בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

אנטיגונה/סופוקלס - ההיבריס

רבקה ליבוביץ, צוות לב לדעת., 17/11/2016

מקצוע: ספרות
נושא: דרמה

בחלק זה נשים דגש על השלכותיו של חטא ה'היבריס' (הגאווה) על הטרגדיה שביצירה. נעסוק בהגדרת חטא זה, ובהופעותיו השונות ביצירה ובחיינו אנו.

הקדמה:

ב'אנטיגונה' הקונפליקט מוביל לטרגדיה בגלל חטא ההיבריס של הדמויות הטרגיות. נגדיר מהו, נגלה את הופעותיו ונעמיק במשמעויותיו ביצירה זו ובחיינו.

ההיבריס והופעותיו ב'אנטיגונה':

ההיבריס הוא חטא הגאווה. הוא מתואר לעתים קרובות בתור שגיאתן של הדמויות בטרגדיה היוונית, והסיבה לחורבנם. לפי אריסטו: ההיבריס הוא עשייתם של דברים או אמירתם במטרה להשפיל את מושאם, לא לשם רווח כלשהו לאומרם, אלא לשם סיפוק עצמי בלבד. ההיבריס אינו נועד לנקום עלבונות מן העבר; זוהי הנקמה. ההנאה שבהיבריס, זו סיבתה: בני האדם סבורים שאם ינהגו בגסות בזולתם, קרנם תעלה. 

 

 

ניתן לתלמידים להעתיק מהיצירה/לכתוב בקצרה בלשונם על סמך היצירה הופעות של ההיבריס אצל אנטיגונה ואצל קריאון (4-5 דוגמאות לכל אחד).

משימה: הגדרה ומציאה של מאפייני הגיבור הטרגי ע"פ דורותיאה קרוק ב'אנטיגונה'.  

ראו הצעה לדף עבודה בנספח.                                                                                                          

הצעה ליצירה: לסיכום למידת המאפיינים אפשר לתת לתלמידים המעוניינים ליצור תרשים של דמות, ולמקם בכתיבה וסמלים על גופה את המאפיינים השונים. למשל: המאפיין 'מודעות הגיבור למאבקו' ימוקם בראש של הדמות, ה'סבל' בלב (ע"י סמל של פנים עצובות...) .

 

 

עורכים 'יומן פגישות': כל תלמיד מקבל 'שעון' על דף. ליד כל שעה מתאם עם אחד מחברי הכיתה פגישה. כאשר המורה מכריז על שעה מסוימת, כל שני תלמידים שתיאמו פגישה לשעה זו מתיישבים יחד. המורה יחלק לזוגות פתק עם שאלה שכל הזוגות ידונו עליה במשך כחמש דקות (יש כיתות שבהן המורה יצטרך לכוון את התלמידים להסביר את עמדותיהם ולהרחיב). לאחר מכן יכריז המורה על שעה אחרת מתוך השעות והצמדים מתחלפים לדיון בשאלה נוספת שהמורה יתן. וכן הלאה.. אפשר לבקש לכתוב את העמדות. לא כל הפגישות מתקיימות (4 מתוך 8)

 

 

העמקה והעשרה:

הרמב"ם לימד אותנו שבעבודת המידות יש ללכת ב'שביל האמצע'. ועם זאת הוא מלמד אותנו שישנן מידות שבהן אין 'דרך אמצע':

"יש דעות שאסור לו לאדם לנהוג בהן בבינונית אלא יתרחק מן הקצה האחד עד הקצה האחר והוא גובה לב שאין דרך הטובה שיהיה אדם עניו בלבד אלא שיהיה שפל רוח ותהיה רוחו נמוכה למאד ולפיכך נאמר במשה רבינו ענו מאד ולא נאמר ענו בלבד ולפיכך צוו חכמים מאד מאד הוי שפל רוח ועוד אמרו שכל המגביה לבו כפר בעיקר שנאמר 'ורם לבבך ושכחת את ה' אלקיך...' " (רמב"ם הלכות דעות ב ג).

• קליפ "הכל עד לכאן"/ עמיר בניון:

 

הכל עד לכאן/עמיר בניון

מנגינות מדומות, משטות, מזייפות 
מטשטשות לי את שביל הזהב 
מתנגנות בי, משקרות לי, מציקות. 
רציתי להבין קצת, להרגיש איזה ערך 
וסמכתי עלייך שאת תגלי לי את הדרך. 
ונשמתי אוויר מזוהם והלכתי בערך 
התהלכתי שולל עד לכאן. 

אני רואה, אני מרגיש 
אני רוצה, אני אדיש 
אני חכם, אני יכול 
אני גיבור כל כך גדול 
הכל אני, אני הכל 
אני חזק, אני בתוך בועה 
 

סתם מנופח בלי שום ערך 
וידעתי בסופו של דבר, היא תתפוצץ לי בדרך 
התביישתי, כמו מצורע הרגשתי בערך 
ואולי זה הכל עד לכאן 
והלוואי שזה הכל עד לכאן 

אנשים ישנים, משתגעים, מתנשאים 
רוקדים ונשרפים לאורו של ירח, 
להשתגע, להתבדח, 
סתם כי מישהו רצה כל כך 
להרגיש כמו איזה מלך 
וסמך רק עלייך, שאת תגלי לו את הדרך 
ואמרת לו שהוא מיוחד 
הוא אוהב שאת משקרת 
הזיות, הזיות עד לכאן. 

 

נספח

 

מאפייני הגיבור הטרגי על פי דורותיאה קרוק (הרחבה להגדרות של אריסטו).

הגיבור הטרגי מייצג את האנושות כולה, למרות שהוא עצמו שונה ממנה. הגיבור מייצג היבט מסוים של האדם. בכך הוא מהווה נציג של האנושיות כולה.

º אנטיגונה, כדמות טרגית, יוצאת נגד ה_____________,אשר לדעתה הוא לא ________.

בהתנגדותה זו, היא מייצגת את ______________.

טענה דומה אפשר לטעון גם לגבי קריאון, המייצג את אבן היסוד של חשיבה פוליטית באשר היא:

ההכרח להישמע ל__________.

הגיבור הטרגי הוא הדמות הסובלת במחזה ומודעת לסבלה. על פי קביעה זו צריך תמיד לשאול: מי היא הדמות הסובלת ביותר במחזה? ומכאן, מי היא הדמות הטרגית ביותר? ועל ידי זה לזהות את הגיבור הטרגי במחזה.

º ב"אנטיגונה", _________________________________________________________.

הגיבור הטרגי הוא אדם נעלה, דמות נשגבת. הוא אמנם נציגה של האנושות כולה אך הוא אינו בן השכבה הממוצעת, הוא אינו אדם רגיל מן השורה אלא חייב להיות משכבה נשגבת- מלך, בן מלך, או שייך למשפחת המלוכה. כאשר לעובדה זו מתלווה גם גדלות-נפש והגעה עד קצה גבול היכולת האנושית.
הגיבור הוא בעל תכונות קיצוניות של אומץ לב ואצילות, הוא מוכן להאבק למען הערכים אותם הוא מייצג, וגם להסתכן עבורם. הוא איש חרון (מהיר לכעוס), שאינו משלים עם הקורה סביבו ונאבק במטרתו בעקשנות. הגיבור הטרגי מואשם בהיבריס, חטא שמצד אחד הוא מתגאה בו ומצד שני הוא יוצר עיוורון הגורם למפלות.

º אצל אניטיגונה ההיבריס מתבטא בפועל במעשה המביש של _____________________.

התכונות הקיצוניות שלה הן ה________ ולקיחת ה________ בלצאת כנגד המלך ללא _________ של אף אחד. היא ____________, _____________ ו__________ בצורה קיצונית.

אצל קריאון ההיבריס מתבטא בהצבת עצמו כשווה ל___________ או אף __________ מהם, כאשר הוא פועל בניגוד ל____________ בכבוד המת. חטא הגאווה מונע ממנו להיות __________ וגורם לו להיאבק בעקשנות כנגד __________ וכנגד _________, ובהמשך כנגד כל מי שמנסה לדבר על ליבו (___________________).

היסוד החמישי הוא במודעות הגיבור למאבקו. הגיבור הטרגי מודע לסבלו ולאובדנו ולמרות זאת אינו מצליח להתפשר עם המציאות. המודעות מחריפה את הסבל משום שהגיבור אינו יכול להחזיר את הגלגל לאחור, ונותר עם העונש בלבד.

º  הסבל והמודעות כרוכים זה בזה:

אנטיגונה מבכה את מר גורלה למרות שידעה כל הזמן שעל המעשה שלה היא ______________.

מרגע שהעונש מתקרב למימוש, ה________ שלה מתעצם ואיתו ה____________________.

לאחר מאבק עיקש על עקרונותיו, המודעות אצל קריאון מתעוררת לבסוף בעקבות ____________, המתנבא כי _____________ ימות, ותושבי העיר ימרדו בו בגלל העונש שהטיל על __________ ומשום שהעז לחלל את ______________. מרגע זה הוא מבין את טעותו מבין שנכשל בפעולתו, מנסה לפעול מתוך פחד מתוצאות מעשהו ו_____________ ל___________ שהכשילה אותו, אך סובל באובדן כל _____________.