בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

הנחיות למטלת ביצוע בנושא נטילת ידיים לסעודה

מירי ריבקין, 5/1/2017

מקצוע: הלכה

הצעה להערכה חלופית בנושא נטילת ידיים לפני סעודה. באמצעות המטלה התלמידים יתוודעו לפרטי המצווה ולמשמעותה, ויביעו באמצעות יצירה את החוויה שלהם מהנלמד.

מטרות:

א. ללמוד לעומק את הלכות נטילת ידיים לסעודה.

ב. להכיר בחשיבות ההקפדה וההידור בנטילה זו,  באמצעות מקורות נוספים.

ג. לערוך תצפיות וסקרי שטח בקרב חברות ובני המשפחה על אופן נטילת הידיים שלהם.

ד. להביע בצורה יצירתית את החיבור האישי, והתובנות שעלו בעקבות הנלמד.

  .(הערה: דף זה נכתב בלשון נקבה, אך פונה לזכר ונקבה כאחד).

 

הקדמה לכתיבת העבודה:

לפני תחילת העבודה בפועל, שבי עם עצמך חשבי וכתבי: מהו יחסך לנושא זה? כיצד את נוטלת את ידייך לסעודה? האם הקדשת לכך מחשבה פעם? או שחשבת שיש להקדיש לכך מחשבה או תשומת לב מיוחדת? האם למדת על נושא זה או דיברו אתך עליו? מהם הקשיים שאת מתמודדת עימם בנושא זה?

את מוזמנת לכתוב מעבר לשאלות אלו - מחשבות ושאלות שעולות בראשך סביב נושא העבודה.

 

חלק א': חלק עיוני

לאחר שלמדנו את הלכות נטילת ידיים לסעודה המופיעות בקיצור שולחן ערוך סימן מ'. ערכי חזרה על הנלמד, התמקדי בסעיפים א-יג. בנוסף קראי את הספורים המצורפים: "יום יבוא ותבין" "פיקוח נפש מול נטילת ידיים" "מיהו יהודי". קראי את המקורות הבאים: מצורף בנספחים.

לאחר סיום הלימוד עלייך לכתוב סיכום  של ההלכות במילותייך. לאחר קריאת הספורים והמקורות כתבי חיבורים אישיים כגון: תובנות והרגשות בעקבות הנלמד.

 

חלק ב': עבודת שטח

 

חלק ג': חלק יצירתי

בחלק זה שתי מטלות:

  1. עלייך להביע בצורה יצירתית רעיון כלשהו הקשור לתובנות שלך בעקבות לימוד הנושא ולצרף הסבר כיצד התוצר מביע זאת.
  2. עלייך להביע בדרך יצירתית וחוויתית  את פרטי ההלכות וחשיבות קיומן בהידור, כך שתוכלי להציגן בפני שאר חברותייך בבית הספר.

התוצר יכול להיות בציור, צילום, מצגת, פיסול, בניית מיצב, סרטון, כתיבה, המחזה או כל רעיון אחר.

בהצלחה!!!

 

נספחים

מקורות נוספים :

  1. היום יום (כ' שבט).
  2. גמרא שבת סב עמ' ב:"כל המזלזל בנטילת ידיים בא לידי עניות". פירש רש"י שאינו רוחץ ומשפשף יפה אלא מעט מים כגון רביעית בצמצום.
  3. גמרא סוטה דף ד עמ' ב:"כל האוכל בלא ניגוב ידיים כאילו אוכל לחם טמא שנא: "ככה יאכלו בני ישראל את לחמם טמא בגויים, אל תקרי לחמם אלא לח מים" מסכת ברכות: לחמם טמא בגימטריה שווה : בלא ניגוב ידיים.

תגיות: הלכה