בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

אנטיגונה/סופוקלס - הקונפליקט

רבקה ליבוביץ, 17/11/2016

מקצוע: ספרות
נושא: דרמה

הצעה להוראת היצירה הספרותית אנטיגונה, תוך התייחסות לקווי היצירה הנוגעים בעולמם הפנימי של התלמידים: יישוב קונפליקטים, שאלת הציות לסמכות וההסתכלות המורכבת/הפשוטה על הסובב אותנו.

הקדמה:

'אנטיגונה' היא יצירה עתיקה מיוון הקדומה, עמוסה שאלות מוסריות וערכיות. הטרגדיה הזו מציבה התמודדות מרכזית עם חטא הגאווה (ה'היבריס'), ועם העיוורון והסבל שמולידה מידה זו. הדמויות בעלות ההיבריס הולכות עם עקרונותיהן ללא פשרות והקונפליקטים ביניהן לא פתירים ומובילים לאסון.                                       

בני נוער רבים חווים את להט ההליכה 'עד הסוף' עם עקרונות וערכים ואת הקונפליקטים המהווים התמודדות קיומית עבורם. הם יכולים לפגוש את עצמם באמצעות 'אנטיגונה', ודרך לקחהּ לחקור אחר דרכים ליישוב קונפליקטים ולפתוח פתח להתבוננות בוגרת על עולם שאינו 'שחור לבן'.

במערכים אלו אין התייחסות מקיפה ומפורטת לכל פרטי היצירה ודרכי העיצוב שלה. יש בהם ניסיון להאיר קו תכני מנחה, ולהציע דרכי הוראה ואפשרויות למשימות הפנמה.

מבדק בקיאות בתוכן היצירה ניתן לערוך באופן של משפטי אמת ושקר המסודרים לפי סדר האירועים הכרונולוגי. כך לאחר הבדיקה מתקבל גם מעין תרשים זרימה של האירועים המרכזיים.

 

משחק דירוג ערכים: מחלקים את הכיתה לקבוצות של עד 4 משתתפים. כל קבוצה מקבלת 24 כרטיסים כאשר על כל כרטיס כתוב ערך (לדוגמה: אמון. יושר. אמת. כבוד. אחריות. נאמנות. ראיה חיובית. סבלנות. סובלנות. צדק. אהבה. אומץ. אחדות. רגישות. גמישות. הישגיות. התמדה. יציבות. צניעות. נחישות. שלום. שמחה. תושייה. הסתפקות במועט)

כל הכרטיסים מונחים במרכז בתור קופה.

שלב 1: המטרה: כל משתתף יחזיק בידו 3 ערכים שהוא מאמין שהם חשובים ביותר לחייו מתוך הקלפים שהרים מהקופה.                                                                                                                        

כל אחד מחברי הקבוצה מרים קלף בתורו ואם הוא מזדהה עם הערך הוא שומר אצלו את הקלף. אם מקבל קלף ובו ערך שלא חשוב בעיניו או פחות חשוב מאחרים- שם במרכז, והבא בתור יכול לקחת (במקום לקחת מהקופה) אם מזדהה. אם כך ממשיכים עד שנגמרים הקלפים וכל אחד נשאר עם שלושה נבחרים.

שלב 2: המטרה: לבחור 3 ערכים שהקבוצה מאמינה בהם ביותר.                                                                  כל חברי הקבוצה חושפים את הערכים הנבחרים שלהם, ומנהלים דיון שיוביל לבחירת 3 ערכים שכל חברי הקבוצה מאמינים בהם כחשובים ביותר לחייהם.

המורה או תלמיד שנבחר לכך עובר בין הקבוצות ורושם משפטים שנאמרים תוך כדי הדיונים הקבוצתיים.

 

דיון כיתתי במליאה:

[ניתן לצפות שכאשר יש צורך להתמודד כקבוצה יעלו יותר מתחים וקונפליקטים, ומעניין יהיה להתבונן ולהעמיק בדיון בדרכי ההתמודדות של התלמידים. בעקבות המשימה יכולות לעלות גם השאלות: האם ניתן לשמור על עמדותיי יחד עם ההקשבה לאחר? האם בכל מקרה צריך להגיע להסכמה ופשרה? איך מתמודדים עם ערכים שמתנגשים? האם ניתן להאמין בערכים שיכולים להתנגש ולסתור?]

 

הצגת הקונפליקט בין הדמויות המרכזיות:

 

נביא אביזרי תחפושת מתאימים וניתן לשני תלמידים לייצג את הדמויות הראשיות ולהביע מול הכיתה את עמדותיהן השונות והמוחלטות. הצגת הדמויות ממחישה את האנלוגיה הניגודית ביניהן ואת תרומתה לחידוד ההבדלים, הפערים והעמדות השונות.

משימת גישור: נסו להציע לדמויות דרך להתמודדות עם הקונפליקט. האם זה אפשרי לדעתכם? מה מונע מהגיבורים להגיע ל'גישור'? [כאן המורה יכול להנחות ולהציע כלי גישור כמו הקשבה, שיקוף, ניסיון למציאת פתרון מוסכם].

 

הופעות הקונפליקט בטרגדיה וייצוגו ע"י דמויות נוספות:

כיצד הקונפליקט מתבטא בכל אחד מהדיאלוגים?                                                                           

אפשר לחלק לכל זוג קבוצה/דיאלוג אליו יתייחסו ויציגו במליאה בקצרה.

בקשו מהתלמידים להתייחס לתרומתם של הדיאלוגים לעיצוב הדמויות וקידום העלילה.

 

בשלב זה אפשר ללמוד על מבנה היצירה. ניתן לתלמידים ליצור התאמה בין הדיאלוגים בטרגדיה לבין 'פירמידת' שלבי היצירה (אקספוזיציה, מפנה, סיבוך, שיא, התרה, סיום). אפשר באופן של מספור.             

לדוגמה: דיאלוג מס' 1 בין אנטיגונה לאיסמינה ימוקם בשלב 'אקספוזיציה'. וכן הלאה.. התפתחות הקונפליקט תסייע במציאת המבנה והבנתו.

נבקש מהתלמידים לערוך בכתב (לא בטבלה!) אנלוגיה בין אנטיגונה לאיסמינה ובין קריאון להיימון בנקודות הבאות: (אפשר לתת בחירה לערוך אנלוגיה על צמד אחד מהשניים):        

לאחר איסוף התשובות נדון בתרומת האנלוגיה לרעיון המרכזי: מדגישה את קיצוניות הגיבורים הטרגיים וההיבריס שלהם. מעצימה את הקונפליקט. פותחת פתח לראות שישנן דרכים נוספות להתייחסות והתמודדות עם הקונפליקט.  

 

משימת כתיבה ושיתוף: תאר מקרה שקרה לך בו עלה קונפליקט בין צו ה' לצו ה'מלך' (מורה/הורה/סמכות).            

איך הכרעת? האם יכולת אחרת?