקשור לנושא זהירות בדרכים ובדקי אותו  בשטח  על ידי ראיון\ שאלון או כל דרך שתבחרי בו תוכלי ללמוד  על המתרחש בשטח:
  2. כתבי  בסיכום :

 

חלק שלישי-תוצר יצירתי

לאחר שלמדת את נושא הזהירות בדרכים הן בספר הלימוד והן במקורות אחרים וכך גם בעבודת השטח ודאי הגעת לתובנה מרכזית בלימוד החומר. קחי רעיון כלשהו מתוך החומר הנלמד ונסי לבטא אותו באופן יצירתי.

רעיונות ליצירות: סטיקר ,סיפור אישי ,מצגת, סרטון,  ציור  ,דגם  וכל דרך אחרת שנושאת חן בעינייך בו תוכלי לבטא רעיון מופשט הנוגע לנושא.

הסבירי מהו הרעיון שביקשת לבטא ביצירתך? מדוע דווקא בדרך זו? וכיצד יצירה זו מתחברת לנושא שלנו?

אלו תחושות ליוו אותך בעת הכנת היצירה?