בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

אנטיגונה/סופוקלס - מוטיב העיוורון וסיום היצירה

רבקה ליבוביץ, צוות לב לדעת., 17/11/2016

מקצוע: ספרות
נושא: דרמה

בחלק זה, נעסוק בהשפעתו של מוטיב העיוורון על תפקודם של הדמויות ביצירה, ומתוך כך ניגע בעיוורון שלעתים רבות מאפיין אותנו בשעת ויכוח.

הקדמה:

להיבריס של הדמויות מתלווה עיוורון. באופן אירוני דווקא העיוור ביצירה הוא 'פוקח העיניים'. נפגש עם העיוורון והופעותיו החיוביות והשליליות דרך חוויה ודיון, ונזמין את התלמידים להתבוננות פנימית בעיניים פקוחות על עיוורון בו אנחנו לוקים בעימותים.

 

משחק מוביל-מובל: כדאי לצאת למרחב פתוח. התלמידים מתחלקים לזוגות כאשר אחד קושר את עיניו והשני מוביל אותו במסלול שבוחר במגע בלי מילים או רק במילים בלי מגע. כעבור 5 דק' מתחלפים.

עיבוד המשחק:

 

מוטיב העיוורון ביצירה:

 

 

"והנה, העיוורון של הגאווה, כשהוא מגיע למרום מדרגתו, הוא מאבד את העולם, מפני שאי אפשר עוד לחיים של חברה ואגד ציבורי להיות מתפתחים כל זמן שלא תהיה הכרה פנימית בכל אחד שיש לו איזה דברים וכשרונות שהוא נמצא על ידם חסר, וישתלם רק על ידי עזר חבריו ..." (הרב קוק. עין איה שבת סב)

 

היזכר בעימות/ויכוח שחווית לאחרונה עם חבר/הורה/מורה.

 

הצעה נוספת למשימת כתיבה: המקהלה מסיימת במסר של סופוקלס לטרגדיה. כתוב מסר משלך או התבוננות שהתחדשה\התחזקה לך בעקבות הלמידה של היצירה.

*הערה: בהקשר זה של סיום הטרגדיה יכולות לעלות סוגיות אמוניות בנוגע לגורל ובחירה. יש כיתות בהן כדאי לציין ואולי אף להרחיב על התפיסה היהודית ששונה באופן מהותי מזו היוונית הדטרמניסטית והפסימית. אנחנו מאמינים בכוחה של בחירה ושל תשובה, מאמינים בטוב שבאדם ובהטבה של ה' איתנו (גם כשקורית חלילה טרגדיה).

הצעה בנוגע לדרכי עיצוב: ניתן בסיכום הלמידה (לאחר למידת המושגים ויישומם) ליצור תרשים הממחיש את הקשר בין הרעיון המרכזי של היצירה לבין דרכי העיצוב שלה. דרכו אפשר לסכם, לדון ולהזכיר את הנלמד וגם לעבוד על מיומנות הנדרשת בבגרות של חיבור בין דרכי העיצוב לתוכן: דוגמה.