בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

על שלושה דברים העולם עומד. אבות א', משנה ב'

חופית פרץ, 12/1/2017

הצעה לקיום הערכה חלופית למשנה במסכת אבות. מטלת הביצוע כוללת חלק עיוני, עבודת שטח בה יתנסו התלמידים ולבסוף הגשת תוצר יצירתי המסכם את הנלמד.

חלק ראשון  - חלק עיוני: 

שִׁמְעוֹן הַצַּדִּיק הָיָה מִשְּׁיָרֵי כְּנֶסֶת הַגְּדוֹלָה.

הוּא הָיָה אוֹמֵר:

עַל שְׁלשָׁה דְּבָרִים הָעוֹלָם עוֹמֵד:

עַל הַתּוֹרָה,

וְעַל הָעֲבוֹדָה,

וְעַל גְּמִילוּת חֲסָדִים.

 

ברטנורא משנה ב  

משיירי. משיורי. שלאחר שמתו כולן נשתיירה הקבלה בידו. והוא היה כהן גדול אחר עזרא. 

הוא היה אומר. כלומר כך היה מרגלא בפומיה תמיד. וכן כל רבי פלוני אומר, הוא היה אומר, שבמסכתא זו, פירושן היה רגיל לומר כן תמיד. 

העולם עומד.   לא נברא העולם אלא בשביל שלושה דברים הללו. 

על התורה. שאלמלי לא קבלו ישראל את התורה לא נבראו שמים וארץ, דכתיב (ירמיה ל"ג) אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי [שבת פ"ח ע"א]. 

ועל העבודה. עבודת הקרבנות. שכך שנינו במסכת תענית [כ"ז ע"ב], אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמים וארץ. ומצינו שבשביל הקרבנות שהקריב נח נשבע [הקדוש ברוך הוא] שלא יביא מבול לעולם. הרי שהעולם עומד על הקרבנות. 

ועל גמילות חסדים. דכתיב (תהלים פ"ט) עולם חסד יבנה. וגמילות חסדים הוא, לשמח חתנים ולנחם אבלים ולבקר חולים ולקבור מתים, וכיוצא בזה.

 

קראי את המסכת פעמיים.

עני על השאלות הבאות:

  1. 'שמתו כולן'- למי הכוונה?
  2. הסבירי את המילים 'הוא היה אומר' במילים ששלך.
  3. ערכי השוואה בין 3 הדברים שעליהם העולם עומד. בהשוואה התייחסי ל: מה היה קורה לולא קיבלו ישראל את אותו דבר, מה עוסק בבין אדם למקום או בין אדם לחברו.

השתמשי באינטרנט ומצאי 2 פרשנויות חדשות ושונות למשנה וסכמי.
נסי לתאר כיום כשאין עבודת הקורבנות, איזה ערך מחליף בינתיים את אותה עבודה ועליו מוחזק כיום העולם. נמקי את בחירתך.

 

חלק שני - עבודת שטח: 

בחברה הישראלית קיים מתח רב סביב ערך לימוד התורה. חקרי בסביבתך אגם דתי, חרדי וחילוני. נסחי מראש כ-5 שאלות שיעזרו לך להבין את השקפות עולמו הייחודית לו.
גמילות חסדים – חפשי בסביבתך אנשים שונים שמקדישים חלק מזמנם לטובת חסד עם הזולת. חפשי ואתרי אותם. לאחר מכן התחקי אחרי עקבותיהם ותארי את פעולתם.
חפשי תשובות נוספות לשאלה: מה כיום מחליף את עבודת הקורבנות אליה התכוונה המשנה.

 

חלק שלישי: תוצר יצירתי:

בחרי באחת מהמשימות הבאות:

כתבי את המשנה כמודעת עיתון המתאים לזמן העבר. בו מוצגת אימרתו של שמעון הצדיק. במודעה הציגי את אימרתו וכוונתו. והוסיפי תגובה של אדם כלשהו לפי בחירתך.
ערכי ספר לילדים על המשנה. הקפידי על איורים מתאימים, חלוקה נכונה של המלל במס' מועט של דפים. ההגשה צריכה להיות אסטתית.
הקליטי את עצמך מספת לילדים את המשנה כסיפור לפני השינה. בהקלטה חישבי על נפשם הרכה, שימי לב לדבר לאט ובמילים פשוטות להם. ההקלטה צריכה להיות בין 3-4 דקות.


תגיות: לימוד תורה, בית המקדש, חסד